غویتا ❇ توقف نماد (غویتا1) اطلاعات با اهمیت گروه الف ◼ به اطلاع میرساند: نم

غویتا ❇ توقف نماد (غویتا1) اطلاعات با اهمیت گروه الف ◼ به اطلاع میرساند: نم

غویتا ❇ توقف نماد (غویتا1) اطلاعات با اهمیت گروه الف ◼ به اطلاع میرساند: نم

غویتا، بورس

غویتا

❇ توقف نماد (غویتا1) – اطلاعات با اهمیت گروه الف

◼ به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (غویتا1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت ویتانا متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور 60 دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01/3/11 10:21
➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇

💎

زاگرس ❇ بازگشایی نماد معاملاتی (زاگرس1) ◼ به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی

زاگرس، بورس، پیش گشایش

زاگرس

❇ بازگشایی نماد معاملاتی (زاگرس1)

◼ به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی پتروشیمی زاگرس (زاگرس1)، پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز چهارشنبه مورخ 1401/03/11 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01/3/11 10:33
➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇

💎

تجلی ❇ توقف نماد (تجلی1) اطلاعات با اهمیت گروه ب ◼ به اطلاع میرساند: نماد م

تجلی، بورس

تجلی

❇ توقف نماد (تجلی1) – اطلاعات با اهمیت گروه ب

◼ به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (تجلی1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور 60 دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01/3/11 10:53
➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇

💎

غشوکو ❇ بازگشایی نماد معاملاتی (غشوکو1) ◼ به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی

غشوکو، بورس، پیش گشایش

غشوکو

❇ بازگشایی نماد معاملاتی (غشوکو1)

◼ به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت شوکو پارس (غشوکو1)، پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز چهارشنبه مورخ 1401/03/11 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01/3/11 10:55
➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇

💎

دقاضی ❇ بازگشایی نماد معاملاتی (دقاضی1) ◼ به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی

دقاضی، بورس، پیش گشایش

دقاضی

❇ بازگشایی نماد معاملاتی (دقاضی1)

◼ به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت داروسازی شهید قاضی (دقاضی1)، پس از برگزاری مجامع عمومی فوق‌العاده و عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز چهارشنبه مورخ 1401/03/11 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع‌رسانی می‌شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان‌پذیر است. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01/3/11 10:55
➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇

💎

وصنعت ❇ توقف نماد (وصنعت1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب ◼ به اطلاع

وصنعت، بورس

وصنعت

❇ توقف نماد (وصنعت1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

◼ به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت (وصنعت1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

01/3/11 10:57
➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇

💎

ثپردیس ❇ توقف نماد معاملاتی (ثپردیس1) ◼ به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شر

ثپردیس، بورس، برگزاری مجمع

ثپردیس

❇ توقف نماد معاملاتی (ثپردیس1)

◼ به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس (ثپردیس1) جهت برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام در روز سه‌شنبه مورخ 1401/03/17 در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1401/03/11 متوقف می‌گردد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01/3/11 11:03
➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇

💎

دتوزیع ❇ توقف نماد معاملاتی (دتوزیع1) ◼ به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شر

دتوزیع، بورس

دتوزیع

❇ توقف نماد معاملاتی (دتوزیع1)

◼ به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت توزیع داروپخش (دتوزیع1) جهت برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده صاحبان سهام در روز سه شنبه مورخ 1401/03/17، در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1401/03/11 متوقف می شود. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران

01/3/11 11:06
➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇

💎

❇ تعدیل قیمت اعمال اوراق اختیار فروش تبعی شرکت پویا زرکان آق دره ◼ به اطلاع

بورس، برگزاری مجمع

❇ تعدیل قیمت اعمال اوراق اختیار فروش تبعی شرکت پویا زرکان آق دره

◼ به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 3807/م/01 مورخ 1401/03/10 این شرکت، با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تصویب سود نقدی هر سهم شرکت پویا زرکان آق دره(فزر1)، قیمت اعمال اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت مذکور در نماد معاملاتی (هفزر0111) تغییر یافته است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می توانید به اطلاعیه مذکور واقع در وبسایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمایید. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01/3/11 11:12
➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇

