نمای پایانی بازار؛ روز دوم نزول شاخص کل، فتوسا افزایش سرمایه

نمای پایانی بازار؛ روز دوم نزول شاخص کل و فتوسا افزایش سرمایه حسینا افزایش سرمایه و فجهان افزایش سرمایه و 60میلیون صف خرید

نمای پایانی بازار؛ روز دوم نزول شاخص کل

ارزش معاملات خرد، خروج پول حقیقی، ورود پول حقیقی، شاخص کل بورس، شاخص هم وزن، شبندر، شپنا، غدشت، فملی، شفن،

نمای پایانی بازار؛ روز دوم نزول شاخص کل
نمای پایانی بازار؛ روز دوم نزول شاخص کل

📸 نمای پایانی بازار؛ روز دوم نزول شاخص کل
🔹شاخص کل بورس نهایتا امروز با ثبت حدود10 هزار و 968واحد کاهش در کف کانال یک میلیون و 408 هزار واحدی قرار گرفت.
🔹شبندر،فملی،کچاد و شپنا بیشترین تاثیر برروی عملکرد امروز شاخص را داشتند.
🔹شاخص هم وزن هم که در 30 دقیقه نخستین مثبت بود کار خود را با افت 3هزار و10 واحدی پایان داد.
🔹ارزش معاملات خرد هم نهایتا به 3هزار و 280میلیارد تومان رسید.
🔹همچنین حقیقی ها امروز حدود 680 میلیارد تومان از بازار خارج کردند که حدود 21 درصد از ارزش معاملات است.
🔹غدشت با 10،غاذر با 6 و شفن با 5.5 میلیارد تومان بیشترین ورود و شپنا با 77،شبندر با 64 و فملی با 36 میلیارد تومان بیشترین خروج پول حقیقی را به ثبت رساندند.
🔹در میان صنایع نیز گروه دباغی،پرداخت چرم و ساخت پاپوش با 5 میلیارد تومان صدرنشین جریان ورود پول حقیقی بود و در سمت دیگر گروه فرآورده های نفتی با 187 میلیارد تومان رکورددار امروز خروج پول حقیقی بود.

 • پالایش نفت بندرعباس (شبندر)

  پالايش نفت بندرعباس (مجاز)
  تحلیل شبندر با هوش مصنوعی
  شاخص بازار بورس -0.77 درصد کاهش
  P:E فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 6
  قیمت 935 تومان (1.08 درصد رشد)
  رفتار حقیقی ها متعادل بودند
  رفتار حقوقی ها تعداد خریداران بیشتر بود (خیلی خوبه)
  P:E 3.25 (عالیه)
  تکنیکال نماد شبندر مناسب خرید میباشد
  کندل شناسی
  فاندامنتال (بنیادی) نماد شبندر مناسب خرید میباشد

  در حالی که شاخص بورس -0.77 درصد کاهش داشته که خیلی امیدوار کننده نیست و P/E گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 6 میباشد که شبندر با P/E 3.25 انتخاب خوبی برای سرمایه گذاری بلند مدت میباشد. نماد شبندر با 1.08 درصد رشد، کمی افزایش قیمت داشته سهامداران حقوقی خرید بالایی از این نماد داشتند که میتواند نشانه خوبی باشد
  تحلیل شبندر، قیمت پایانی امروز یکشنبه بیست و دو آبان ۱۴۰۱

 • پالایش نفت اصفهان (شپنا)

  پالايش نفت اصفهان (-)
  تحلیل شپنا با هوش مصنوعی
  شاخص بازار بورس -0.77 درصد کاهش
  P:E فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 6
  قیمت 728 تومان (1.25 درصد رشد)
  رفتار حقیقی ها متعادل بودند
  رفتار حقوقی ها تعداد خریداران بیشتر بود (خیلی خوبه)
  P:E 4.19 (عالیه)
  تکنیکال نماد شپنا مناسب خرید میباشد
  کندل شناسی
  فاندامنتال (بنیادی) نماد شپنا مناسب خرید میباشد

  در حالی که شاخص بورس -0.77 درصد کاهش داشته که خیلی امیدوار کننده نیست و P/E گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 6 میباشد که شپنا با P/E 4.19 انتخاب خوبی برای سرمایه گذاری بلند مدت میباشد. نماد شپنا با 1.25 درصد رشد، کمی افزایش قیمت داشته سهامداران حقوقی خرید بالایی از این نماد داشتند که میتواند نشانه خوبی باشد
  تحلیل شپنا، روند نزولی و خفناور امروز دوشنبه بیست و سه آبان ۱۴۰۱

