امروز منفی های خودرو و خساپا رو برای کوتاه مدت بخرید تاکید خساپا به واگذاری

غنوش صف خرید شد غصینو صف خرید مبارک دوستان ثعمتا صف خرید نوش جان کسایی که دارن سلام صبح بخیر شاخص ساز ها تو مثبت معامله میشن افق قیمت فعلی 5278 محدوده

سلام صبح بخیر

امروز منفی های خودرو و خساپا رو برای کوتاه مدت بخرید

وتجارت هم در منفی یه پله بخرید 210 تومن حدودی

ثعمتا صف خرید

غگلستا تو این بازار داره صف میشه

غگلستا صف خرید شد

افق قیمت فعلی 4950

غنوش صف خرید شد

تاکید خساپا به واگذاری سهام درون گروهی با رعایت اصل اهلیت ،

تاکید خساپا به واگذاری سهام درون گروهی با رعایت اصل اهلیت ،
تاکید خساپا به واگذاری سهام درون گروهی با رعایت اصل اهلیت ،

سلاطین رانتش جلوتر از بقیه رسید و در منفی گفتیم خودرو و خساپا بخرید

واحصا صف خرید نوش جون

غصینو اینم صف خرید

حرهشا صف خرید

دیران صف خرید بست

در دنیای پول و سرمایه‌گذاری شما باید یاد بگیرید احساسات‌تان را کنترل کنید. «رابرت کیوساکی»

غنوش صف خرید

ثعمتا صف خرید نوش جان کسایی که دارن

غگلستا سومین روز صف خرید

دیران صف خرید

خودکفا صف خرید زیبا

شاخص ساز ها تو مثبت معامله میشن

واحصا صف خرید بست

ثزاگرس صف خرید شد

بکاب صف خرید نوش جان

امروز هر دو تو مثبت معامله میشن لذت ببرید

افق قیمت فعلی 5278 محدوده 4/87+

داراب درمحدوده صف شدن

افق صف خرید بست

غصینو صف خرید مبارک دوستان

حرهشا شاید باور نکنید اینم صف خرید شد

90 درصد سهمای معرفی شده صف خرید هستن اینه قدرت رانت سلاطین نوسانگیری با ما در زمانی کوتاه سرمایه تون رو میتونید دو برابر کنید اینو ما نمیگیم سابقه مون میگه

فکمند در محدوده صف شدن

دیزنی ” تنها راه شروع این است که از بهانه آوردن دوری کنید و همین ثانیه و الآن دست به کار شوید . ”