💎

غفارس ❇ بازگشایی نماد معاملاتی (غفارس1) ◼ به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی

غفارس، بورس، برگزاری مجمع، پیش گشایش

غفارس

❇ بازگشایی نماد معاملاتی (غفارس1)

◼ به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس1)، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز چهارشنبه مورخ 1401/03/11 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع‌رسانی می‌شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان‌پذیر است. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01/3/11 11:14
➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇

💎

فرابورس ❇ توقف نماد معاملاتی (فرابورس1) ◼ به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی

فرابورس، بورس، برگزاری مجمع

فرابورس

❇ توقف نماد معاملاتی (فرابورس1)

◼ به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت فرابورس ایران (فرابورس1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز سه شنبه 1401/03/17، در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1401/03/11 متوقف خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01/3/11 11:18
➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇

💎

فمراد ❇ بازگشایی نماد معاملاتی (فمراد) ◼ به اطلاع می‌رساند،نماد معاملاتی شر

فمراد، بورس، برگزاری مجمع

فمراد

❇ بازگشایی نماد معاملاتی (فمراد)

◼ به اطلاع می‌رساند،نماد معاملاتی شرکت‌ آلومراد(فمراد)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می‌باشد. هم چنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال(codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

01/3/11 11:19
➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇

💎

ثمسکن ❇ بازگشایی نماد معاملاتی (ثمسکن) ◼ به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی ش

ثمسکن، بورس، افزایش سرمایه، برگزاری مجمع

ثمسکن

❇ بازگشایی نماد معاملاتی (ثمسکن)

◼ به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت کروه سرمایه‌گذاری مسکن(ثمسکن) پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه، بدون محدودیت نوسان قیمت بااستفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می‌باشد. همچنین طبق اعلام شرکت افزایش سرمایه شرکت تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ثبت نخواهد شد و سود نقدی مصوب مجمع به سرمایه جدید > تعلق نمی‌‌گیرد. همچنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

01/3/11 11:19
➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇

💎

بفجر مبین ❇ بازگشایی نمادهای معاملاتی(بفجر)،(مبین) پس از رفع تعلیق ◼ به اطل

بفجر، مبین، بورس

بفجر مبین

❇ بازگشایی نمادهای معاملاتی(بفجر)،(مبین) پس از رفع تعلیق

◼ به اطلاع می‌رساند،نماد معاملاتی شرکت های فجر انرژی خلیج فارس(بفجر)، مبین انرژی خلیج فارس(مبین)با توجه به رفع تعلیق نماد معاملاتی و افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می‌باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

01/3/11 11:19
➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇

💎

دسبحان فباهنر مداران ❇ بازگشایی نمادهای معاملاتی (دسبحان)،(فباهنر)،(مداران)

دسبحان، فباهنر، مداران، بورس

دسبحان فباهنر مداران

❇ بازگشایی نمادهای معاملاتی (دسبحان)،(فباهنر)،(مداران)

◼ به اطلاع می‌رساند،نماد معاملاتی شرکت‌های سبحان دارو(دسبحان)،صنایع مس شهید باهنر(فباهنر)،داده پردازی ایران(مداران)پس از برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی و عمومی فوق العاده مبنی بر اصلاح اساسنامه، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می‌باشند. هم چنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال(codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

01/3/11 11:20
➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇

💎

ورنا ❇ بازگشایی نماد معاملاتی (ورنا) ◼ به اطلاع می‌رساند،نماد معاملاتی شرکت

ورنا، بورس، برگزاری مجمع

ورنا

❇ بازگشایی نماد معاملاتی (ورنا)

◼ به اطلاع می‌رساند،نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا(ورنا)پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر اصلاح اساسنامه شرکت با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می‌باشد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

01/3/11 11:22
➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇

💎

ورنا ❇ بازگشایی نماد معاملاتی اختیارمعاملات خرید و فروش سهام (ورنا) ◼ به اط

ورنا، بورس، فروش سهام

ورنا

❇ بازگشایی نماد معاملاتی اختیارمعاملات خرید و فروش سهام (ورنا)

