تحلیل حکشتی، خروج پول حقیقی امروز سه شنبه بیست و چهار آبان ۱۴۰۱

بررسی حرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و صنعت حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات، حکشتی هشتمین خرید حقیقی ‍

حکشتی هشتمین خرید حقیقی ‍

حکشتی – سه شنبه بیست و چهار آبان

حکشتی 🟢 هشتمین خرید حقیقی 👨‍💼. 1 نفر هر کد 532 میلیون تومان در % 3.72. قدرت : 0.7👈0.7. ❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 20.1 میلیارد. ⏰ 1401 08 23 ‏ 10:29:46

بررسی حرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و صنعت حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

طبق شاخص BB همین روند ادامه خواهد داشت این تحلیل بر اساس اطلاعات سه شنبه بیست و چهار آبان ۱۴۰۱ تایم فریم روزانه و دوره 14 روزه تنظیم شده است در 4,335 سفارش ثبت شده، تعداد 28,383,637 سهم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به ارزش 677,249,423,470 ریال رد و بدل شد در آخرین روز معاملات حکشتی میانگین تعداد سهام معامله شده در هر سفارش 6,548 بود.

نشانه های منفی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

 • اندیکاتور استوکاستیک حکشتی عدد 85.41 را نشان میدهد که نشانه اشباع خرید میباشد
 • قیمت فعلی سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 23,800 ریال میباشد و نسبت به روز قبل -2.69 درصد کاهش داشته
 • بیشترین فروش در گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات توسط سهامداران حقیقی به ارزش 65,602,475 میلیارد تومان بود که باعث منفی شدن این گروه شد
 • شاخص گردش نقدینگی (MFI) کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 92.26 است که نشانگر احتمال کاهش قیمت این نماد بورس است
 • با توجه به اندیکاتور RSI 70.44 نشانه سقوط قیمت میباشد
 • اندیکاتور ویلیامز WR حکشتی عدد -15.92 را نشان میدهد که نشانه اشباع خرید میباشد
 • شاخص بورس 1,408,174.25 میباشد که نسبت به روز قبل %-0.77 کاهش داشته
 • اندیکاتور CCI 104.55 است که نشانه قیمت در سقف است و احتمال آغاز روند نزولی میباشد
 • فروش معامله گران حقیقی بیشتر از سهامداران حقوقی بوده است
 • تغییر قیمت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با میانگین تغییرات قیمت گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات که -1.95% است کمتر است لازم به ذکر است میانگین تغییر قیمت معاملات دیروز بورس برابر با -0.69 بود

پسرفت های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

 • کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نسبت به روز قبل افت قیمت بیشتری داشته
 • شاخص MFI نسبت به روز قبل %4.1 کمتر شده که نشانه ادامه یا آغاز روند نزولی میباشد
 • شاخص RSI نسبت به روز قبل %2.91 کمتر شده که نشانه ادامه یا آغاز روند نزولی میباشد
 • حجم معاملات حکشتی نسبت به روز قبل کمتر شده
 • گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات نسبت به روز قبل افت قیمت بیشتری داشته
 • تعداد معاملات حکشتی نسبت به روز قبل کمتر شده
 • شاخص CCI نسبت به روز قبل کمتر شده، یعنی ادامه یا آغاز روند نزولی
 • میانگین تعداد سهم در هر معامله نسبت به روز قبل کمتر شده
 • شاخص ویلیامز نسبت به روز قبل %3.98 کمتر شده که نشانه فروش بیشتر و در نتیجه کاهش قیمت میباشد

نشانه های مثبت حکشتی

 • اندیکاتور Stochastic RSI حکشتی عدد 0.91 را نشان میدهد که نشانه سیگنال خرید میباشد
 • طبق اندیکاتور متوسط نوسان روزانه (ATR) کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برابر با 1012.51 ریال میباشد و آخرین نوسان در قیمت حکشتی 1130 ریال است که بیشتر از متوسط نوسان دو هفته اخیر میباشد

پیشرفت های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

 • نوسان قیمت امروز حکشتی نسبت به دیروز کمتر شده

تحلیل ها و سیگنال های بازار سهام و بورس ایران

کدال و سود و زیان حکشتی