تحلیل دانا، شاخص کل بورس و شاخص هم وزن امروز سه شنبه بیست و چهار آبان ۱۴۰۱

آنالیز حرکت بیمه دانا و شاخص بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی بورس، نمای آغازین بازار؛ تلاش شاخص برای بازگشت

نمای آغازین بازار؛ تلاش شاخص برای بازگشت

دانا – سه شنبه بیست و چهار آبان

نمای آغازین بازار؛ تلاش شاخص برای بازگشت
نمای آغازین بازار؛ تلاش شاخص برای بازگشت

📌نمای آغازین بازار؛ تلاش شاخص برای بازگشت
🔹با گذشت حدود 15 دقیقه از بازار شاخص کل بورس با 590 واحد رشد در ارتفاع یک میلیون و 408 هزار و 764 واحدی قرار گرفته است.
🔹خودرو با بیش از 301 واحد تاثیر، بیش از نیمی از رشد صبحگاهی شاخص کل را رقم زده است و پس از آن شبندر،کاما و دانا بیشترین تاثیر را بر روی شاخص کل داشتند.
🔹شاخص هم وزن نیز با 466 واحد رشد همراه بوده است. بورسینه

آنالیز حرکت بیمه دانا و شاخص بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی بورس

این تحلیل بر اساس اطلاعات سه شنبه بیست و چهار آبان ۱۴۰۱ تایم فریم روزانه و دوره 14 روزه تنظیم شده است اندیکاتور ورود و خروج پول (MFI) بیمه دانا 60.98 است که نشانگر احتمال ادامه روند کنونی این نماد بورس است شاخص Stochastic RSI بیمه دانا عدد 0.57 را نشان میدهد که نشانه حفظ روند کنونی میباشد اندیکاتور استوکاستیک بیمه دانا عدد 74.62 را نشان میدهد که نشانه حفظ روند فعلی میباشد شاخص ویلیامز WR دانا عدد -21.7 را نشان میدهد که نشانه حفظ روند کنونی میباشد در 1,047 معامله انجام شده، تعداد 35,129,390 سهم بیمه دانا به ارزش 78,350,716,822 ریال داد و ستد شد طبق شاخص BB همین روند ادامه خواهد داشت شاخص CCI نسبت به روز قبل تغییری نکرده اندیکاتور CCI 70.35 است که نشانه ادامه روند فعلی میباشد در آخرین روز معاملات بیمه دانا میانگین تعداد سهام معامله شده در هر سفارش 33,552 بود بر اساس اندیکاتور قدرت روند (RSI) 65.34 نشانه ادامه روند فعلی میباشد.

نشانه های منفی دانا

 • طبق شاخص متوسط نوسان روزانه (ATR) دانا برابر با 148.44 ریال میباشد و آخرین نوسان در قیمت دانا 85 ریال است که کمتر از متوسط نوسان دو هفته اخیر میباشد

پسرفت های بیمه دانا

 • میانگین تعداد سهم در هر معامله نسبت به روز قبل کمتر شده
 • حجم معاملات دانا نسبت به روز قبل کمتر شده
 • تعداد معاملات بیمه دانا نسبت به روز قبل کمتر شده

نشانه های مثبت دانا

 • تغییر قیمت بیمه دانا نسبت به میانگین تغییرات قیمت گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی که 1.24% است بیشتر است لازم به ذکر است میانگین تغییر قیمت معاملات دیروز بورس برابر با 0.66 بود
 • قیمت فعلی سهام بیمه دانا 2,210 ریال میباشد و در مقایسه با روز قبل 3.95% افزایش داشته
 • خرید سهامداران حقیقی بیشتر از خرید سهامداران حقوقی بوده است
 • بیشترین خرید در گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی توسط سهامداران حقیقی به ارزش 21,679,360 میلیارد تومان بود که باعث مثبت شدن این گروه شد
 • شاخص بورس 1,410,455.25 میباشد که نسبت به روز قبل %0.16 افزایش داشته

پیشرفت های دانا

 • دانا نسبت به روز قبل افزایش قیمت بیشتری داشته
 • نوسان قیمت امروز بیمه دانا نسبت به دیروز کمتر شده
 • گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی نسبت به روز قبل افزایش قیمت بیشتری داشته

تحلیل ها و سیگنال های بازار سهام و بورس ایران

کدال و سود و زیان بیمه دانا