◼ به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت سرمایه گذاری رنا با سررسید تیرماه 1401، با توجه به بازگشایی نماد اصلی در بازار نقد (ورنا) با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران

01/3/11 11:23
➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇

💎

غویتا ❇ بازگشایی نماد معاملاتی (غویتا1) ◼ به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی

غویتا، بورس، پیش گشایش

غویتا

❇ بازگشایی نماد معاملاتی (غویتا1)

◼ به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت ویتانا (غویتا1)، پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز چهارشنبه مورخ 1401/03/11 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع‌رسانی می‌شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان‌پذیر است. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01/3/11 11:30
➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇

💎

تجلی ❇ بازگشایی نمادهای معاملاتی (تجلی1) ◼ به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی

تجلی، بورس

تجلی

❇ بازگشایی نمادهای معاملاتی (تجلی1)

◼ به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت‌ تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، با محدودیت دامنه نوسان قیمت امروز چهارشنبه مورخ 1401/03/11، آماده انجام معامله می‌باشند. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01/3/11 11:31
➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇

💎

تپسی ❇ توقف نماد (تپسی1) اطلاعات با اهمیت گروه ب ◼ به اطلاع میرساند: نماد م

تپسی، بورس

تپسی

❇ توقف نماد (تپسی1) – اطلاعات با اهمیت گروه ب

◼ به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (تپسی1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01/3/11 11:36
➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇

💎

لکما ❇ توقف نماد معاملاتی (لکما1) ◼ به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت ک

لکما، بورس، برگزاری مجمع

لکما

❇ توقف نماد معاملاتی (لکما1)

◼ به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (لکما1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم صاحبان سهام در روز سه شنبه مورخ 1401/03/17 در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1401/03/11 متوقف می‌شود. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01/3/11 11:38
➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇

💎

❇ تعیین محدودیت حجمی در برخی از نمادهای معاملاتی ◼ به اطلاع می‌رساند؛ از رو

بورس

❇ تعیین محدودیت حجمی در برخی از نمادهای معاملاتی

◼ به اطلاع می‌رساند؛ از روز سه شنبه مورخ 1401/03/17، محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) در نمادهای معاملاتی (ولقمان1) به میزان 200،000 سهم، (وامیر1) به میزان 100،000 سهم و (حگهر1) به میزان 200،000 سهم تعیین می‌گردد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01/3/11 11:41
➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇

💎

خچرخش ثاباد وبوعلی ❇ توقف نمادهای معاملاتی (خچرخش)،(ثاباد)،(وبوعلی) ◼ به اط

خچرخش، ثاباد، وبوعلی، بورس

خچرخش ثاباد وبوعلی

❇ توقف نمادهای معاملاتی (خچرخش)،(ثاباد)،(وبوعلی)

◼ به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت¬های چرخشگر (خچرخش)، مجتمع¬های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (ثاباد)، سرمایه گذاری بوعلی (وبوعلی) جهت برگزاری مجامع عادی سالیانه بمنظور تصویب صورت های مالی و عمومی فوق العاده، متوقف خواهند شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

01/3/11 11:49
➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇

💎

کنور ثامید ثبهساز ❇ توقف نمادهای معاملاتی (کنور)،(ثامید)،(ثبهساز) ◼ به اطلا

کنور، ثامید، ثبهساز، بورس، برگزاری مجمع

کنور ثامید ثبهساز

❇ توقف نمادهای معاملاتی (کنور)،(ثامید)،(ثبهساز)

◼ به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (کنور) جهت برگزاری مجمع عادی سالیانه بمنظور تصویب صورت های مالی، شرکت های توسعه و عمران امید (ثامید)، بهساز کاشانه تهران (ثبهساز) جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده، متوقف خواهند شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

01/3/11 11:49
➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇

💎

کخاکح

❇ توقف نماد معاملاتی (کخاکح)

◼ به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز حق تقدم شرکت صنایع خاک چینی ایران (کخاکح) بعلت پایان مهلت پذیره نویسی متوقف خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

