طبق خبر منتشر شده توسط کیف پول Safepal، از تاریخ 12 می استفاده از بایننس تو

طبق خبر منتشر شده توسط کیف پول Safepal، از تاریخ 12 می استفاده از بایننس تو

طبق خبر منتشر شده توسط کیف پول Safepal، از تاریخ 12 می استفاده از بایننس توسط این کیف پول احتیاج به احراز هویت خواهد بود.

طبق خبر منتشر شده توسط کیف پول Safepal، از تاریخ 12 می استفاده از بایننس توسط این کیف پول احتیاج به احراز هویت خواهد بود.
طبق خبر منتشر شده توسط کیف پول Safepal، از تاریخ 12 می استفاده از بایننس توسط این کیف پول احتیاج به احراز هویت خواهد بود.