تحلیل شپدیس، خروج پول حقیقی امروز سه شنبه بیست و چهار آبان ۱۴۰۱

تحلیل روند پتروشیمی پردیس و شاخص محصولات شیمیایی، شپدیس دومین فروش حقیقی ‍

شپدیس دومین فروش حقیقی ‍

شپدیس – سه شنبه بیست و چهار آبان

شپدیس 🔴 دومین فروش حقیقی 👨‍💼. 1 نفر هر کد 2 میلیارد تومان در % 0.14. قدرت : 0.3👈0.2🔻. ❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 5.9 میلیارد. ⏰ 1401 08 23 ‏ 9:29:53

تحلیل روند پتروشیمی پردیس و شاخص محصولات شیمیایی

در 932 سفارش انجام شده، تعداد 1,130,301 سهم شپدیس به ارزش 223,722,340,470 ریال داد و ستد شد طبق شاخص BB همین روند ادامه خواهد داشت این بررسی بر اساس اطلاعات سه شنبه بیست و چهار آبان ۱۴۰۱ تایم فریم روزانه و دوره 14 روزه تنظیم شده است شاخص استوکاستیک پتروشیمی پردیس عدد 78.48 را نشان میدهد که نشانه حفظ روند کنونی میباشد بر پایه اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) 63.62 نشانه حفظ روند کنونی میباشد اندیکاتور CCI 77.8 است که نشانه ادامه روند کنونی میباشد شاخص ویلیامز WR شپدیس عدد -21.55 را نشان میدهد که نشانه حفظ روند کنونی میباشد در آخرین روز معاملات پتروشیمی پردیس میانگین تعداد سهام معامله شده در هر سفارش 1,213 بود.

نشانه های منفی شپدیس

 • شاخص بورس 1,408,174.25 میباشد که نسبت به روز قبل %-0.77 کاهش داشته
 • بیشترین فروش در گروه محصولات شیمیایی توسط سهامداران حقیقی به ارزش 192,765,470 میلیارد تومان بود که باعث منفی شدن این گروه شد
 • اندیکاتور ورود و خروج پول (MFI) شپدیس 84.43 است که نشانگر احتمال کاهش قیمت این نماد بورس است
 • طبق شاخص متوسط نوسان روزانه (ATR) پتروشیمی پردیس برابر با 5468.47 ریال میباشد و آخرین نوسان در قیمت پتروشیمی پردیس 5400 ریال است که کمتر از متوسط نوسان دو هفته اخیر میباشد

پسرفت های پتروشیمی پردیس

 • گروه محصولات شیمیایی نسبت به روز قبل افت قیمت بیشتری داشته
 • تعداد معاملات پتروشیمی پردیس نسبت به روز قبل کمتر شده
 • شاخص CCI نسبت به روز قبل کمتر شده، یعنی ادامه یا آغاز روند نزولی

نشانه های مثبت پتروشیمی پردیس

 • آخرین قیمت سهام پتروشیمی پردیس 198,780 ریال میباشد و نسبت به روز قبل 0.20 درصد بیشتر شده
 • تغییر قیمت پتروشیمی پردیس در مقایسه با متوسط تغییرات قیمت گروه محصولات شیمیایی که -0.75 درصد است بیشتر است لازم به ذکر است میانگین تغییر قیمت معاملات دیروز بورس برابر با -0.69 بود
 • خرید سهامداران حقوقی بیشتر از سهامداران حقیقی بوده است
 • شاخص Stochastic RSI پتروشیمی پردیس عدد 0.82 را نشان میدهد که نشانه سیگنال خرید میباشد
 • کندل شناسی پتروشیمی پردیس نشان دهنده احتمال افزایش قیمت میباشد

پیشرفت های پتروشیمی پردیس

 • حجم معاملات شپدیس نسبت به روز قبل بیشتر شده
 • شاخص MFI نسبت به روز قبل %1 بیشتر شده که نشانه شروع یا ادامه روند صعودیست
 • شاخص RSI نسبت به روز قبل %0.76 بیشتر شده که نشانه شروع یا ادامه روند صعودیست
 • شاخص ویلیامز نسبت به روز قبل %1.06 بیشتر شده که نشانه خرید بیشتر و در نتیجه افزایش قیمت میباشد
 • شپدیس نسبت به روز قبل افزایش قیمت بیشتری داشته
 • نوسان قیمت امروز پتروشیمی پردیس نسبت به دیروز بیشتر شده
 • میانگین تعداد سهم در هر معامله نسبت به روز قبل بیشتر شده

تحلیل ها و سیگنال های بازار سهام و بورس ایران

کدال و سود و زیان شپدیس