 • دشت‌ مرغاب‌ (غدشت)

  دشت مرغاب (مجاز)
  تحلیل غدشت با هوش مصنوعی
  شاخص بازار بورس -0.77 درصد کاهش
  P:E محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 13
  قیمت 3,395 تومان (1.25 درصد رشد)
  رفتار حقیقی ها متعادل بودند
  رفتار حقوقی ها متعادل بودند
  P:E 41.52 (خوب نیست)
  تکنیکال نماد غدشت مناسب خرید میباشد
  کندل شناسی
  فاندامنتال (بنیادی) خرید نماد غدشت پیشنهاد نمیشود

  در حالی که شاخص بورس -0.77 درصد کاهش داشته که خیلی امیدوار کننده نیست و P/E گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 13 میباشد که غدشت با P/E 41.52 برای سرمایه گذاری بلند مدت پیشنهاد نمیشود. نماد غدشت با 1.25 درصد رشد، کمی افزایش قیمت داشته
  تحلیل غدشت، سیگنال و خرید گروهی امروز چهارشنبه یازده آبان ۱۴۰۱

 • ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ (فملی)

  ملي صنايع مس ايران (مجاز)
  تحلیل فملی با هوش مصنوعی
  شاخص بازار بورس -0.77 درصد کاهش
  P:E فلزات اساسی 10
  قیمت 616 تومان (1.15 درصد رشد)
  رفتار حقیقی ها متعادل بودند
  رفتار حقوقی ها تعداد خریداران بیشتر بود (خیلی خوبه)
  P:E 5.02
  تکنیکال نماد فملی مناسب خرید میباشد
  کندل شناسی
  فاندامنتال (بنیادی) بد نیست

  در حالی که شاخص بورس -0.77 درصد کاهش داشته که خیلی امیدوار کننده نیست و P/E گروه فلزات اساسی 10 میباشد که فملی با P/E 5.02 در این گروه وضعیت قابل قبولی برای سرمایه گذاری دارد. نماد فملی با 1.15 درصد رشد، کمی افزایش قیمت داشته سهامداران حقوقی خرید بالایی از این نماد داشتند که میتواند نشانه خوبی باشد
  تحلیل فملی، فرآورده نفتی و فلزات اساسی امروز سه شنبه بیست و چهار آبان ۱۴۰۱

 • پتروشیمی فناوران (شفن)

  پتروشيمي فناوران (مجاز)
  تحلیل شفن با هوش مصنوعی
  شاخص بازار بورس -0.77 درصد کاهش
  P:E محصولات شیمیایی 17
  قیمت 630 تومان (0.16 درصد رشد)
  رفتار حقیقی ها متعادل بودند
  رفتار حقوقی ها تعداد خریداران بیشتر بود (خیلی خوبه)
  P:E 17.04 (خوب نیست)
  تکنیکال نماد شفن مناسب خرید میباشد
  کندل شناسی
  فاندامنتال (بنیادی) خرید نماد شفن پیشنهاد نمیشود

  در حالی که شاخص بورس -0.77 درصد کاهش داشته که خیلی امیدوار کننده نیست و P/E گروه محصولات شیمیایی 17 میباشد که شفن با P/E 17.04 برای سرمایه گذاری بلند مدت پیشنهاد نمیشود. نماد شفن با 0.16 درصد رشد، کمی افزایش قیمت داشته سهامداران حقوقی خرید بالایی از این نماد داشتند که میتواند نشانه خوبی باشد


حسینا افزایش سرمایه

مجمع عمومی فوق العاده، تجدید ارزیابی، اطلاعیه، حسینا،

👆👈حسینا افزایش سرمایه. 🔶 تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401 12 29. 🔸 سرمایه فعلی : 500,000 میلیون ریال. 🔺 میزان افزایش سرمایه : 1,995,118 میلیون ریال. 🔰 درصد افزایش سرمایه : 399%. 🔰 تاریخ مجمع : 1401 08 18. 🔷 محل تامین افزایش سرمایه :. ▪ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها 1,995,118 میلیون ریال. 1401 08 24 08:07:26. مشاهده اطلاعیه. مشاهده نماد. [اتصال به تمامِ نِت ها]. Connect To


