دولت مصوبه واردات خودرو را تایید کرد. عضو هیات رئیسه مجلس از تایید مصوبه مج

دولت مصوبه واردات خودرو را تایید کرد. عضو هیات رئیسه مجلس از تایید مصوبه مجلس درباره واردات خودرو از سوی دولت خبر داد و نوشت: دولت باید سریعا، آیین‌نا

افزایش دامنه نوسان چه تاثیری بر روند بورس داشت؟ به زعم اغلب کارشناسان اقدام

افزایش دامنه نوسان چه تاثیری بر روند بورس داشت؟ به زعم اغلب کارشناسان اقدامات انجام شده تا به امروز از قبیل افزایش یک درصدی دامنه نوسان اقدامات موثری نبوده‌اند ولی در صورت ادامه یافتن چنین روندی می‌توانند موثر واقع شوند. نیما نائینیان؛ کارشناس بازار سرمایه: می‌توان گفت افزایش دامنه نوسان تعدادی از سهام بورس و فرابورس نمیتواند تاثیر چشمگیری در روند بازار داشته باشد. تغییری در دامنه 1+ الی 1- آن هم در بازار مثبت نمی‌تواند موثر واقع شود. البته این تغییر بسیار کم بوده و از طرفی مدت زمان کمی از زمان اعمال آن می‌گذرد و برای قضاوت بهتر باید کمی زمان داد تا تاثیر آن بر معاملات بازار به درستی شناسایی شود. نیما میرزایی، دیگر کارشناس بازار سرمایه: افزایش دامنه نوسان در حد یک درصد در این مرحله اتفاق خاصی در بازار رقم نمی‌زند. اما گسترش دامنه در کنار مزایای متعدد خود نیازمند تقویت بازارگردانی هم می‌باشد تا در شرایط هیجانی بازار وارد مدار شده و اجازه انحراف شدید روند با ثبات سهم‌ها و زیان گسترده به سهامداران تازه وارد را ندهد. ======================

افزایش دامنه نوسان چه تاثیری بر روند بورس داشت؟ به زعم اغلب کارشناسان اقدام
افزایش دامنه نوسان چه تاثیری بر روند بورس داشت؟ به زعم اغلب کارشناسان اقدام

دولت مصوبه واردات خودرو را تایید کرد. عضو هیات رئیسه مجلس از تایید مصوبه مج

دولت مصوبه واردات خودرو را تایید کرد. عضو هیات رئیسه مجلس از تایید مصوبه مجلس درباره واردات خودرو از سوی دولت خبر داد و نوشت: دولت باید سریعا، آیین‌نامه واردات خودرو را تهیه کند. سید محسن دهنوی: بالاخره پس از پیگیری‌های مجلس، دولت مخالفتِ خودش را اصلاح و مصوبه واردات خودرو را تایید نمود. وی تصریح کرد: اگر وزارت صمت زودتر به فکر این راه حل می‌افتاد، جان و مال مردم کم‌تر دچار زیان و آسیب می‌شد، دولت باید سریعا، آیین‌نامه واردات خودرو را تهیه کند؛ با این واردات، بازار خودرو آرام شود. ======================