#اطلاعات_عمومی #خودرو آیا میدانید در چنین روزی در سال 1879 آقای جورج سلدن

اطلاعات_عمومی خودرو آیا میدانید در چنین روزی در سال 1879 آقای جورج سلدن

اطلاعات_عمومی خودرو آیا میدانید در چنین روزی در سال 1879 آقای جورج سلدن در آمریکا مالکیت معنوی یا Patent اولین خودرو را به ثبت رسانده و در ادامه از عمده تولیدکنندگان خودرو، حق لیسانس دریافت کرده است؟ جالب است بدانیم که آقای سلدن نه مکانیک بوده و نه مهندس … ایشان وکیل بوده و آشنایی کامل با مقررات مالکیت معنوی داشته و در زمان ثبت اختراع، برنامه ای برای تولید خودرو نداشته و فقط از ارزشمند بودن این ثبت، مطلع بوده است آقای سلدن در سال 1922 درگذشت و روی قبر وی نوشته شده، مخترع اولین خودروی بنزینی!

اطلاعات_عمومی  خودرو آیا میدانید در چنین روزی در سال 1879 آقای جورج سلدن در آمریکا مالکیت معنوی یا Patent اولین خودرو را به ثبت رسانده و در ادامه از عمده تولیدکنندگان خودرو، حق لیسانس دریافت کرده است؟ جالب است بدانیم که آقای سلدن نه مکانیک بوده و نه مهندس ... ایشان وکیل بوده و آشنایی کامل با مقررات مالکیت معنوی داشته و در زمان ثبت اختراع، برنامه ای برای تولید خودرو نداشته و فقط از ارزشمند بودن این ثبت، مطلع بوده است آقای سلدن در سال 1922 درگذشت و روی قبر وی نوشته شده، مخترع اولین خودروی بنزینی!
اطلاعات_عمومی خودرو آیا میدانید در چنین روزی در سال 1879 آقای جورج سلدن در آمریکا مالکیت معنوی یا Patent اولین خودرو را به ثبت رسانده و در ادامه از عمده تولیدکنندگان خودرو، حق لیسانس دریافت کرده است؟ جالب است بدانیم که آقای سلدن نه مکانیک بوده و نه مهندس … ایشان وکیل بوده و آشنایی کامل با مقررات مالکیت معنوی داشته و در زمان ثبت اختراع، برنامه ای برای تولید خودرو نداشته و فقط از ارزشمند بودن این ثبت، مطلع بوده است آقای سلدن در سال 1922 درگذشت و روی قبر وی نوشته شده، مخترع اولین خودروی بنزینی!

برجام ایران مسئول سیاست خارجی اروپا می گوید این قاره با توجه به تحولات #

برجام ایران مسئول سیاست خارجی اروپا می گوید این قاره با توجه به تحولات روسیه نیازمند یک تامین کننده جدید نفت در بازارهای جهانی است و اهمیت ایران برای تامین انرژی کشورهای اروپایی بیشتر از گذشته شده است وی گفته که آقای مورا را به تهران میفرستد تا قفل مذاکرات را باز کند … بعلاوه با آقای بلینکن، وزیر خارجه آمریکا صحبت کرده و پیشنهاد میانی روی میز بایدن برای تصمیم گیری است به گفته وی، ایران در حال گسترش غنی سازی است و با توافق برجام … هم آمریکا میتواند ادعای برد و توقف فعالیتهای هسته ای کند، هم اروپا یک تامین کننده جدید برای نفت خود پیدا می کند … و هم ایران شاهد لغو تحریم ها و کاهش محدودیتهای سپاه خواهد بود … به گفته وی، ظاهرا تحریم سپاه قدس باقی می ماند تا لغو تحریم سپاه را برای افکار آمریکا توجیه کند Borrell We Europeans will be very much beneficiaries from this deal, the situation has changed now. For us it was something . . . now it would be very much interesting for us to have another [crude] supplier, And the Americans need a diplomatic success

دلار بالا و بالاتر … و در اوج 19 ساله! رسیدن ارزش تعداد موقعیت خرید #دلا

دلار بالا و بالاتر … و در اوج 19 ساله! رسیدن ارزش تعداد موقعیت خرید دلار به مرز 21.8 میلیارد دلار در هفته گذشته! جهت گیری سرمایه گذاران بازار ارز در هفته گذشته به گونه ای بوده که عامل رشد 41%+ تعداد موقعیت خرید Long دلار آمریکا و رسیدن آن به رقم 21.8 میلیارد دلار شده است! عمده این رشد ارزش در مقابل تضعیف یورو ین پوند و دلار_کانادا رخ داده است dollar climbed to a 19 yr high vs the DXY, the net long against ten IMM futures jumped 41% to $21.8bn, led by selling of EUR, CAD & JPY. The GBP short hit 2-1/2-yr high