فجهان افزایش سرمایه

سود انباشته، اطلاعیه، فجهان،

👆👈فجهان افزایش سرمایه. 🔸 سرمایه فعلی : 65,000,000,000,000 ریال. 🔺 میزان افزایش سرمایه : 10,000,000,000,000 ریال. 🔰 درصد افزایش سرمایه : 15%. 💬 موضوع افزایش سرمایه : تامین مخارج سرمایه ای مورد نیاز جهت طرح های توسعه مجتمع. 🔷 محل تامین افزایش سرمایه :. ▪ سود انباشته. 1401 08 24 10:16:58. مشاهده اطلاعیه. مشاهده نماد. [اتصال به تمامِ نِت ها]. Connect To


60میلیون صف خرید

صف خرید، مادیرا،

60میلیون صف خرید
60میلیون صف خرید

مادیرا. 60میلیون صف خرید. توضیحات رو بالا بخونید. مدیریت تیم. صادقی. دوستانی ک نماد رو دارن عدد مهم بعدی 2422. درصورت شکست و عبور از ابر کومو. ترند صعودی آغاز خواهد شد. هوای بچه های عمومی مون رو داریم. هرچند در خصوصی خیلی هواشونو داریم


ارزش معاملات خرد

✅حدود نیم ساعت قبل، 70 درصد از نمادها سبزپوش شده بودند اما اکنون بخش مثبت بازار به 60 درصد کاهش یافته است. ارزش معاملات خرد نزدیک به 1,1 همت و تراز پول خرد منفی 87 میلیارد تومان است.


صف خرید، صف فروش، بزاگرس، رکیش

نتایج سیگنال های امروز. شاروم از مثبت 3 به صف خرید 7 درصدی❤️🌹. رکیش از صف فروش به صفر ❤️🌹. بزاگرس و ولبهمن و فگستر نوسان کم در منفی دادن موند برای فردا

کارت اعتباری ایران کیش (رکیش)

كارت اعتباري ايران كيش (مجاز)
تحلیل رکیش با هوش مصنوعی
شاخص بازار بورس -0.77 درصد کاهش
P:E رایانه و فعالیت های وابسته به آن 21
قیمت 247 تومان (0.24 درصد رشد)
رفتار حقیقی ها متعادل بودند
رفتار حقوقی ها متعادل بودند
P:E 0 (خوب نیست)
تکنیکال نماد رکیش مناسب خرید میباشد
کندل شناسی
فاندامنتال (بنیادی) خرید نماد رکیش پیشنهاد نمیشود

در حالی که شاخص بورس -0.77 درصد کاهش داشته که خیلی امیدوار کننده نیست و P/E گروه رایانه و فعالیت های وابسته به آن 21 میباشد که رکیش با P/E 0 انتخاب خوبی برای سرمایه گذاری بلند مدت میباشد. نماد رکیش با 0.24 درصد رشد، کمی افزایش قیمت داشته


کامیاب، اسیاتک، میدکو، واحصا، سمگا

🛑خروج از لیست درصدی ها. 📅 23 آبان 01 D1401 08 23. ارزش اسیاتک اوان حشکوه رشد سمگا قرن مانی ممسنی میدکو هیوا واحصا کامیاب کهرام

توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه (میدکو)

توسعه معادن وص.معدني خاورميانه (مجاز)
تحلیل میدکو با هوش مصنوعی
شاخص بازار بورس -0.77 درصد کاهش
P:E فلزات اساسی 10
قیمت 1,440 تومان (1.05 درصد رشد)
رفتار حقیقی ها متعادل بودند
رفتار حقوقی ها تعداد خریداران بیشتر بود (خیلی خوبه)
P:E 48.43 (خوب نیست)
تکنیکال نماد میدکو مناسب خرید میباشد
کندل شناسی
فاندامنتال (بنیادی) خرید نماد میدکو پیشنهاد نمیشود

در حالی که شاخص بورس -0.77 درصد کاهش داشته که خیلی امیدوار کننده نیست و P/E گروه فلزات اساسی 10 میباشد که میدکو با P/E 48.43 برای سرمایه گذاری بلند مدت پیشنهاد نمیشود. نماد میدکو با 1.05 درصد رشد، کمی افزایش قیمت داشته سهامداران حقوقی خرید بالایی از این نماد داشتند که میتواند نشانه خوبی باشد
تحلیل میدکو، افزایش سرمایه و خروج پول حقیقی امروز چهارشنبه چهار آبان ۱۴۰۱


