تحلیل ولغدر، سیگنال ورود امروز سه شنبه بیست و چهار آبان ۱۴۰۱

یه 70% سود از ولغدر گرفتیم خوبم گرفتیم تو سفف و اخرین مثبت خروج هم اعلام شد، بررسی روند ولغدر و گروه سایر واسطه گریهای مالی بورس

یه 70% سود از ولغدر گرفتیم خوبم گرفتیم تو سفف و اخرین مثبت خروج هم اعلام شد

ولغدر – سه شنبه بیست و چهار آبان

یه 70% سود از ولغدر گرفتیم خوبم گرفتیم تو سفف و اخرین مثبت خروج هم اعلام شد. سرج کتید پیدا کنید مرور کنید. مجددا سیگنال ورود و مورد حمایت ماست. ولغدر. 1401 08 24.

بررسی روند ولغدر و گروه سایر واسطه گریهای مالی بورس

در 78 سفارش ثبت شده، تعداد 394,095 سهم لیزینگ خودروغدیر به ارزش 1,128,347,115 ریال رد و بدل شد در آخرین روز معاملات لیزینگ خودروغدیر میانگین تعداد سهام معامله شده در هر سفارش 5,053 بود طبق شاخص BB همین روند ادامه خواهد داشت شاخص استوکاستیک لیزینگ خودروغدیر عدد 26.49 را نشان میدهد که نشانه ادامه روند کنونی میباشد اندیکاتور ویلیامز WR لیزینگ خودروغدیر عدد -72.36 را نشان میدهد که نشانه حفظ روند کنونی میباشد اندیکاتور MFI لیزینگ خودروغدیر 44.01 است که نشانگر احتمال ادامه روند فعلی این نماد بورس است با توجه به اندیکاتور RSI 34.67 احتمال ادامه روند کنونی میباشد اندیکاتور CCI -49.24 است که احتمال ادامه روند فعلی میباشد این تحلیل بر اساس اطلاعات سه شنبه بیست و چهار آبان ۱۴۰۱ تایم فریم روزانه و دوره 14 روزه تنظیم شده است شاخص CCI نسبت به روز قبل تغییری نکرده.

نشانه های منفی ولغدر

 • طبق شاخص متوسط نوسان روزانه (ATR) لیزینگ خودروغدیر برابر با 211.84 ریال میباشد و آخرین نوسان در قیمت لیزینگ خودروغدیر 108 ریال است که کمتر از متوسط نوسان دو هفته اخیر میباشد
 • بیشترین فروش در گروه سایر واسطه گریهای مالی توسط سهامداران حقیقی به ارزش 3,659,784 میلیارد تومان بود که باعث منفی شدن این گروه شد

پسرفت های لیزینگ خودروغدیر

 • حجم معاملات ولغدر نسبت به روز قبل کمتر شده
 • میانگین تعداد سهم در هر معامله نسبت به روز قبل کمتر شده
 • تعداد معاملات لیزینگ خودروغدیر نسبت به روز قبل کمتر شده

نشانه های مثبت لیزینگ خودروغدیر

 • خرید سهامداران حقیقی بیشتر از خرید سهامداران حقوقی بوده است
 • قیمت فعلی سهام ولغدر 2,864 ریال میباشد و نسبت به روز قبل 1.06 درصد افزایش داشته
 • تغییر قیمت لیزینگ خودروغدیر نسبت به میانگین تغییرات قیمت گروه سایر واسطه گریهای مالی که -0.05 درصد است بیشتر است لازم به ذکر است میانگین تغییر قیمت معاملات دیروز بورس برابر با 0.66 بود
 • شاخص بورس 1,410,455.25 میباشد که نسبت به روز قبل %0.16 افزایش داشته
 • اندیکاتور Stochastic RSI لیزینگ خودروغدیر عدد 0.86 را نشان میدهد که نشانه سیگنال خرید میباشد

پیشرفت های ولغدر

 • نوسان قیمت امروز ولغدر نسبت به دیروز کمتر شده
 • گروه سایر واسطه گریهای مالی نسبت به روز قبل افزایش قیمت بیشتری داشته
 • لیزینگ خودروغدیر نسبت به روز قبل افزایش قیمت بیشتری داشته

تحلیل ها و سیگنال های بازار سهام و بورس ایران

کدال و سود و زیان ولغدر