تحلیل خساپا، خودرویی و خموتور امروز سه شنبه بیست و چهار آبان ۱۴۰۱

تحلیل قیمت سایپا و صنعت خودرو و ساخت قطعات، خودرویی ها واچ

خودرویی ها واچ

خساپا – سه شنبه بیست و چهار آبان

خودرویی ها واچ. خودرو 205. خگستر 335. خزامیا 1240 1200. خشرق 1290 1240. ختوقا 324 311. خموتور 425. خنصیر 1030. خساپا 180. 14010823 23:00. هرکی مارو دید لب گاز گرفت و گفت. زشتع بااااا این دیوووونع بازیا چیه !؟. بفرما تحویل بگیر جانا. حمیدرضا زمانی

تحلیل قیمت سایپا و صنعت خودرو و ساخت قطعات

در 6,010 معامله ثبت شده، تعداد 283,307,430 سهم سایپا به ارزش 529,997,953,148 ریال خرید و فروش شد شاخص CCI 68.46 است که احتمال حفظ روند کنونی میباشد اندیکاتور ویلیامز WR سایپا عدد -40.0 را نشان میدهد که نشانه ادامه روند فعلی میباشد اندیکاتور گردش نقدینگی (MFI) سایپا 75.1 است که نشانگر احتمال حفظ روند فعلی این نماد بورس است با توجه به اندیکاتور RSI 55.82 نشانه ادامه روند فعلی میباشد اندیکاتور Stochastic RSI خساپا عدد 0.65 را نشان میدهد که نشانه حفظ روند کنونی میباشد این تحلیل بر اساس اطلاعات سه شنبه بیست و چهار آبان ۱۴۰۱ تایم فریم روزانه و دوره 14 روزه تنظیم شده است اندیکاتور استوکاستیک سایپا عدد 64.13 را نشان میدهد که نشانه حفظ روند کنونی میباشد در آخرین روز معاملات سایپا میانگین تعداد سهام معامله شده در هر سفارش 47,139 بود طبق شاخص BB همین روند ادامه خواهد داشت.

نشانه های منفی سایپا

 • بیشترین فروش در گروه خودرو و ساخت قطعات توسط سهامداران حقیقی به ارزش 366,920,737 میلیارد تومان بود که باعث منفی شدن این گروه شد
 • قیمت فعلی سهام سایپا 1,850 ریال میباشد و در مقایسه با روز قبل -2.11% کم شده
 • شاخص بورس 1,408,174.25 میباشد که نسبت به روز قبل %-0.77 کاهش داشته
 • طبق اندیکاتور متوسط نوسان روزانه (ATR) سایپا برابر با 74.16 ریال میباشد و آخرین نوسان در قیمت سایپا 71 ریال است که کمتر از متوسط نوسان دو هفته اخیر میباشد
 • بازیگران حقیقی نقش بیشتری در منفی شدن قیمت سایپا داشتند
 • تغییر قیمت سایپا در مقایسه با میانگین تغییرات قیمت گروه خودرو و ساخت قطعات که -1.96% است کمتر است لازم به ذکر است میانگین تغییر قیمت معاملات دیروز بورس برابر با -0.69 بود

پسرفت های سایپا

 • سایپا نسبت به روز قبل افت قیمت بیشتری داشته
 • گروه خودرو و ساخت قطعات نسبت به روز قبل افت قیمت بیشتری داشته
 • شاخص ویلیامز نسبت به روز قبل %10.48 کمتر شده که نشانه فروش بیشتر و در نتیجه کاهش قیمت میباشد
 • حجم معاملات خساپا نسبت به روز قبل کمتر شده
 • شاخص CCI نسبت به روز قبل کمتر شده، یعنی ادامه یا آغاز روند نزولی
 • شاخص RSI نسبت به روز قبل %4.43 کمتر شده که نشانه ادامه یا آغاز روند نزولی میباشد
 • شاخص MFI نسبت به روز قبل %0.17 کمتر شده که نشانه ادامه یا آغاز روند نزولی میباشد
 • تعداد معاملات سایپا نسبت به روز قبل کمتر شده

پیشرفت های سایپا

 • نوسان قیمت امروز خساپا نسبت به دیروز کمتر شده
 • میانگین تعداد سهم در هر معامله نسبت به روز قبل بیشتر شده

تحلیل ها و سیگنال های بازار سهام و بورس ایران

کدال و سود و زیان خساپا