میان مدت، مادیرا

مادیرا 196 190 خمایت داره
میان مدتی ها که پله اول رو حریدن میتونن سهامداری کنن و اگر 1900 ریال رو از دست نداد پله دوم رو بجای 2090 دریال روی 1900 ریال بخرن


ومشان، ثقزوی، شگل

✅ورود به لیست درصدی ها. 📅 23 آبان 01 D1401 08 23. آفاق تپولا ثقزوی دریا سیناد شگل فردا لبخند نخل ومشان پاداش پلوله

گلتاش‌ (شگل)

گلتاش (مجاز)
تحلیل شگل با هوش مصنوعی
شاخص بازار بورس -0.77 درصد کاهش
P:E محصولات شیمیایی 17
قیمت 450 تومان (-0.06 درصد کاهش)
رفتار حقیقی ها متعادل بودند
رفتار حقوقی ها تعداد خریداران بیشتر بود (خیلی خوبه)
P:E 78.94 (خوب نیست)
تکنیکال خرید نماد شگل پیشنهاد نمیشود
کندل شناسی
فاندامنتال (بنیادی) خرید نماد شگل پیشنهاد نمیشود

در حالی که شاخص بورس -0.77 درصد کاهش داشته که خیلی امیدوار کننده نیست و P/E گروه محصولات شیمیایی 17 میباشد که شگل با P/E 78.94 برای سرمایه گذاری بلند مدت پیشنهاد نمیشود. نماد شگل با -0.06 درصد کاهش قیمت داشته سهامداران حقوقی خرید بالایی از این نماد داشتند که میتواند نشانه خوبی باشد


شاخص کل بورس تهران [ 0.77%] 1,408,171.65 شاخص کل فرابورس تهران [ 0.56%] 18,419.01
شاخص کل بورس تهران: [ 0.77%] 1,408,171.65 شاخص کل فرابورس تهران: [ 0.56%] 18,419.01

🔴 شاخص کل بورس تهران:. [ 0.77%] 1,408,171.65. 🔴 شاخص کل فرابورس تهران:. [ 0.56%] 18,419.01


صف خرید، وآوا

وآوا سیگنال دیروز که نوسان نداد امروز صف خرید 7 درصدی تقدیم❤️🌹


خگستر دیروز داخلvip تحلیل دقیقش گفته شد ‍
خگستر دیروز داخلvip تحلیل دقیقش گفته شد ‍

خگستر. دیروز داخلvip تحلیل دقیقش گفته شد✅❤️‍🔥

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو (خگستر)

گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو (مجاز)
تحلیل خگستر با هوش مصنوعی
شاخص بازار بورس -0.77 درصد کاهش
P:E خودرو و ساخت قطعات 24
قیمت 375 تومان (2.07 درصد رشد)
رفتار حقیقی ها متعادل بودند
رفتار حقوقی ها تعداد خریداران بیشتر بود (خیلی خوبه)
P:E 87.27 (خوب نیست)
تکنیکال نماد خگستر مناسب خرید میباشد
کندل شناسی
فاندامنتال (بنیادی) خرید نماد خگستر پیشنهاد نمیشود

در حالی که شاخص بورس -0.77 درصد کاهش داشته که خیلی امیدوار کننده نیست و P/E گروه خودرو و ساخت قطعات 24 میباشد که خگستر با P/E 87.27 برای سرمایه گذاری بلند مدت پیشنهاد نمیشود. نماد خگستر با 2.07 درصد رشد، کمی افزایش قیمت داشته سهامداران حقوقی خرید بالایی از این نماد داشتند که میتواند نشانه خوبی باشد
تحلیل خگستر، بازار و پیش بینی امروز دوشنبه بیست و سه آبان ۱۴۰۱


سمازن

سمازن. در حال شکست مقاومت. پر قدرت. بررسی کنید

سیمان‌مازندران‌ (سمازن)

سيمان مازندران (مجاز)
تحلیل سمازن با هوش مصنوعی
شاخص بازار بورس -0.77 درصد کاهش
P:E سیمان، آهک و گچ 8
قیمت 1300 تومان (بدون تغییر)
رفتار حقیقی ها متعادل بودند
رفتار حقوقی ها تعداد خریداران بیشتر بود (خیلی خوبه)
P:E 5.67
تکنیکال خرید نماد سمازن پیشنهاد نمیشود
کندل شناسی
فاندامنتال (بنیادی) بد نیست