01/3/11 11:49
➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇

💎

خچرخش ثاباد وبوعلی ❇ توقف نمادهای معاملاتی (خچرخش)،(ثاباد)،(وبوعلی) ◼ به اط

خچرخش، ثاباد، وبوعلی، بورس

خچرخش ثاباد وبوعلی

❇ توقف نمادهای معاملاتی (خچرخش)،(ثاباد)،(وبوعلی)

◼ به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های چرخشگر (خچرخش)، مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (ثاباد)، سرمایه گذاری بوعلی (وبوعلی) جهت برگزاری مجامع عادی سالیانه بمنظور تصویب صورت های مالی و عمومی فوق العاده، متوقف خواهند شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

01/3/11 11:51
➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇

💎

پارتا ❇ توقف نماد معاملاتی (پارتا1) ◼ به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت

پارتا، بورس

پارتا

❇ توقف نماد معاملاتی (پارتا1)

◼ به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (پارتا1) جهت برگزاری مجامع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده صاحبان سهام در روز سه شنبه مورخ 1401/03/17، در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1401/03/11 متوقف می شود. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران

01/3/11 12:09
➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇

💎

تشتاد ❇ توقف نماد معاملاتی (تشتاد1) ◼ به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت

تشتاد، بورس، برگزاری مجمع

تشتاد

❇ توقف نماد معاملاتی (تشتاد1)

◼ به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران (تشتاد1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز سه‌شنبه مورخ 1401/03/17 در پایان معاملات امروز چهار‌شنبه مورخ 1401/03/11 متوقف می‌گردد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01/3/11 12:10
➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇

💎

پارتا ❇ توقف نماد (پارتا1) اطلاعات با اهمیت گروه الف ◼ به اطلاع میرساند: نم

پارتا، بورس

پارتا

❇ توقف نماد (پارتا1) – اطلاعات با اهمیت گروه الف

◼ به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (پارتا1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران

01/3/11 12:11
➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇

💎

آریا ❇ توقف نماد (آریا1) اطلاعات با اهمیت گروه ب ◼ به اطلاع میرساند: نماد م

آریا، بورس

آریا

❇ توقف نماد (آریا1) – اطلاعات با اهمیت گروه ب

◼ به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (آریا1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت پلیمر آریا ساسول متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01/3/11 12:16
➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇

💎

وگستر ❇ آغاز بازارگردانی در نماد معاملاتی (وگستر1) ◼ به اطلاع می‌رساند؛ برا

وگستر، بورس

وگستر

❇ آغاز بازارگردانی در نماد معاملاتی (وگستر1)

◼ به اطلاع می‌رساند؛ براساس اطلاعیه ‌شماره 3808/الف/01 مورخ 1401/03/10 این شرکت، بازارگردانی سهام شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان (وگستر1) با دامنه نوسان روزانه قیمت مطابق دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار اول فرابورس ایران و با استفاده از روش بازارگردانی مبتنی بر حراج از روز دوشنبه مورخ 1401/03/16 در بازار اول فرابورس ایران آغاز می گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توانید به اطلاعیه‌ مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01/3/11 12:22
➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇

💎

وآوا بزارگرس ❇ آغاز بازارگردانی در نمادهای معاملاتی (وآوا1) و (بزارگرس1) ◼

وآوا، بزارگرس، بورس

وآوا بزارگرس

❇ آغاز بازارگردانی در نمادهای معاملاتی (وآوا1) و (بزارگرس1)

◼ به اطلاع می‌رساند؛ براساس اطلاعیه ‌شماره 3806/الف/01 مورخ 1401/03/10 این شرکت، بازارگردانی سهام شرکت سرمایه‌گذاری آوا نوین (وآوا1) و شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس1) با دامنه نوسان روزانه قیمت مطابق دامنه مجاز نوسان قیمت در بازارهای مربوطه فرابورس ایران و با استفاده از روش بازارگردانی مبتنی بر حراج از روز دوشنبه مورخ 1401/03/16 در بازارهای مربوطه فرابورس ایران آغاز می گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توانید به اطلاعیه‌ مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

01/3/11 12:24
➖➖➖➖⬇⬇⬇⬇

💎

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید