#کصدف میخریم پولبک کامل کرده میریم مجدد برای ۵۰ درصد سود خالص ‏ ‏ #کصدف

آماده یک پروژه ۵۰ درصدی سود خالص باشید اعلام میکنیم

آماده یک پروژه ۵۰ درصدی سود خالص باشید اعلام میکنیم

کصدف میخریم پولبک کامل کرده میریم مجدد برای ۵۰ درصد سود خالص

کصدف میخریم پولبک کامل کرده میریم مجدد برای ۵۰ درصد سود خالص

کصدف پایانی هم مثبت شد انشالله از فردا قفلی میریم بالا

کصدف پایانی هم مثبت شد انشالله از فردا قفلی میریم بالا

‏ ‏ کصدف کاشی صدف سرام استقلال آباده (بازار پایه) آخرین قیمت: 30,550

‏ ‏ کصدف کاشی صدف سرام استقلال آباده (بازار پایه) آخرین قیمت: 30,550 (‎+2.9%) قیمت پایانی: 29,950 (‎+0.8%) حجم معاملات: 988,374 نسبت حجم امروز به میانگین ماه: ‎168% ارزش معاملات: 3.0 میلیارد تومان ورود پول حقیقی: ‎0 میلیارد تومان سرانه خرید حقیقی: 19 میلیون تومان سرانه فروش حقیقی: 18 میلیون تومان نسبت سرانه حقیقی: 1.0

کصدف انشالله از معاملات فردا مجدد فقط سرخطی اجازه خرید میدهد..

کصدف انشالله از معاملات فردا مجدد فقط سرخطی اجازه خرید میدهد..

شاخص_کل

شاخص_کل

شاخص_کل
شاخص_کل