تحلیل شبندر، شاخص کل بورس و شاخص هم وزن امروز سه شنبه بیست و چهار آبان ۱۴۰۱

تحلیل حرکت پالایش نفت بندرعباس و گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای، نمای آغازین بازار؛ تلاش شاخص برای بازگشت

نمای آغازین بازار؛ تلاش شاخص برای بازگشت

شبندر – سه شنبه بیست و چهار آبان

نمای آغازین بازار؛ تلاش شاخص برای بازگشت
نمای آغازین بازار؛ تلاش شاخص برای بازگشت

📌نمای آغازین بازار؛ تلاش شاخص برای بازگشت
🔹با گذشت حدود 15 دقیقه از بازار شاخص کل بورس با 590 واحد رشد در ارتفاع یک میلیون و 408 هزار و 764 واحدی قرار گرفته است.
🔹خودرو با بیش از 301 واحد تاثیر، بیش از نیمی از رشد صبحگاهی شاخص کل را رقم زده است و پس از آن شبندر،کاما و دانا بیشترین تاثیر را بر روی شاخص کل داشتند.
🔹شاخص هم وزن نیز با 466 واحد رشد همراه بوده است. بورسینه

تحلیل حرکت پالایش نفت بندرعباس و گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

شاخص CCI نسبت به روز قبل تغییری نکرده اندیکاتور ویلیامز WR پالایش نفت بندرعباس عدد -30.81 را نشان میدهد که نشانه ادامه روند کنونی میباشد در 2,038 معامله ثبت شده، تعداد 22,885,577 سهم شبندر به ارزش 211,625,727,490 ریال معامله شد این بررسی بر اساس اطلاعات سه شنبه بیست و چهار آبان ۱۴۰۱ تایم فریم روزانه و دوره 14 روزه تنظیم شده است طبق شاخص BB همین روند ادامه خواهد داشت بر اساس اندیکاتور RSI 67.01 نشانه ادامه روند فعلی میباشد اندیکاتور استوکاستیک شبندر عدد 74.26 را نشان میدهد که نشانه حفظ روند فعلی میباشد شاخص CCI 72.78 است که نشانه ادامه روند فعلی میباشد در آخرین روز معاملات پالایش نفت بندرعباس میانگین تعداد سهام معامله شده در هر سفارش 11,229 بود.

نشانه های منفی پالایش نفت بندرعباس

 • شاخص گردش نقدینگی (MFI) پالایش نفت بندرعباس 82.49 است که نشانگر احتمال کاهش قیمت این نماد بورس است
 • طبق اندیکاتور متوسط نوسان روزانه (ATR) شبندر برابر با 334.24 ریال میباشد و آخرین نوسان در قیمت پالایش نفت بندرعباس 250 ریال است که کمتر از متوسط نوسان دو هفته اخیر میباشد

پسرفت های پالایش نفت بندرعباس

 • حجم معاملات پالایش نفت بندرعباس نسبت به روز قبل کمتر شده
 • تعداد معاملات شبندر نسبت به روز قبل کمتر شده
 • میانگین تعداد سهم در هر معامله نسبت به روز قبل کمتر شده

نشانه های مثبت شبندر

 • شاخص بورس 1,410,455.25 میباشد که نسبت به روز قبل %0.16 افزایش داشته
 • خرید سهامداران حقیقی بیشتر از خرید سهامداران حقوقی بوده است
 • آخرین قیمت نماد شبندر 9,350 ریال میباشد و نسبت به روز قبل 1.08 درصد افزایش داشته
 • بیشترین خرید در گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای توسط سهامداران حقیقی به ارزش 52,790,571 میلیارد تومان بود که باعث مثبت شدن این گروه شد
 • تغییر قیمت پالایش نفت بندرعباس در مقایسه با متوسط تغییرات قیمت گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای که 0.87% است بیشتر است لازم به ذکر است میانگین تغییر قیمت معاملات دیروز بورس برابر با 0.66 بود

پیشرفت های پالایش نفت بندرعباس

 • نوسان قیمت امروز پالایش نفت بندرعباس نسبت به دیروز کمتر شده
 • گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای نسبت به روز قبل افزایش قیمت بیشتری داشته
 • پالایش نفت بندرعباس نسبت به روز قبل افزایش قیمت بیشتری داشته

تحلیل ها و سیگنال های بازار سهام و بورس ایران

کدال و سود و زیان شبندر

 • تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
 • توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
 • اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)

  فایل صورت سود و زیان پالایش نفت بندرعباس شامل:

  • سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
  • سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
  • هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌‏ها (هزینه استثنایی)
  • سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات
  • تجدید ارائه شده دوره منتهی به 1400/06/31
  • تجدید ارائه شده دوره منتهی به 1400/12/29
  • سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم
  • سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
  • بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی
  • هزينه‏‌هاى فروش، ادارى و عمومى
  • سود (زیان) خالص هر سهم– ریال
  • ناشی از عملیات در حال تداوم
  • ناشی از عملیات متوقف شده
  • دوره منتهي به 1401/06/31
  • هزینه مالیات بر درآمد:
  • سود (زيان) پايه هر سهم
  • عملیات در حال تداوم:
  • سود (زيان) عملياتي
  • سود (زيان) ناخالص
  • عملیات متوقف شده:
  • غیرعملیاتی (ریال)
  • درآمدهای عملیاتی
  • هزينه‏‌هاى مالى
  • سود (زيان) خالص
  • عملیاتی (ریال)
  • سایر هزینه‌ها
  • ساير درآمدها
  • حسابرسی نشده
  • سال‌های قبل
  • حسابرسی شده
  • درصد تغییر
  • سال جاری
  • سرمایه
  • شرح

