تحلیل خاور، خروج پول حقیقی امروز سه شنبه بیست و چهار آبان ۱۴۰۱

آنالیز قیمت ایران خودرو دیزل و شاخص خودرو و ساخت قطعات، خاور دومین فروش حقیقی ‍

خاور دومین فروش حقیقی ‍

خاور – سه شنبه بیست و چهار آبان

خاور 🔴 دومین فروش حقیقی 👨‍💼. 1 نفر هر کد 741 میلیون تومان در % 2.94. قدرت : 0.6👈0.6. ❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 3.2 میلیارد. ⏰ 1401 08 23 ‏ 10:31:01

آنالیز قیمت ایران خودرو دیزل و شاخص خودرو و ساخت قطعات

طبق شاخص BB همین روند ادامه خواهد داشت اندیکاتور استوکاستیک ایران خودرو دیزل عدد 74.29 را نشان میدهد که نشانه ادامه روند کنونی میباشد شاخص CCI 60.5 است که احتمال حفظ روند کنونی میباشد در 3,861 سفارش انجام شده، تعداد 153,907,888 سهم خاور به ارزش 318,484,536,426 ریال رد و بدل شد با توجه به شاخص قدرت روند (RSI) 51.56 نشانه حفظ روند کنونی میباشد شاخص گردش نقدینگی (MFI) ایران خودرو دیزل 71.54 است که نشانگر احتمال حفظ روند فعلی این نماد بازارپایه است این تحلیل بر اساس اطلاعات سه شنبه بیست و چهار آبان ۱۴۰۱ تایم فریم روزانه و دوره 14 روزه تنظیم شده است اندیکاتور ویلیامز WR ایران خودرو دیزل عدد -30.48 را نشان میدهد که نشانه ادامه روند فعلی میباشد در آخرین روز معاملات خاور میانگین تعداد سهام معامله شده در هر سفارش 39,862 بود.

نشانه های منفی ایران خودرو دیزل

 • تغییر قیمت ایران خودرو دیزل نسبت به متوسط تغییرات قیمت گروه خودرو و ساخت قطعات که -0.42% است کمتر است لازم به ذکر است میانگین تغییر قیمت معاملات دیروز بازارپایه برابر با -0.69 بود
 • سهامداران حقیقی نقش بیشتری در منفی شدن قیمت خاور داشتند
 • قیمت فعلی نماد ایران خودرو دیزل 2,059 ریال میباشد و نسبت به روز قبل -2.50% کاهش داشته
 • بیشترین فروش در گروه خودرو و ساخت قطعات توسط سهامداران حقیقی به ارزش 366,920,737 میلیارد تومان بود که باعث منفی شدن این گروه شد

پسرفت های خاور

 • تعداد معاملات ایران خودرو دیزل نسبت به روز قبل کمتر شده
 • حجم معاملات ایران خودرو دیزل نسبت به روز قبل کمتر شده
 • شاخص CCI نسبت به روز قبل کمتر شده، یعنی ادامه یا آغاز روند نزولی
 • ایران خودرو دیزل نسبت به روز قبل افت قیمت بیشتری داشته
 • گروه خودرو و ساخت قطعات نسبت به روز قبل افت قیمت بیشتری داشته
 • شاخص RSI نسبت به روز قبل %3.06 کمتر شده که نشانه ادامه یا آغاز روند نزولی میباشد
 • شاخص ویلیامز نسبت به روز قبل %10.48 کمتر شده که نشانه فروش بیشتر و در نتیجه کاهش قیمت میباشد

نشانه های مثبت ایران خودرو دیزل

 • طبق شاخص متوسط نوسان روزانه (ATR) خاور برابر با 72.42 ریال میباشد و آخرین نوسان در قیمت ایران خودرو دیزل 80 ریال است که بیشتر از متوسط نوسان دو هفته اخیر میباشد
 • اندیکاتور Stochastic RSI ایران خودرو دیزل عدد 0.81 را نشان میدهد که نشانه سیگنال خرید میباشد

پیشرفت های خاور

 • نوسان قیمت امروز خاور نسبت به دیروز کمتر شده
 • شاخص MFI نسبت به روز قبل %3.58 بیشتر شده که نشانه شروع یا ادامه روند صعودیست
 • میانگین تعداد سهم در هر معامله نسبت به روز قبل بیشتر شده

تحلیل ها و سیگنال های بازار سهام و بورس ایران

کدال و سود و زیان ایران خودرو دیزل