دلار بالا و بالاتر ... و در اوج 19 ساله! رسیدن ارزش تعداد موقعیت خرید دلار به مرز 21.8 میلیارد دلار در هفته گذشته! جهت گیری سرمایه گذاران بازار ارز در هفته گذشته به گونه ای بوده که عامل رشد 41%+ تعداد موقعیت خرید Long دلار آمریکا و رسیدن آن به رقم 21.8 میلیارد دلار شده است! عمده این رشد ارزش در مقابل تضعیف یورو ین پوند و دلار_کانادا رخ داده است dollar climbed to a 19 yr high vs the DXY, the net long against ten IMM futures jumped 41% to $21.8bn, led by selling of EUR, CAD & JPY. The GBP short hit 2-1/2-yr high
دلار بالا و بالاتر … و در اوج 19 ساله! رسیدن ارزش تعداد موقعیت خرید دلار به مرز 21.8 میلیارد دلار در هفته گذشته! جهت گیری سرمایه گذاران بازار ارز در هفته گذشته به گونه ای بوده که عامل رشد 41%+ تعداد موقعیت خرید Long دلار آمریکا و رسیدن آن به رقم 21.8 میلیارد دلار شده است! عمده این رشد ارزش در مقابل تضعیف یورو ین پوند و دلار_کانادا رخ داده است dollar climbed to a 19 yr high vs the DXY, the net long against ten IMM futures jumped 41% to $21.8bn, led by selling of EUR, CAD & JPY. The GBP short hit 2-1/2-yr high

کامودیتی جهت گیری سرمایه گذاران در بازار کامودیتیها طی هفته گذشته به گونه

کامودیتی جهت گیری سرمایه گذاران در بازار کامودیتیها طی هفته گذشته به گونه ای عمل کرده که از مجموع موقعیت خرید به میزان 7%- کاسته شده است بدلیل تحولات رشد بهره دلار و گسترش کرونا در چین و تحولات روسیه و البته تغییرات آب و هوایی، شاهد رشد تعداد موقعیت خرید نفت و بنزین و گاز_طبیعی هستیم … در ازای آن، مس بعد از 23 ماه برای اولین بار شاهد موقعیت فروش Short است … وضعیت طلا و نقره نیز رو کاهش تقاضا و افزایش فروش است

کامودیتی جهت گیری سرمایه گذاران در بازار کامودیتیها طی هفته گذشته به گونه ای عمل کرده که از مجموع موقعیت خرید به میزان 7%- کاسته شده است  بدلیل تحولات رشد بهره دلار و گسترش کرونا در چین و تحولات روسیه و البته تغییرات آب و هوایی، شاهد رشد تعداد موقعیت خرید نفت و بنزین و گاز_طبیعی هستیم ... در ازای آن، مس بعد از 23 ماه برای اولین بار شاهد موقعیت فروش Short  است ... وضعیت طلا و نقره نیز رو کاهش تقاضا و افزایش فروش است
کامودیتی جهت گیری سرمایه گذاران در بازار کامودیتیها طی هفته گذشته به گونه ای عمل کرده که از مجموع موقعیت خرید به میزان 7%- کاسته شده است بدلیل تحولات رشد بهره دلار و گسترش کرونا در چین و تحولات روسیه و البته تغییرات آب و هوایی، شاهد رشد تعداد موقعیت خرید نفت و بنزین و گاز_طبیعی هستیم … در ازای آن، مس بعد از 23 ماه برای اولین بار شاهد موقعیت فروش Short است … وضعیت طلا و نقره نیز رو کاهش تقاضا و افزایش فروش است

حمل_دریایی زیرشاخص PMI در بخش صادرات کشورهایی مثل آلمان چین ژاپن نزولی

حمل_دریایی زیرشاخص PMI در بخش صادرات کشورهایی مثل آلمان چین ژاپن نزولی است و سیگنال کاهش حجم تجارت جهانی میدهد این موضوع از عوامل کاهش قیمت حمل دریایی طی هفته های اخیر است … قیمتهای ایندکس ترکیبی افت 0.5%- هفتگی داشته و بزودی به قیمتهای سال قبل و کمتر افت خواهد کرد Global recession is coming. The two biggest export economies in the world – Germany (blue) & China (black) – are seeing their new export orders in the manufacturing PMIs fall sharply.

حمل_دریایی زیرشاخص PMI در بخش صادرات کشورهایی مثل آلمان چین ژاپن نزولی است و سیگنال کاهش حجم تجارت جهانی میدهد این موضوع از عوامل کاهش قیمت حمل دریایی طی هفته های اخیر است ... قیمتهای ایندکس ترکیبی افت 0.5%- هفتگی داشته و بزودی به قیمتهای سال قبل و کمتر افت خواهد کرد Global recession is coming. The two biggest export economies in the world - Germany (blue) & China (black) - are seeing their new export orders in the manufacturing PMIs fall sharply.
حمل_دریایی زیرشاخص PMI در بخش صادرات کشورهایی مثل آلمان چین ژاپن نزولی است و سیگنال کاهش حجم تجارت جهانی میدهد این موضوع از عوامل کاهش قیمت حمل دریایی طی هفته های اخیر است … قیمتهای ایندکس ترکیبی افت 0.5%- هفتگی داشته و بزودی به قیمتهای سال قبل و کمتر افت خواهد کرد Global recession is coming. The two biggest export economies in the world – Germany (blue) & China (black) – are seeing their new export orders in the manufacturing PMIs fall sharply.