  فایل صورت سود و زیان پالایش نفت بندرعباس شامل:

  • دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به 1401/06/31
  • دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به 1400/06/31
  • دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به 1400/12/29
 • گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(اصلاحیه)

  فایل گزارش فعالیت ماهانه شبندر شامل:

  • از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1401/05/31 (اصلاح شده)
  • از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1401/05/31
  • از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1401/06/31
  • از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1400/06/31
  • دوره یک ماهه منتهی به 1401/06/31
  • مبلغ فروش (ميليون ريال)
  • مبلغ فروش (میلیون ریال)
  • وضعيت
   محصول-واحد
  • نرخ فروش (ريال)
  • نرخ فروش (ریال)
  • تعداد توليد
  • تعداد تولید
  • تعداد فروش
  • نام محصول
  • اصلاحات
  • واحد
  • شرح
  • جمع

  فایل گزارش فعالیت ماهانه شبندر شامل:

  • جمع فروش داخلی
  • سوخت سنگين جت
  • لوبکات سنگين
  • فروش داخلی:
  • بنزين موتور
  • نفتاي سنگين
  • وکيوم سلاپس
  • وکيوم باتوم
  • آيزوريسايکل
  • متر مکعب
  • نفت سفيد
  • نفت کوره
  • گازمايع
  • نفت گاز
  • حلال ها
  • پروپان
  • توليد
  • گوگرد

  فایل گزارش فعالیت ماهانه پالایش نفت بندرعباس شامل:

  • جمع فروش صادراتی
  • فروش صادراتی:
  • بنزين موتور
  • نفت کوره
  • نفت سفيد
  • متر مکعب
  • نفت گاز
  • توليد

  فایل گزارش فعالیت ماهانه پالایش نفت بندرعباس شامل:

  • جمع درآمد ارائه خدمات
  • درآمد ارائه خدمات:

  فایل گزارش فعالیت ماهانه پالایش نفت بندرعباس شامل:

  • جمع برگشت از فروش
  • برگشت از فروش:

  فایل گزارش فعالیت ماهانه شبندر شامل:

  • تخفيفات

  فایل گزارش فعالیت ماهانه پالایش نفت بندرعباس شامل:

  • اصلاحيه گزارش به دلیل تفکیک فروش داخلی از صادراتی و تغییر نرخ فروش بین الملل و تغییر در محاسبات حسابداری می‌باشد.
  • مقادیر فروش پنج فرآورده اصلی و سوخت جت بر اساس تحویل و مقادیر فرآورده های ویژه بر اساس فروش واقعی می‌باشد.
  • کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1401/06/31
  • کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1401/06/31
  • کادر توضیحات در مورد اصلاحات
 • آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
 • گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

  فایل گزارش فعالیت ماهانه پالایش نفت بندرعباس شامل:

  • از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1401/05/31 (اصلاح شده)
  • از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1401/05/31
  • از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1401/06/31
  • از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1400/06/31
  • دوره یک ماهه منتهی به 1401/06/31
  • مبلغ فروش (ميليون ريال)
  • مبلغ فروش (میلیون ریال)
  • وضعيت
   محصول-واحد
  • نرخ فروش (ريال)
  • نرخ فروش (ریال)
  • تعداد توليد
  • تعداد تولید
  • تعداد فروش
  • نام محصول
  • اصلاحات
  • واحد
  • شرح
  • جمع

  فایل گزارش فعالیت ماهانه شبندر شامل:

  • جمع فروش داخلی
  • نفت گاز يورو 4
  • سوخت سنگين جت
  • لوبکات سنگين
  • بنزين يورو 5
  • بلندينگ نفتا
  • فروش داخلی:
  • بنزين موتور
  • نفتاي سنگين
  • وکيوم سلاپس
  • وکيوم باتوم
  • آيزوريسايکل
  • متر مکعب
  • نفت سفيد
  • نفت کوره
  • گازمايع
  • نفت گاز
  • حلال ها
  • مترمکعب
  • پروپان
  • توليد
  • گوگرد
  • نفتا

  فایل گزارش فعالیت ماهانه پالایش نفت بندرعباس شامل:

  • جمع فروش صادراتی
  • فروش صادراتی:

  فایل گزارش فعالیت ماهانه پالایش نفت بندرعباس شامل:

  • جمع درآمد ارائه خدمات
  • درآمد ارائه خدمات:

  فایل گزارش فعالیت ماهانه شبندر شامل:

  • جمع برگشت از فروش
  • برگشت از فروش:

  فایل گزارش فعالیت ماهانه شبندر شامل:

