علی واعظ مشاور تیم مذاکره کننده آمریکا: اینکه خبر سفر انریکه مورا به تهران

درود بر شما امیدوارم امروز بازاری خوب پیش رو داشته باشیم. نه_به_طرح_صیانت نماز روزه هاتون قبول….. التماس دعا….

درود بر شما امیدوارم امروز بازاری خوب پیش رو داشته باشیم. نه_به_طرح_صیانت نماز روزه هاتون قبول….. التماس دعا….

علی واعظ مشاور تیم مذاکره کننده آمریکا: اینکه خبر سفر انریکه مورا به تهران، اولین بار توسط نورنیوز رسانه شورای عالی امنیت ملی منتشر شد به این معنی است که مورا با شمخانی دبیر این شورا نیز دیدار خواهد کرد. احتمالاً قاطع ترین گفتگوی مورا در تهران در خصوص احیای برجام خواهد بود.

علی واعظ مشاور تیم مذاکره کننده آمریکا: اینکه خبر سفر انریکه مورا به تهران، اولین بار توسط نورنیوز رسانه شورای عالی امنیت ملی منتشر شد به این معنی است که مورا با شمخانی دبیر این شورا نیز دیدار خواهد کرد. احتمالاً قاطع ترین گفتگوی مورا در تهران در خصوص احیای برجام خواهد بود.

علی واعظ مشاور تیم مذاکره کننده آمریکا:  اینکه خبر سفر انریکه مورا به تهران، اولین بار توسط نورنیوز رسانه شورای عالی امنیت ملی منتشر شد به این معنی است که مورا با شمخانی دبیر این شورا نیز دیدار خواهد کرد. احتمالاً قاطع ترین گفتگوی مورا در تهران در خصوص احیای برجام خواهد بود.
علی واعظ مشاور تیم مذاکره کننده آمریکا: اینکه خبر سفر انریکه مورا به تهران، اولین بار توسط نورنیوز رسانه شورای عالی امنیت ملی منتشر شد به این معنی است که مورا با شمخانی دبیر این شورا نیز دیدار خواهد کرد. احتمالاً قاطع ترین گفتگوی مورا در تهران در خصوص احیای برجام خواهد بود.

دلار (update) الگو پرچم الگو کاپ

دلار (update) الگو پرچم الگو کاپ

دلار (update) الگو پرچم الگو کاپ
دلار (update) الگو پرچم الگو کاپ

در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا چه گذشت؟/ انتقادات تند رئیس مجلس از مخبر، میرکاظمی و مسولان اقتصادی دولت/ کالا برگ الکترونیک با قیمت شهریور ۱۴۰۰ قانون مجلس است در جلسه فوق العاده شب گذشته شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، قالیباف با انتقادات صریح از میرکاظمی، مخبر، صالح آبادی و برخی مسئولین اقتصادی دولت از تصمیمات غیرکارشناسی آنها انتقادات صریح و تندی کرده و گفته است این لطمه‌ای که به ذهنیت مردم زده شده است، نتیجه اقدامات شما است. قالیباف گفته مگر قرار نبود با توجه به حساسیت درباره آرد، اقدامی نشود و اگر قرار بر اقدام شد، بعد از مابقی کالاها و اجرایی شدن کارت هوشمند نان صورت گیرد. قالیباف با ارائه گزارش جلسات متعددی که با رئیسی و مخبر در سال گذشته داشته است و مقرر شده بود که کالابرگ الکترونیک در دستور کار قرار گیرد، از میرکاظمی انتقاد کرده و گفته است که شما مخالف هستید و اجازه ندادید این اتفاق مثبت برای کشور بیافتد. همچنین قالیباف، عدم اجرایی شدن این اقدام و زمان‌بر بودنش را رد کرده و گفته که من با کارشناسان و افراد فنی و کسانی که کف کار اجرایی این کار از بدنه کارشناسی هستند، مفصل جلسه گذاشتم و با تجربه‌ای که در راه اندازی ۱۱۰ و هوشمندسازی شهرداری دارم تاکید می‌کنم اگر کار درست پیگیری شود، ظرف مدت حداکثر ۴۰ روز می توان طرح را اجرایی کرد. قالیباف در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: قانون مجلس بر کالابرگ الکترونیک با قیمت شهریور ١۴٠٠ تصریح دارد و تاکید می‌کند که این تصمیم یک تصمیم کارشناسی شده است و مجلس اجازه اقدامی غیر از این را نمی‌دهد. او بر نظر مثبت رئیس‌جمهور بر این مساله هم تصریح می‌‌کند/عصر مجلس

در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا چه گذشت؟/ انتقادات تند رئیس مجلس از مخبر، میرکاظمی و مسولان اقتصادی دولت/ کالا برگ الکترونیک با قیمت شهریور ۱۴۰۰ قانون مجلس است در جلسه فوق العاده شب گذشته شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، قالیباف با انتقادات صریح از میرکاظمی، مخبر، صالح آبادی و برخی مسئولین اقتصادی دولت از تصمیمات غیرکارشناسی آنها انتقادات صریح و تندی کرده و گفته است این لطمه‌ای که به ذهنیت مردم زده شده است، نتیجه اقدامات شما است. قالیباف گفته مگر قرار نبود با توجه به حساسیت درباره آرد، اقدامی نشود و اگر قرار بر اقدام شد، بعد از مابقی کالاها و اجرایی شدن کارت هوشمند نان صورت گیرد. قالیباف با ارائه گزارش جلسات متعددی که با رئیسی و مخبر در سال گذشته داشته است و مقرر شده بود که کالابرگ الکترونیک در دستور کار قرار گیرد، از میرکاظمی انتقاد کرده و گفته است که شما مخالف هستید و اجازه ندادید این اتفاق مثبت برای کشور بیافتد. همچنین قالیباف، عدم اجرایی شدن این اقدام و زمان‌بر بودنش را رد کرده و گفته که من با کارشناسان و افراد فنی و کسانی که کف کار اجرایی این کار از بدنه کارشناسی هستند، مفصل جلسه گذاشتم و با تجربه‌ای که در راه اندازی ۱۱۰ و هوشمندسازی شهرداری دارم تاکید می‌کنم اگر کار درست پیگیری شود، ظرف مدت حداکثر ۴۰ روز می توان طرح را اجرایی کرد. قالیباف در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: قانون مجلس بر کالابرگ الکترونیک با قیمت شهریور ١۴٠٠ تصریح دارد و تاکید می‌کند که این تصمیم یک تصمیم کارشناسی شده است و مجلس اجازه اقدامی غیر از این را نمی‌دهد. او بر نظر مثبت رئیس‌جمهور بر این مساله هم تصریح می‌‌کند/عصر مجلس