و واقعا هم آسون نیست خیلیا رو میبینم که بهم میگن چنتا ارز بگد بخریم بندازیم

و واقعا هم آسون نیست خیلیا رو میبینم که بهم میگن چنتا ارز بگد بخریم بندازیم

و واقعا هم آسون نیست خیلیا رو میبینم که بهم میگن چنتا ارز بگد بخریم بندازیم یه گوشه چن سال بمونه بعد بهشون میگم مطمعنی که بلند مدت میخای نگه داری؟میگن اره منم چنتا ارز معرفی میکنم بهشون و میگم بصورت پله ای بخرین حالا میان 1پله میخرن مارکت میریزه که اینجا باید پله 2رو خرید ولی بجاش میان میگن بدبخت شدیم اینجاهم مثل بورس شد پولمون پرید اولش ببینین با خودتون چند چندین یه عده اصلا تاب ضرر دیدن ندارن واس این افراد بازار های مالی خوب نیست!