علی واعظ مشاور تیم مذاکره کننده آمریکا: اینکه خبر سفر انریکه مورا به تهران،

حراج شمش طلا در چارچوب توافق صورت گرفته با بورس کالا و بانک ملت وبملت طی روزهای آتی 250 کیلوگرم شمش طلای تولیدی خود را تبدیل به گواهی_سپرده کرده و آن را به مردم در بورس خواهد فروخت. طبق مجوز دریافت شده، حداقل خرید معادل 100 سوت یا 0.1 گرم طلا بوده و مشتریانی که بالای 1 کیلوگرم خرید کرده اند، امکان دریافت طلای فیزیکی از طریق مراجعه به بانک ملت را خواهند داشت. در ضمن، سقف تناژ طلای قابل فروش به مردم طبق توافق و در صورت تایید ایمیدرو، تا 5 تن قابلیت افزایش خواهد داشت. امنیت معاملات، امنیت نگهداری طلا، نداشتن حباب قیمت، معامله آسان و آنلاین، نداشتن هزینه های عمومی خرید (مزد ساخت …) در کنار معافیت مالیات، ایجاد پتانسیل هجینگ تورم و تغییرات نرخ ارز و البته امکان تحویل کالای فیزیکی برای مشتریان بزرگ (مثلا طلاسازان) از جمله مزیت های این الگو است.

حراج شمش طلا در چارچوب توافق صورت گرفته با بورس کالا و بانک ملت وبملت طی روزهای آتی 250 کیلوگرم شمش طلای تولیدی خود را تبدیل به گواهی_سپرده کرده و آن را به مردم در بورس خواهد فروخت. طبق مجوز دریافت شده، حداقل خرید معادل 100 سوت یا 0.1 گرم طلا بوده و مشتریانی که بالای 1 کیلوگرم خرید کرده اند، امکان دریافت طلای فیزیکی از طریق مراجعه به بانک ملت را خواهند داشت. در ضمن، سقف تناژ طلای قابل فروش به مردم طبق توافق و در صورت تایید ایمیدرو، تا 5 تن قابلیت افزایش خواهد داشت. امنیت معاملات، امنیت نگهداری طلا، نداشتن حباب قیمت، معامله آسان و آنلاین، نداشتن هزینه های عمومی خرید (مزد ساخت …) در کنار معافیت مالیات، ایجاد پتانسیل هجینگ تورم و تغییرات نرخ ارز و البته امکان تحویل کالای فیزیکی برای مشتریان بزرگ (مثلا طلاسازان) از جمله مزیت های این الگو است.

بازار سلیمانیه کاملا فروشنده هستند

بازار سلیمانیه کاملا فروشنده هستند

مارکت داخلی خریدار نباشید

مارکت داخلی خریدار نباشید

بریم پاایینتر سریع

بریم پاایینتر سریع

علی واعظ مشاور تیم مذاکره کننده آمریکا: اینکه خبر سفر انریکه مورا به تهران، اولین بار توسط نورنیوز رسانه شورای عالی امنیت ملی منتشر شد به این معنی است که مورا با شمخانی دبیر این شورا نیز دیدار خواهد کرد. احتمالاً قاطع ترین گفتگوی مورا در تهران در خصوص احیای برجام خواهد بود.

علی واعظ مشاور تیم مذاکره کننده آمریکا: اینکه خبر سفر انریکه مورا به تهران، اولین بار توسط نورنیوز رسانه شورای عالی امنیت ملی منتشر شد به این معنی است که مورا با شمخانی دبیر این شورا نیز دیدار خواهد کرد. احتمالاً قاطع ترین گفتگوی مورا در تهران در خصوص احیای برجام خواهد بود.

علی واعظ مشاور تیم مذاکره کننده آمریکا: اینکه خبر سفر انریکه مورا به تهران، اولین بار توسط نورنیوز رسانه شورای عالی امنیت ملی منتشر شد به این معنی است که مورا با شمخانی دبیر این شورا نیز دیدار خواهد کرد. احتمالاً قاطع ترین گفتگوی مورا در تهران در خصوص احیای برجام خواهد بود.
علی واعظ مشاور تیم مذاکره کننده آمریکا: اینکه خبر سفر انریکه مورا به تهران، اولین بار توسط نورنیوز رسانه شورای عالی امنیت ملی منتشر شد به این معنی است که مورا با شمخانی دبیر این شورا نیز دیدار خواهد کرد. احتمالاً قاطع ترین گفتگوی مورا در تهران در خصوص احیای برجام خواهد بود.