نهنگ های اصلی در حال خرید هستن فعلا منتظر واکنش بازار میمونیم در معاملات ف

ریز‌ش بازار بیشتر به دلیل فروش بیت کوین ماینر ها هست Whale Alert: 2,000 BTC (60,341,818 USD) transferred from unknown wallet to Gemini Details

ریز‌ش بازار بیشتر به دلیل فروش بیت کوین ماینر ها هست Whale Alert: 2

ریز‌ش بازار بیشتر به دلیل فروش بیت کوین ماینر ها هست Whale Alert: 2,000 BTC (60,341,818 USD) transferred from unknown wallet to Gemini Details 1,000 BTC (30,196,966 USD) transferred from unknown wallet to Gemini Details 1,000 BTC (30,196,966 USD) transferred from unknown wallet to Gemini Details 1,279 BTC (38,089,950 USD) transferred from unknown wallet to Coinbase Details

نهنگ های اصلی در حال خرید هستن فعلا منتظر واکنش بازار میمونیم در معاملات فیوچرز بسیار دقت کنید

نهنگ های اصلی در حال خرید هستن  فعلا منتظر واکنش بازار میمونیم در معاملات ف
نهنگ های اصلی در حال خرید هستن فعلا منتظر واکنش بازار میمونیم در معاملات ف