تحلیل وساپا، ورود پول حقیقی امروز سه شنبه بیست و چهار آبان ۱۴۰۱

تحلیل روند سرمایه گذاری سایپا و گروه سرمایه گذاریها، وساپا اولین خرید حقیقی ‍

وساپا اولین خرید حقیقی ‍

وساپا – سه شنبه بیست و چهار آبان

وساپا 🟢 اولین خرید حقیقی 👨‍💼. 1 نفر هر کد 607 میلیون تومان در % 2.61. قدرت : 0.6👈0.7🔺. ✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0.5 میلیارد. ⏰ 1401 08 23 ‏ 9:38:14

تحلیل روند سرمایه گذاری سایپا و گروه سرمایه گذاریها

در 1,766 سفارش انجام شده، تعداد 33,083,909 سهم سرمایه گذاری سایپا به ارزش 139,342,951,392 ریال رد و بدل شد این بررسی بر اساس اطلاعات سه شنبه بیست و چهار آبان ۱۴۰۱ تایم فریم روزانه و دوره 14 روزه تنظیم شده است اندیکاتور ویلیامز WR سرمایه گذاری سایپا عدد -39.33 را نشان میدهد که نشانه ادامه روند کنونی میباشد طبق شاخص BB همین روند ادامه خواهد داشت اندیکاتور کانال کالا (CCI) 70.16 است که نشانه ادامه روند کنونی میباشد شاخص Stochastic RSI وساپا عدد 0.69 را نشان میدهد که نشانه حفظ روند کنونی میباشد شاخص استوکاستیک سرمایه گذاری سایپا عدد 64.47 را نشان میدهد که نشانه ادامه روند فعلی میباشد در آخرین روز معاملات سرمایه گذاری سایپا میانگین تعداد سهام معامله شده در هر سفارش 18,734 بود اندیکاتور MFI وساپا 68.83 است که نشانگر احتمال ادامه روند فعلی این نماد بورس است بر پایه اندیکاتور RSI 53.29 نشانه حفظ روند کنونی میباشد.

نشانه های منفی سرمایه گذاری سایپا

 • تغییر قیمت سرمایه گذاری سایپا در مقایسه با متوسط تغییرات قیمت گروه سرمایه گذاریها که -1.42% است کمتر است لازم به ذکر است میانگین تغییر قیمت معاملات دیروز بورس برابر با -0.69 بود
 • شاخص بورس 1,408,174.25 میباشد که نسبت به روز قبل %-0.77 کاهش داشته
 • بیشترین فروش در گروه سرمایه گذاریها توسط سهامداران حقیقی به ارزش 150,149,586 میلیارد تومان بود که باعث منفی شدن این گروه شد
 • سهامداران حقیقی نقش بیشتری در منفی شدن قیمت سرمایه گذاری سایپا داشتند
 • شاخص گروه سرمايه گذاريها با %-0.24 کاهش به عدد 23,372 رسید
 • جدیدترین قیمت نماد سرمایه گذاری سایپا 4,151 ریال میباشد و نسبت به روز قبل -5.07 درصد کمتر شده

پسرفت های سرمایه گذاری سایپا

 • میانگین تعداد سهم در هر معامله نسبت به روز قبل کمتر شده
 • وساپا نسبت به روز قبل افت قیمت بیشتری داشته
 • گروه سرمایه گذاریها نسبت به روز قبل افت قیمت بیشتری داشته
 • شاخص RSI نسبت به روز قبل %5.42 کمتر شده که نشانه ادامه یا آغاز روند نزولی میباشد
 • شاخص ویلیامز نسبت به روز قبل %11.39 کمتر شده که نشانه فروش بیشتر و در نتیجه کاهش قیمت میباشد
 • شاخص CCI نسبت به روز قبل کمتر شده، یعنی ادامه یا آغاز روند نزولی

نشانه های مثبت وساپا

 • طبق اندیکاتور متوسط نوسان روزانه (ATR) سرمایه گذاری سایپا برابر با 238.4 ریال میباشد و آخرین نوسان در قیمت سرمایه گذاری سایپا 275 ریال است که بیشتر از متوسط نوسان دو هفته اخیر میباشد

پیشرفت های وساپا

 • شاخص MFI نسبت به روز قبل %1.93 بیشتر شده که نشانه شروع یا ادامه روند صعودیست
 • حجم معاملات وساپا نسبت به روز قبل بیشتر شده
 • تعداد معاملات وساپا نسبت به روز قبل بیشتر شده
 • نوسان قیمت امروز وساپا نسبت به دیروز کمتر شده

تحلیل ها و سیگنال های بازار سهام و بورس ایران

کدال و سود و زیان وساپا