تحلیل خساپا، خروج پول حقیقی امروز سه شنبه بیست و چهار آبان ۱۴۰۱

تحلیل قیمت سایپا و صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس، خساپا چهارمین فروش حقیقی ‍، خساپا اولین فروش حقیقی ‍، خساپا دومین فروش حقیقی ‍

خساپا اولین فروش حقیقی ‍

خساپا – سه شنبه بیست و چهار آبان

خساپا 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼. 1 نفر هر کد 764 میلیون تومان در % 0.37. قدرت : 0.6👈0.6. ❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 8.5 میلیارد. ⏰ 1401 08 23 ‏ 9:49:28

خساپا دومین فروش حقیقی ‍

خساپا – سه شنبه بیست و چهار آبان

خساپا 🔴 دومین فروش حقیقی 👨‍💼. 1 نفر هر کد 605 میلیون تومان در % 0.42. قدرت : 0.6👈0.5🔻. ❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 9 میلیارد. ⏰ 1401 08 23 ‏ 9:49:48

خساپا سومین فروش حقیقی ‍

خساپا – سه شنبه بیست و چهار آبان

خساپا 🔴 سومین فروش حقیقی 👨‍💼. 2 نفر هر کد 594 میلیون تومان در % 1.38. قدرت : 0.6👈0.6. ❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 15.2 میلیارد. ⏰ 1401 08 23 ‏ 10:17:36

خساپا چهارمین فروش حقیقی ‍

خساپا – سه شنبه بیست و چهار آبان

خساپا 🔴 چهارمین فروش حقیقی 👨‍💼. 1 نفر هر کد 1.1 میلیارد تومان در % 1.9. قدرت : 0.6👈0.5🔻. ❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 17 میلیارد. ⏰ 1401 08 23 ‏ 10:24:20

تحلیل قیمت سایپا و صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس

اندیکاتور ویلیامز WR خساپا عدد -40.0 را نشان میدهد که نشانه ادامه روند کنونی میباشد این بررسی بر اساس اطلاعات سه شنبه بیست و چهار آبان ۱۴۰۱ تایم فریم روزانه و دوره 14 روزه تنظیم شده است طبق شاخص BB همین روند ادامه خواهد داشت شاخص CCI 68.46 است که نشانه ادامه روند کنونی میباشد شاخص Stochastic RSI سایپا عدد 0.65 را نشان میدهد که نشانه ادامه روند کنونی میباشد در آخرین روز معاملات خساپا میانگین تعداد سهام معامله شده در هر سفارش 47,139 بود شاخص استوکاستیک سایپا عدد 64.13 را نشان میدهد که نشانه حفظ روند کنونی میباشد بر اساس شاخص قدرت نسبی (RSI) 55.82 نشانه حفظ روند فعلی میباشد در 6,010 معامله انجام شده، تعداد 283,307,430 سهم خساپا به ارزش 529,997,953,148 ریال معامله شد اندیکاتور ورود و خروج پول (MFI) سایپا 75.1 است که نشانگر احتمال ادامه روند فعلی این نماد بورس است.

نشانه های منفی سایپا

 • قیمت فعلی نماد سایپا 1,850 ریال میباشد و در مقایسه با روز قبل -2.11% کم شده
 • فروش سهامداران حقیقی بیشتر از حقوقی ها بوده است
 • طبق شاخص متوسط نوسان روزانه (ATR) خساپا برابر با 74.16 ریال میباشد و آخرین نوسان در قیمت خساپا 71 ریال است که کمتر از متوسط نوسان دو هفته اخیر میباشد
 • شاخص بورس 1,408,174.25 میباشد که نسبت به روز قبل %-0.77 کاهش داشته
 • بیشترین فروش در گروه خودرو و ساخت قطعات توسط سهامداران حقیقی به ارزش 366,920,737 میلیارد تومان بود که باعث منفی شدن این گروه شد
 • تغییر قیمت سایپا در مقایسه با میانگین تغییرات قیمت گروه خودرو و ساخت قطعات که -1.96 درصد است کمتر است لازم به ذکر است میانگین تغییر قیمت معاملات دیروز بورس برابر با -0.69 بود

پسرفت های سایپا

 • حجم معاملات سایپا نسبت به روز قبل کمتر شده
 • شاخص MFI نسبت به روز قبل %0.17 کمتر شده که نشانه ادامه یا آغاز روند نزولی میباشد
 • شاخص ویلیامز نسبت به روز قبل %10.48 کمتر شده که نشانه فروش بیشتر و در نتیجه کاهش قیمت میباشد
 • تعداد معاملات سایپا نسبت به روز قبل کمتر شده
 • سایپا نسبت به روز قبل افت قیمت بیشتری داشته
 • شاخص RSI نسبت به روز قبل %4.43 کمتر شده که نشانه ادامه یا آغاز روند نزولی میباشد
 • گروه خودرو و ساخت قطعات نسبت به روز قبل افت قیمت بیشتری داشته
 • شاخص CCI نسبت به روز قبل کمتر شده، یعنی ادامه یا آغاز روند نزولی

پیشرفت های سایپا

 • نوسان قیمت امروز خساپا نسبت به دیروز کمتر شده
 • میانگین تعداد سهم در هر معامله نسبت به روز قبل بیشتر شده

تحلیل ها و سیگنال های بازار سهام و بورس ایران

کدال و سود و زیان خساپا