مبلغ کمک معیشتی واریز شده ماه اول از امشب قابل برداشت است اطلاعیه شماره

مبلغ کمک معیشتی واریز شده ماه اول از امشب قابل برداشت است اطلاعیه شماره 2 ستاد تنظیم بازار: افرادی که مبلغ کمک معیشتی به حساب آنها واریز شده می تو

مبلغ کمک معیشتی واریز شده ماه اول از امشب قابل برداشت است اطلاعیه شماره

مبلغ کمک معیشتی واریز شده ماه اول از امشب قابل برداشت است اطلاعیه شماره 2 ستاد تنظیم بازار: افرادی که مبلغ کمک معیشتی به حساب آنها واریز شده می توانند از ساعات پایانی امشب آن را برداشت کنند. بر اساس پیشنهاد سازمان حمایت و تصویب ستاد تنظیم بازار سقف قیمت روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات تعیین شد و واحدهای صنفی مجاز هستند قیمت های جدید را از فردا به تدریج اعمال کنند. یارانه نان و دارو برای همه قشرهای جامعه برقرار است.