حقوقی قثابت خودش سرخط خریده بیشترین ورود نقدینگی حقیقی ارقام به میلیارد توم

حقوقی قثابت خودش سرخط خریده قثابت و صف خرید روی مقاومت... نقشه ی هموزن خوشرنگتره منتظریم فروس 800 رو بشکنه اونوقت دیدنی میشه شاخص کل سه تا کندل دیگه م

قثابت و صف خرید روی مقاومت…

نقشه ی هموزن خوشرنگتره

نقشه ی هموزن خوشرنگتره
نقشه ی هموزن خوشرنگتره

تصویب کمک 40 میلیارد دلاری آمریکا به اوکراین در مجلس نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا بسته کمک‌ حدود 40 میلیارد دلاری به اوکراین را تصویب کرد و آن را به مجلس سنا ارجاع داد.

منتظریم فروس 800 رو بشکنه اونوقت دیدنی میشه

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی ارقام به میلیارد تومان 1. ملت 38 (صف خرید +5.93

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی ارقام به میلیارد تومان 1. ملت 38 (صف خرید +5.93 %) 2. شپاکسا 15 (آخرین معامله +5.91 %) 3. بفجر 15 (صف خرید +5 %) 4. شبریز 15 (صف خرید +5.99 %) 5. خزامیا 13 (صف خرید +4.98 %) 6. خساپا 11 (آخرین معامله +2.45 %) 7. زماهان 10 (صف خرید +5.97 %) 8. پترول 10 (صف خرید +5.99 %) 9. حکشتی 8 (آخرین معامله +4.16 %) 10. ولساپا 7 (آخرین معامله +4.74 %) 11. سپید 7 (صف خرید +5 %) 12. وبملت 6 (آخرین معامله +0.7 %) 13. غشهداب 6 (صف خرید +5.97 %) 14. برکت 6 (آخرین معامله +2.72 %) 15. فنورد 6 (صف خرید +4.99 %) 16. حگهر 6 (صف خرید +5.83 %) 17. حگهر 6 (صف خرید +5.83 %) 18. زکشت 5 (صف خرید +5.98 %) 19. سنوین 5 (صف خرید +2.91 %)

حقوقی قثابت خودش سرخط خریده

شاخص کل سه تا کندل دیگه مثه کندل امروز بخوره ملتی که رفته بودن هم برمیگردن به بورس و اون زمانه که حالا خیلی ها دیدنی میشه….

گزارش بازار ارقام به میلیارد تومان ارزش معاملات خرد: 6172 ورود نقدینگی (فروش حقوقی): 241 خروج نقدینگی از صندوق های درآمد ثابت: 154 صف خرید: 234 نماد به ارزش 1476 صف فروش: 7 نماد به ارزش 32 ورود پول هوشمند: 1352 خروج پول هوشمند: 1099

گزارش بازار ارقام به میلیارد تومان  ارزش معاملات خرد: 6172  ورود نقدینگی (ف
گزارش بازار ارقام به میلیارد تومان ارزش معاملات خرد: 6172 ورود نقدینگی (ف