در دهه 80 خودرو و صنایع وابسته ، سهام و گروه های بنیادی بورس بودند

توقف نماد (خبهمن1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف 1401 08 24 08 26 18 در دهه 80 خودرو و صنایع وابسته ، سهام و گروه های بنیادی بورس بودند

در دهه 80 خودرو و صنایع وابسته ، سهام و گروه های بنیادی بورس بودند.

قیمت گذاری دستوری، عرضه خودرو،

✨ در دهه 80 خودرو و صنایع وابسته ، سهام و گروه های بنیادی بورس بودند.
📌 اگر قیمت گذاری دستوری این صنعت حذف شود و کارخانه به قیمت لبه بازار کالا را به مصرف کننده نهایی بفروشد مجدد این اتفاق خواهد افتاد.
📌 مصرف کننده، تولید کننده و سهامدار منتفع می شوند و البته شبکه مافیایی توزیع، دلالان و آقازادگان رانتی بین 5 تا 7 هزار میلیارد تومان را از دست می دهند. هر نماینده مجلسی و هر مسئولی که علیه این اصلاح صحبت کرد بدانید که سر و سری با این شبکه دارد.
📌باید دید به این اصلاح اقتصادی تن خواهد داد یا نه چون این موضوع فراتر از دولت است. فعلا که تحرکات خوبی مبنی بر عرضه خودروها در بورس کالا مشاهده می شود و باید دید مداوم است و عمق پیدا می کند یا خیر.
©️twitter : mmrobati 
©️ : mahdi robatii


خرید 577 میلیارد

بیشترین خالص خرید، ارزش معاملات خرد، خروج پول هوشمند، ورود پول هوشمند، ورود نقدینگی، خروج نقدینگی، گزارش بازار، صف خرید، صف فروش، شبندر، وبملت، شپنا، غدشت، وآذر، غاذر،

🔵 خرید: 577 میلیارد. 🔴 فروش: 557 میلیارد. 🌐 برآیند: مثبت 20 میلیارد. ⛔ 223 میلیارد تومان خروج پول. گزارش بازار. ارزش معاملات خرد: 3309. خروج نقدینگی (خرید حقوقی): 256. ورود نقدینگی به صندوق های درآمد ثابت: 48. صف خرید: 68 نماد به ارزش 115. صف فروش: 18 نماد به ارزش 196. ورود پول هوشمند: 1033. خروج پول هوشمند: 888. 🔴 غدشت غاذر وآذر بیشترین خالص خرید حقیقی ها. 🔴 شبندر شپنا وبملت بیشترین خالص خرید حقوقی ها

 • پالایش نفت بندرعباس (شبندر)

  پالايش نفت بندرعباس (مجاز)
  تحلیل شبندر با هوش مصنوعی
  شاخص بازار بورس 0.16 درصد افزایش
  P:E فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 6
  قیمت 925 تومان (بدون تغییر)
  رفتار حقیقی ها متعادل بودند
  رفتار حقوقی ها تعداد خریداران بیشتر بود (خیلی خوبه)
  P:E 3.23 (عالیه)
  تکنیکال خرید نماد شبندر پیشنهاد نمیشود
  کندل شناسی
  فاندامنتال (بنیادی) نماد شبندر مناسب خرید میباشد

  در حالی که شاخص بورس 0.16 درصد افزایش داشته که میتواند نشانه مثبتی باشد و P/E گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 6 میباشد که شبندر با P/E 3.23 انتخاب خوبی برای سرمایه گذاری بلند مدت میباشد. نماد شبندر با 0.00 درصد سهامداران حقوقی خرید بالایی از این نماد داشتند که میتواند نشانه خوبی باشد
  تحلیل شبندر، شاخص کل بورس و شاخص هم وزن امروز سه شنبه بیست و چهار آبان ۱۴۰۱

 • بانک ملت (وبملت)

  بانك ملت (مجاز)
  تحلیل وبملت با هوش مصنوعی
  شاخص بازار بورس 0.16 درصد افزایش
  P:E بانکها و موسسات اعتباری 36
  قیمت 280 تومان (-1.34 درصد کاهش)
  رفتار حقیقی ها متعادل بودند
  رفتار حقوقی ها تعداد خریداران بیشتر بود (خیلی خوبه)
  P:E 3.04 (عالیه)
  تکنیکال خرید نماد وبملت پیشنهاد نمیشود
  کندل شناسی
  فاندامنتال (بنیادی) نماد وبملت مناسب خرید میباشد

  در حالی که شاخص بورس 0.16 درصد افزایش داشته که میتواند نشانه مثبتی باشد و P/E گروه بانکها و موسسات اعتباری 36 میباشد که وبملت با P/E 3.04 انتخاب خوبی برای سرمایه گذاری بلند مدت میباشد. نماد وبملت با -1.34 درصد کاهش قیمت داشته سهامداران حقوقی خرید بالایی از این نماد داشتند که میتواند نشانه خوبی باشد
  تحلیل وبملت، ورود پول و صف فروش امروز یکشنبه بیست و دو آبان ۱۴۰۱

 • پالایش نفت اصفهان (شپنا)

  پالايش نفت اصفهان (مجاز)
  تحلیل شپنا با هوش مصنوعی
  شاخص بازار بورس 0.16 درصد افزایش
  P:E فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 6
  قیمت 716 تومان (-0.41 درصد کاهش)
  رفتار حقیقی ها متعادل بودند
  رفتار حقوقی ها تعداد خریداران بیشتر بود (خیلی خوبه)
  P:E 4.16 (عالیه)
  تکنیکال خرید نماد شپنا پیشنهاد نمیشود
  کندل شناسی
  فاندامنتال (بنیادی) نماد شپنا مناسب خرید میباشد

  در حالی که شاخص بورس 0.16 درصد افزایش داشته که میتواند نشانه مثبتی باشد و P/E گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 6 میباشد که شپنا با P/E 4.16 انتخاب خوبی برای سرمایه گذاری بلند مدت میباشد. نماد شپنا با -0.41 درصد کاهش قیمت داشته سهامداران حقوقی خرید بالایی از این نماد داشتند که میتواند نشانه خوبی باشد
  تحلیل شپنا، روند نزولی و خفناور امروز دوشنبه بیست و سه آبان ۱۴۰۱

 • دشت‌ مرغاب‌ (غدشت)

  دشت مرغاب (مجاز)
  تحلیل غدشت با هوش مصنوعی
  شاخص بازار بورس 0.16 درصد افزایش
  P:E محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 13
  قیمت 3340 تومان (-0.38 درصد کاهش)
  رفتار حقیقی ها تعداد خریداران بیشتر بود (خوبه)
  رفتار حقوقی ها فروشنده ها بیشتر بودند (اصلا خوب نیست)
  P:E 42.19 (خوب نیست)
  تکنیکال خرید نماد غدشت پیشنهاد نمیشود
  کندل شناسی
  فاندامنتال (بنیادی) خرید نماد غدشت پیشنهاد نمیشود

  در حالی که شاخص بورس 0.16 درصد افزایش داشته که میتواند نشانه مثبتی باشد و P/E گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 13 میباشد که غدشت با P/E 42.19 برای سرمایه گذاری بلند مدت پیشنهاد نمیشود. نماد غدشت با -0.38 درصد کاهش قیمت داشته همچنین این نماد با استقبال و خرید سهامداران حقیقی روبرو شد حقوقی ها نیز فروش قابل توجهی از این نماد داشتند
  تحلیل غدشت، سیگنال و خرید گروهی امروز چهارشنبه یازده آبان ۱۴۰۱

 • سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌ (وآذر)

  سرمايه گذاري توسعه آذربايجان (مجاز)
  تحلیل وآذر با هوش مصنوعی
  شاخص بازار بورس 0.16 درصد افزایش
  P:E انبوه سازی، املاک و مستغلات 22
  قیمت 14,639 تومان (4.99 درصد رشد – خوبه)
  رفتار حقیقی ها تعداد خریداران بیشتر بود (خوبه)
  رفتار حقوقی ها فروشنده ها بیشتر بودند (اصلا خوب نیست)
  P:E 0 (خوب نیست)
  تکنیکال نماد وآذر مناسب خرید میباشد
  کندل شناسی
  فاندامنتال (بنیادی) خرید نماد وآذر پیشنهاد نمیشود

  در حالی که شاخص بورس 0.16 درصد افزایش داشته که میتواند نشانه مثبتی باشد و P/E گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات 22 میباشد که وآذر با P/E 0 انتخاب خوبی برای سرمایه گذاری بلند مدت میباشد. نماد وآذر با 4.99 درصد رشد، افزایش قیمت خوبی داشته همچنین این نماد با استقبال و خرید سهامداران حقیقی روبرو شد حقوقی ها نیز فروش قابل توجهی از این نماد داشتند

 • کشت‌وصنعت‌پیاذر (غاذر)

  كشت وصنعت پياذر (مجاز)
  تحلیل غاذر با هوش مصنوعی
  شاخص بازار بورس 0.16 درصد افزایش
  P:E محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 13
  قیمت 4,840 تومان (1.76 درصد رشد)
  رفتار حقیقی ها تعداد خریداران بیشتر بود (خوبه)
  رفتار حقوقی ها فروشنده ها بیشتر بودند (اصلا خوب نیست)
  P:E 33.89 (خوب نیست)
  تکنیکال نماد غاذر مناسب خرید میباشد
  کندل شناسی
  فاندامنتال (بنیادی) خرید نماد غاذر پیشنهاد نمیشود

  در حالی که شاخص بورس 0.16 درصد افزایش داشته که میتواند نشانه مثبتی باشد و P/E گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 13 میباشد که غاذر با P/E 33.89 برای سرمایه گذاری بلند مدت پیشنهاد نمیشود. نماد غاذر با 1.76 درصد رشد، کمی افزایش قیمت داشته همچنین این نماد با استقبال و خرید سهامداران حقیقی روبرو شد حقوقی ها نیز فروش قابل توجهی از این نماد داشتند


توقف نماد (خبهمن1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف 1401 08 24 08 26 18

شرکت بورس اوراق بهادار تهران، افشای اطلاعات، توقف نماد،

توقف نماد (خبهمن1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف 1401 08 24 08:26:18
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت گروه بهمن (خبهمن1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران


بنظرم تا چند ماه رشد خوبی نمیکنه

فنورد،

فنورد. بنظرم تا چند ماه رشد خوبی نمیکنه. همه رشد های قبلیش بواسطه سود آوری خوبش بود که فعلا این مزین رو از دست داده. تکنیکالی خوبه البته. اهداف 1500 1800. حد ضرر 1140

نوردوقطعات‌ فولادی‌ (فنورد)

نوردوقطعات فولادي (مجاز)
تحلیل فنورد با هوش مصنوعی
شاخص بازار بورس 0.16 درصد افزایش
P:E فلزات اساسی 10
قیمت 1,288 تومان (4.97 درصد رشد – خوبه)
رفتار حقیقی ها تعداد خریداران بیشتر بود (خوبه)
رفتار حقوقی ها فروشنده ها بیشتر بودند (اصلا خوب نیست)
P:E 5
تکنیکال نماد فنورد مناسب خرید میباشد
کندل شناسی
فاندامنتال (بنیادی) بد نیست

در حالی که شاخص بورس 0.16 درصد افزایش داشته که میتواند نشانه مثبتی باشد و P/E گروه فلزات اساسی 10 میباشد که فنورد با P/E 5 در این گروه وضعیت قابل قبولی برای سرمایه گذاری دارد. نماد فنورد با 4.97 درصد رشد، افزایش قیمت خوبی داشته همچنین این نماد با استقبال و خرید سهامداران حقیقی روبرو شد حقوقی ها نیز فروش قابل توجهی از این نماد داشتند


تپکو

تپکو. اگه تکنیکالی خرید و فروش کنید خوبه ولی اینکه بذارید بمونه تو سبدتون یهویی ناغافل یه ضرر بالای 50 درصدی بهتون میزنه. حد ضرر 102 اهداف 145 188

تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو (تپکو)

توليدتجهيزات سنگين هپكو (مجاز)
تحلیل تپکو با هوش مصنوعی
شاخص بازار بازارپایه
P:E ماشین آلات و تجهیزات 64
قیمت 115 تومان (-2.53 درصد کاهش – خوب نیست)
رفتار حقیقی ها متعادل بودند
رفتار حقوقی ها تعداد خریداران بیشتر بود (خیلی خوبه)
P:E 145 (خوب نیست)
تکنیکال خرید نماد تپکو پیشنهاد نمیشود
کندل شناسی پایان روندی که داشته
فاندامنتال (بنیادی) خرید نماد تپکو پیشنهاد نمیشود

و P/E گروه ماشین آلات و تجهیزات 64 میباشد که تپکو با P/E 145 برای سرمایه گذاری بلند مدت پیشنهاد نمیشود. نماد تپکو با -2.53 درصد کاهش قیمت شدید مواجه شده سهامداران حقوقی خرید بالایی از این نماد داشتند که میتواند نشانه خوبی باشد


غالبر

غالبر. بعد از یک پولبک رشدش رو شروع کرده و هر روز دارن ریز ریز جمعش میکنن.. فروشنده کلا ته کشید توش. یه رشد خوب در انتظاره

لبنیات‌ کالبر (غالبر)

لبنيات كالبر (مجاز)
تحلیل غالبر با هوش مصنوعی
شاخص بازار بورس 0.16 درصد افزایش
P:E محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 13
قیمت 933 تومان (0.21 درصد رشد)
رفتار حقیقی ها متعادل بودند
رفتار حقوقی ها متعادل بودند
P:E 13.82 (خوب نیست)
تکنیکال نماد غالبر مناسب خرید میباشد
کندل شناسی
فاندامنتال (بنیادی) خرید نماد غالبر پیشنهاد نمیشود

در حالی که شاخص بورس 0.16 درصد افزایش داشته که میتواند نشانه مثبتی باشد و P/E گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 13 میباشد که غالبر با P/E 13.82 برای سرمایه گذاری بلند مدت پیشنهاد نمیشود. نماد غالبر با 0.21 درصد رشد، کمی افزایش قیمت داشته


ختور

ختور. حد ضرر 390. 480 یه مقاومت داره اگه رد کنه. هدف اول 588. هدف دوم 820

رادیاتور ایران‌ (ختور)

رادياتور ايران (مجاز)
تحلیل ختور با هوش مصنوعی
شاخص بازار بورس 0.16 درصد افزایش
P:E خودرو و ساخت قطعات 24
قیمت 445 تومان (0.47 درصد رشد)
رفتار حقیقی ها تعداد خریداران بیشتر بود (خوبه)
رفتار حقوقی ها فروشنده ها بیشتر بودند (اصلا خوب نیست)
P:E 8.71
تکنیکال نماد ختور مناسب خرید میباشد
کندل شناسی
فاندامنتال (بنیادی) بد نیست

در حالی که شاخص بورس 0.16 درصد افزایش داشته که میتواند نشانه مثبتی باشد و P/E گروه خودرو و ساخت قطعات 24 میباشد که ختور با P/E 8.71 در این گروه وضعیت قابل قبولی برای سرمایه گذاری دارد. نماد ختور با 0.47 درصد رشد، کمی افزایش قیمت داشته همچنین این نماد با استقبال و خرید سهامداران حقیقی روبرو شد حقوقی ها نیز فروش قابل توجهی از این نماد داشتند
تحلیل ختور، سرمایه گذاری و گروه خودرویی امروز سه شنبه بیست و چهار آبان ۱۴۰۱


سهم بنیادی، سهرمز

سهرمز. سهم بنیادیه خوبیه ولی جای رشد عجیبی دیگه نداره نهایت 2800 خروج بزنید

سیمان‌هرمزگان‌ (سهرمز)

سيمان هرمزگان (مجاز)
تحلیل سهرمز با هوش مصنوعی
شاخص بازار بورس 0.16 درصد افزایش
P:E سیمان، آهک و گچ 8
قیمت 2,305 تومان (0.43 درصد رشد)
رفتار حقیقی ها متعادل بودند
رفتار حقوقی ها تعداد خریداران بیشتر بود (خیلی خوبه)
P:E 7.89
تکنیکال نماد سهرمز مناسب خرید میباشد
کندل شناسی
فاندامنتال (بنیادی) بد نیست

در حالی که شاخص بورس 0.16 درصد افزایش داشته که میتواند نشانه مثبتی باشد و P/E گروه سیمان، آهک و گچ 8 میباشد که سهرمز با P/E 7.89 در این گروه وضعیت قابل قبولی برای سرمایه گذاری دارد. نماد سهرمز با 0.43 درصد رشد، کمی افزایش قیمت داشته سهامداران حقوقی خرید بالایی از این نماد داشتند که میتواند نشانه خوبی باشد


تکشا

تکشا. تکنیکالی موقعیت خوبی داره. حد ضرر 1700. اهداف 2400 3200 و 4000

گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ (تکشا)

گسترش صنايع وخدمات كشاورزي (مجاز)
تحلیل تکشا با هوش مصنوعی
شاخص بازار بورس 0.16 درصد افزایش
P:E ماشین آلات و تجهیزات 74
قیمت 1868 تومان (-3.71 درصد کاهش – خوب نیست)
رفتار حقیقی ها تعداد خریداران بیشتر بود (خوبه)
رفتار حقوقی ها فروشنده ها بیشتر بودند (اصلا خوب نیست)
P:E -64.36 (خوب نیست)
تکنیکال خرید نماد تکشا پیشنهاد نمیشود
کندل شناسی
فاندامنتال (بنیادی) خرید نماد تکشا پیشنهاد نمیشود

در حالی که شاخص بورس 0.16 درصد افزایش داشته که میتواند نشانه مثبتی باشد و P/E گروه ماشین آلات و تجهیزات 74 میباشد که تکشا با P/E -64.36 انتخاب خوبی برای سرمایه گذاری بلند مدت میباشد. نماد تکشا با -3.71 درصد کاهش قیمت شدید مواجه شده همچنین این نماد با استقبال و خرید سهامداران حقیقی روبرو شد حقوقی ها نیز فروش قابل توجهی از این نماد داشتند


غگلستا

غگلستا. روند سهم صعودی. هدف 1800 2400. حد ضرر 1240


صف خرید، حفاری

حفاری. اینم تا صف خرید 7 درصدی رفت 👏👏❤️

حفاری شمال (حفاری)

حفاري شمال (مجاز)
تحلیل حفاری با هوش مصنوعی
شاخص بازار بورس 0.16 درصد افزایش
P:E استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف 13
قیمت 390 تومان (6.12 درصد رشد – خوبه)
رفتار حقیقی ها متعادل بودند
رفتار حقوقی ها تعداد خریداران بیشتر بود (خیلی خوبه)
P:E 12.94
تکنیکال نماد حفاری مناسب خرید میباشد
کندل شناسی
فاندامنتال (بنیادی) بد نیست

در حالی که شاخص بورس 0.16 درصد افزایش داشته که میتواند نشانه مثبتی باشد و P/E گروه استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف 13 میباشد که حفاری با P/E 12.94 در این گروه وضعیت قابل قبولی برای سرمایه گذاری دارد. نماد حفاری با 6.12 درصد رشد، افزایش قیمت خوبی داشته سهامداران حقوقی خرید بالایی از این نماد داشتند که میتواند نشانه خوبی باشد
تحلیل حفاری، سرمایه گذاری و جذب سرمایه امروز سه شنبه بیست و چهار آبان ۱۴۰۱


غکورش

غکورش. جای خوبیه. حد ضرر 850 اهداف 1030 1180

صنعت غذایی کورش (غکورش)

صنعت غذايي كورش (مجاز)
تحلیل غکورش با هوش مصنوعی
شاخص بازار بورس 0.16 درصد افزایش
P:E محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 13
قیمت 867 تومان (-0.45 درصد کاهش)
رفتار حقیقی ها تعداد خریداران بیشتر بود (خوبه)
رفتار حقوقی ها فروشنده ها بیشتر بودند (اصلا خوب نیست)
P:E 9.96
تکنیکال خرید نماد غکورش پیشنهاد نمیشود
کندل شناسی
فاندامنتال (بنیادی) بد نیست