  • تخفيفات

  فایل گزارش فعالیت ماهانه پالایش نفت بندرعباس شامل:

  • مقادیر فروش پنج فرآورده اصلی و سوخت جت بر اساس تحویل و مقادیر فرآورده های ویژه بر اساس فروش واقعی می‌باشد.
  • کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1401/06/31
  • کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1401/06/31
  • کادر توضیحات در مورد اصلاحات
 • تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
 • آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
 • گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

  فایل گزارش فعالیت ماهانه پالایش نفت بندرعباس شامل:

  • از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1401/04/31 (اصلاح شده)
  • از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1401/04/31
  • از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1401/05/31
  • از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1400/05/31
  • دوره یک ماهه منتهی به 1401/05/31
  • مبلغ فروش (ميليون ريال)
  • مبلغ فروش (میلیون ریال)
  • وضعيت
   محصول-واحد
  • نرخ فروش (ريال)
  • نرخ فروش (ریال)
  • تعداد توليد
  • تعداد تولید
  • تعداد فروش
  • نام محصول
  • اصلاحات
  • واحد
  • شرح
  • جمع

  فایل گزارش فعالیت ماهانه شبندر شامل:

  • جمع فروش داخلی
  • نفت گاز يورو 4
  • سوخت سنگين جت
  • بلندينگ نفتا
  • لوبکات سنگين
  • بنزين يورو 5
  • فروش داخلی:
  • بنزين موتور
  • آيزوريسايکل
  • وکيوم باتوم
  • وکيوم سلاپس
  • نفتاي سنگين
  • متر مکعب
  • نفت سفيد
  • نفت کوره
  • گازمايع
  • نفت گاز
  • حلال ها
  • مترمکعب
  • پروپان
  • توليد
  • گوگرد
  • نفتا

  فایل گزارش فعالیت ماهانه شبندر شامل:

  • جمع فروش صادراتی
  • فروش صادراتی:

  فایل گزارش فعالیت ماهانه پالایش نفت بندرعباس شامل:

  • جمع درآمد ارائه خدمات
  • درآمد ارائه خدمات:

  فایل گزارش فعالیت ماهانه شبندر شامل:

  • جمع برگشت از فروش
  • برگشت از فروش:

  فایل گزارش فعالیت ماهانه شبندر شامل:

  • تخفيفات

  فایل گزارش فعالیت ماهانه شبندر شامل:

  • مقادیر فروش پنج فرآورده اصلی و سوخت جت بر اساس تحویل و مقادیر فرآورده های ویژه بر اساس فروش واقعی می‌باشد.
  • به دلیل ارسال توکن سخت افزاری به تهران جهت تمدید تاریخ، گزارش با تاخیر ارسال شده است.
  • کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1401/05/31
  • کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1401/05/31
  • کادر توضیحات در مورد اصلاحات
 • گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(اصلاحیه)

  فایل گزارش فعالیت ماهانه پالایش نفت بندرعباس شامل:

  • از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1401/03/31 (اصلاح شده)
  • از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1401/03/31
  • از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1401/04/31
  • از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1400/04/31
  • دوره یک ماهه منتهی به 1401/04/31
  • مبلغ فروش (ميليون ريال)
  • مبلغ فروش (میلیون ریال)
  • وضعيت
   محصول-واحد
  • نرخ فروش (ريال)
  • نرخ فروش (ریال)
  • تعداد توليد
  • تعداد تولید
  • تعداد فروش
  • نام محصول
  • اصلاحات
  • واحد
  • شرح
  • جمع

  فایل گزارش فعالیت ماهانه پالایش نفت بندرعباس شامل:

  • جمع فروش داخلی
  • نفت گاز يورو 4
  • سوخت سنگين جت
  • لوبکات سنگين
  • بنزين يورو 5
  • بلندينگ نفتا
  • فروش داخلی:
  • بنزين موتور
  • نفتاي سنگين
  • وکيوم سلاپس
  • وکيوم باتوم
  • آيزوريسايکل
  • متر مکعب
  • نفت سفيد
  • نفت کوره
  • گازمايع
  • نفت گاز
  • حلال ها
  • مترمکعب
  • پروپان
  • توليد
  • گوگرد
  • نفتا

  فایل گزارش فعالیت ماهانه شبندر شامل:

  • جمع فروش صادراتی
  • فروش صادراتی:

  فایل گزارش فعالیت ماهانه پالایش نفت بندرعباس شامل:

  • جمع درآمد ارائه خدمات
  • درآمد ارائه خدمات:

  فایل گزارش فعالیت ماهانه شبندر شامل:

  • جمع برگشت از فروش
  • برگشت از فروش:

  فایل گزارش فعالیت ماهانه پالایش نفت بندرعباس شامل:

  • تخفيفات

  فایل گزارش فعالیت ماهانه شبندر شامل:

  • کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1401/04/31
  • کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1401/04/31
  • کادر توضیحات در مورد اصلاحات
 • شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
 • گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
 • اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
 • تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
 • گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(اصلاحیه)
 • تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
 • صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
 • گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
 • گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
 • گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