در حالی که شاخص بورس -0.77 درصد کاهش داشته که خیلی امیدوار کننده نیست و P/E گروه سیمان، آهک و گچ 8 میباشد که سمازن با P/E 5.67 در این گروه وضعیت قابل قبولی برای سرمایه گذاری دارد. سهامداران حقوقی خرید بالایی از این نماد داشتند که میتواند نشانه خوبی باشد


صف خرید، بزاگرس

بزاگرس سیگنال دیروز صف خرید تقدیم❤️🌹


صف خرید، شپلی

حشکوه. شپلی. همچنان پابرجاس. صف خریدشون

پلی‌اکریل‌ (شپلی)

پلي اكريل ايران (مجاز)
تحلیل شپلی با هوش مصنوعی
شاخص بازار بازارپایه
P:E محصولات شیمیایی 201
قیمت 656 تومان (2.98 درصد رشد – خوبه)
رفتار حقیقی ها تعداد خریداران بیشتر بود (خوبه)
رفتار حقوقی ها فروشنده ها بیشتر بودند (اصلا خوب نیست)
P:E 6.65
تکنیکال نماد شپلی مناسب خرید میباشد
کندل شناسی
فاندامنتال (بنیادی) بد نیست

و P/E گروه محصولات شیمیایی 201 میباشد که شپلی با P/E 6.65 در این گروه وضعیت قابل قبولی برای سرمایه گذاری دارد. نماد شپلی با 2.98 درصد رشد، افزایش قیمت خوبی داشته همچنین این نماد با استقبال و خرید سهامداران حقیقی روبرو شد حقوقی ها نیز فروش قابل توجهی از این نماد داشتند


صف خرید، وآذر

وآذر. صف خرید چهارم✅. احتیاط

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ (وآذر)

سرمايه گذاري توسعه آذربايجان (مجاز)
تحلیل وآذر با هوش مصنوعی
شاخص بازار بورس -0.77 درصد کاهش
P:E انبوه سازی، املاک و مستغلات 22
قیمت 14,543 تومان (4.31 درصد رشد – خوبه)
رفتار حقیقی ها متعادل بودند
رفتار حقوقی ها تعداد خریداران بیشتر بود (خیلی خوبه)
P:E 0 (خوب نیست)
تکنیکال نماد وآذر مناسب خرید میباشد
کندل شناسی
فاندامنتال (بنیادی) خرید نماد وآذر پیشنهاد نمیشود

در حالی که شاخص بورس -0.77 درصد کاهش داشته که خیلی امیدوار کننده نیست و P/E گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات 22 میباشد که وآذر با P/E 0 انتخاب خوبی برای سرمایه گذاری بلند مدت میباشد. نماد وآذر با 4.31 درصد رشد، افزایش قیمت خوبی داشته سهامداران حقوقی خرید بالایی از این نماد داشتند که میتواند نشانه خوبی باشد


صف خرید

فگستر معرفی دیروزمون. صف خرید


ثپردیس

ثپردیس. بررسی ویژه


ثفارس

ثفارس. مثبت3✅❤️‍🔥

عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس)

عمران وتوسعه فارس (مجاز)
تحلیل ثفارس با هوش مصنوعی
شاخص بازار بورس -0.77 درصد کاهش
P:E انبوه سازی، املاک و مستغلات 22
قیمت 719 تومان (-0.28 درصد کاهش)
رفتار حقیقی ها متعادل بودند
رفتار حقوقی ها متعادل بودند
P:E 58.22 (خوب نیست)
تکنیکال خرید نماد ثفارس پیشنهاد نمیشود
کندل شناسی
فاندامنتال (بنیادی) خرید نماد ثفارس پیشنهاد نمیشود

در حالی که شاخص بورس -0.77 درصد کاهش داشته که خیلی امیدوار کننده نیست و P/E گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات 22 میباشد که ثفارس با P/E 58.22 برای سرمایه گذاری بلند مدت پیشنهاد نمیشود. نماد ثفارس با -0.28 درصد کاهش قیمت داشته
تحلیل ثفارس، بازار و شاخص کل امروز پنجشنبه دوازده آبان ۱۴۰۱

تحلیل ها و سیگنال های بازار سهام و بورس ایران

تحلیل های روزانه سه شنبه بیست و چهار آبان ۱۴۰۱ بازار سرمایه