در حالی که شاخص بورس 0.16 درصد افزایش داشته که میتواند نشانه مثبتی باشد و P/E گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر 13 میباشد که غکورش با P/E 9.96 در این گروه وضعیت قابل قبولی برای سرمایه گذاری دارد. نماد غکورش با -0.45 درصد کاهش قیمت داشته همچنین این نماد با استقبال و خرید سهامداران حقیقی روبرو شد حقوقی ها نیز فروش قابل توجهی از این نماد داشتند
تحلیل غکورش امروز یکشنبه بیست و دو آبان ۱۴۰۱


فلامی حجم معاملات فقط 145هزار
فلامی حجم معاملات فقط 145هزار

فلامی حجم معاملات فقط 145هزار

لامیران‌ (فلامی)

لاميران (مجاز)
تحلیل فلامی با هوش مصنوعی
شاخص بازار بورس 0.16 درصد افزایش
P:E ساخت محصولات فلزی 10
قیمت 1,659 تومان (0.72 درصد رشد)
رفتار حقیقی ها متعادل بودند
رفتار حقوقی ها تعداد خریداران بیشتر بود (خیلی خوبه)
P:E 13.05 (خوب نیست)
تکنیکال نماد فلامی مناسب خرید میباشد
کندل شناسی
فاندامنتال (بنیادی) خرید نماد فلامی پیشنهاد نمیشود

در حالی که شاخص بورس 0.16 درصد افزایش داشته که میتواند نشانه مثبتی باشد و P/E گروه ساخت محصولات فلزی 10 میباشد که فلامی با P/E 13.05 برای سرمایه گذاری بلند مدت پیشنهاد نمیشود. نماد فلامی با 0.72 درصد رشد، کمی افزایش قیمت داشته سهامداران حقوقی خرید بالایی از این نماد داشتند که میتواند نشانه خوبی باشد


سصوفی

سصوفی. حد ضرر مهم 1690. هدف 2200

سیمان‌ صوفیان‌ (سصوفی)

سيمان صوفيان (مجاز)
تحلیل سصوفی با هوش مصنوعی
شاخص بازار بورس 0.16 درصد افزایش
P:E سیمان، آهک و گچ 8
قیمت 1900 تومان (-0.05 درصد کاهش)
رفتار حقیقی ها متعادل بودند
رفتار حقوقی ها تعداد خریداران بیشتر بود (خیلی خوبه)
P:E 5.48
تکنیکال خرید نماد سصوفی پیشنهاد نمیشود
کندل شناسی الگوی مثبت
فاندامنتال (بنیادی) بد نیست

در حالی که شاخص بورس 0.16 درصد افزایش داشته که میتواند نشانه مثبتی باشد و P/E گروه سیمان، آهک و گچ 8 میباشد که سصوفی با P/E 5.48 در این گروه وضعیت قابل قبولی برای سرمایه گذاری دارد. نماد سصوفی با -0.05 درصد کاهش قیمت داشته سهامداران حقوقی خرید بالایی از این نماد داشتند که میتواند نشانه خوبی باشد


غگلستا

غگلستا. مثبت6 آستانه صف ❤️✅👏


کایتا

کایتا. خروج مطلق

ایتالران‌ (کایتا)

ايتالران (مجاز)
تحلیل کایتا با هوش مصنوعی
شاخص بازار بازارپایه
P:E سایر محصولات کانی غیرفلزی 109
قیمت 3105 تومان (-2.05 درصد کاهش)
رفتار حقیقی ها تعداد خریداران بیشتر بود (خوبه)
رفتار حقوقی ها فروشنده ها بیشتر بودند (اصلا خوب نیست)
P:E 683.69 (خوب نیست)
تکنیکال خرید نماد کایتا پیشنهاد نمیشود
کندل شناسی
فاندامنتال (بنیادی) خرید نماد کایتا پیشنهاد نمیشود

و P/E گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی 109 میباشد که کایتا با P/E 683.69 برای سرمایه گذاری بلند مدت پیشنهاد نمیشود. نماد کایتا با -2.05 درصد کاهش قیمت داشته همچنین این نماد با استقبال و خرید سهامداران حقیقی روبرو شد حقوقی ها نیز فروش قابل توجهی از این نماد داشتند

تحلیل ها و سیگنال های بازار سهام و بورس ایران

تحلیل های روزانه سه شنبه بیست و چهار آبان ۱۴۰۱ بازار سرمایه