تحلیل فملی، فرآورده نفتی و فلزات اساسی امروز سه شنبه بیست و چهار آبان ۱۴۰۱

بررسی قیمت ملی صنایع مس ایران و شاخص فلزات اساسی بورس، شاخص هم وزن افزایش بیش از 900 واحدی داشته است

شاخص هم وزن افزایش بیش از 900 واحدی داشته است.

فملی – سه شنبه بیست و چهار آبان

⬅️شاخص کل با افزایش بیش از 1600 واحدی متاثر از خودرو وغدیر فارس فملی بفجر حکشتی دقایق پایانی را سپری می کند.
⬅️شاخص هم وزن افزایش بیش از 900 واحدی داشته است.
⬅️خودرو ، فرآورده نفتی و فلزات اساسی به ترتیب با ارزش معامله 316 میلیارد تومان ، 188 میلیارد تومان و 142 میلیارد تومان برترین صنایع هستند که بیشترین حجم معامله را داشته اند.

بررسی قیمت ملی صنایع مس ایران و شاخص فلزات اساسی بورس

طبق شاخص BB همین روند ادامه خواهد داشت در آخرین روز معاملات ملی صنایع مس ایران میانگین تعداد سهام معامله شده در هر سفارش 15,231 بود در 1,008 سفارش انجام شده، تعداد 15,352,583 سهم ملی صنایع مس ایران به ارزش 93,866,660,980 ریال رد و بدل شد شاخص CCI 96.16 است که نشانه ادامه روند کنونی میباشد این بررسی بر اساس اطلاعات سه شنبه بیست و چهار آبان ۱۴۰۱ تایم فریم روزانه و دوره 14 روزه تنظیم شده است شاخص CCI نسبت به روز قبل تغییری نکرده.

نشانه های منفی ملی صنایع مس ایران

 • شاخص استوکاستیک فملی عدد 83.89 را نشان میدهد که نشانه اشباع خرید میباشد
 • بر اساس شاخص قدرت روند (RSI) 75.0 احتمال اشباع خرید میباشد
 • طبق شاخص متوسط نوسان روزانه (ATR) ملی صنایع مس ایران برابر با 195.66 ریال میباشد و آخرین نوسان در قیمت فملی 140 ریال است که کمتر از متوسط نوسان دو هفته اخیر میباشد
 • اندیکاتور ویلیامز WR فملی عدد -17.26 را نشان میدهد که نشانه اشباع خرید میباشد
 • شاخص گردش نقدینگی (MFI) فملی 86.72 است که نشانگر احتمال کاهش قیمت این نماد بورس است
 • شاخص بورس 1,408,174.25 میباشد که نسبت به روز قبل %-0.77 کاهش داشته

پسرفت های فملی

 • میانگین تعداد سهم در هر معامله نسبت به روز قبل کمتر شده
 • حجم معاملات فملی نسبت به روز قبل کمتر شده
 • تعداد معاملات ملی صنایع مس ایران نسبت به روز قبل کمتر شده

نشانه های مثبت فملی

 • شاخص گروه فلزات اساسي با %0.10 افزایش به عدد 969,614 رسید
 • خرید سهامداران حقیقی بیشتر از خرید سهامداران حقوقی بوده است
 • بیشترین خرید در گروه فلزات اساسی توسط سهامداران حقیقی به ارزش 29,427,821 میلیارد تومان بود که باعث مثبت شدن این گروه شد
 • شاخص Stochastic RSI ملی صنایع مس ایران عدد 0.83 را نشان میدهد که نشانه سیگنال خرید میباشد
 • تغییر قیمت ملی صنایع مس ایران در مقایسه با میانگین تغییرات قیمت گروه فلزات اساسی که 0.61% است بیشتر است لازم به ذکر است میانگین تغییر قیمت معاملات دیروز بورس برابر با 0.66 بود
 • آخرین قیمت نماد فملی 6,160 ریال میباشد و در مقایسه با روز قبل 1.15 درصد بیشتر شده

پیشرفت های فملی

 • فملی نسبت به روز قبل افزایش قیمت بیشتری داشته
 • گروه فلزات اساسی نسبت به روز قبل افزایش قیمت بیشتری داشته
 • نوسان قیمت امروز فملی نسبت به دیروز کمتر شده

تحلیل ها و سیگنال های بازار سهام و بورس ایران

کدال و سود و زیان ملی صنایع مس ایران