تحلیل بکام، سیگنال و بزاگرس امروز سه شنبه بیست و چهار آبان ۱۴۰۱

تحلیل حرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی و شاخص ماشین آلات و دستگاه های برقی

بکام – سه شنبه بیست و چهار آبان

زگلدشت بزاگرس فروی بکام پسهند کاما مجددا امروز در منفی های 4 و 5 خرید شد (متاسفانه م وصل نمیشو تو تایم بازار سیگنال کنم ولی فردا هم احتمالا میتونید بخرید همینارو)

تحلیل حرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی و شاخص ماشین آلات و دستگاه های برقی

در آخرین روز معاملات کارخانجات تولیدی شهید قندی میانگین تعداد سهام معامله شده در هر سفارش 12,838 بود شاخص CCI نسبت به روز قبل تغییری نکرده در 55 سفارش انجام شده، تعداد 706,108 سهم کارخانجات تولیدی شهید قندی به ارزش 990,013,084 ریال داد و ستد شد این آنالیز بر اساس اطلاعات سه شنبه بیست و چهار آبان ۱۴۰۱ تایم فریم روزانه و دوره 14 روزه تنظیم شده است شاخص ویلیامز WR بکام عدد -38.49 را نشان میدهد که نشانه حفظ روند فعلی میباشد شاخص Stochastic RSI بکام عدد 0.69 را نشان میدهد که نشانه ادامه روند کنونی میباشد طبق شاخص BB همین روند ادامه خواهد داشت شاخص ورود و خروج پول (MFI) کارخانجات تولیدی شهید قندی 71.04 است که نشانگر احتمال حفظ روند کنونی این نماد بورس است بر اساس شاخص قدرت روند (RSI) 50.08 احتمال حفظ روند کنونی میباشد شاخص استوکاستیک بکام عدد 69.42 را نشان میدهد که نشانه ادامه روند فعلی میباشد اندیکاتور کانال کالا (CCI) 73.52 است که احتمال ادامه روند کنونی میباشد.

نشانه های منفی بکام

 • سهامداران حقیقی نقش بیشتری در منفی شدن قیمت بکام داشتند
 • تغییر قیمت بکام نسبت به میانگین تغییرات قیمت گروه ماشین آلات و دستگاه های برقی که 0.11 درصد است کمتر است لازم به ذکر است میانگین تغییر قیمت معاملات دیروز بورس برابر با 0.66 بود
 • شاخص بورس 1,408,174.25 میباشد که نسبت به روز قبل %-0.77 کاهش داشته
 • جدیدترین قیمت سهام کارخانجات تولیدی شهید قندی 1,404 ریال میباشد و در مقایسه با روز قبل -0.07 درصد کاهش داشته
 • طبق شاخص متوسط نوسان روزانه (ATR) بکام برابر با 73.91 ریال میباشد و آخرین نوسان در قیمت بکام 22 ریال است که کمتر از متوسط نوسان دو هفته اخیر میباشد

پسرفت های کارخانجات تولیدی شهید قندی

 • حجم معاملات بکام نسبت به روز قبل کمتر شده
 • تعداد معاملات بکام نسبت به روز قبل کمتر شده
 • میانگین تعداد سهم در هر معامله نسبت به روز قبل کمتر شده

نشانه های مثبت کارخانجات تولیدی شهید قندی

 • بیشترین خرید در گروه ماشین آلات و دستگاه های برقی توسط سهامداران حقیقی به ارزش 2,460,223 میلیارد تومان بود که باعث مثبت شدن این گروه شد

پیشرفت های بکام

 • گروه ماشین آلات و دستگاه های برقی نسبت به روز قبل افزایش قیمت بیشتری داشته
 • کارخانجات تولیدی شهید قندی نسبت به روز قبل افت قیمت کمتری داشته
 • نوسان قیمت امروز بکام نسبت به دیروز کمتر شده

تحلیل ها و سیگنال های بازار سهام و بورس ایران

کدال و سود و زیان کارخانجات تولیدی شهید قندی