نامه وزیر صمت به رییس جمهور در خصوص واردات خودرو 1. خودروهای اقتصادی و ارزا

نامه وزیر صمت به رییس جمهور در خصوص واردات خودرو 1. خودروهای اقتصادی و ارزان قیمت وارد خواهد شد نه خودروی لوکس 2.واردات خودرو سهم اندکی در بازار ایران

نامه وزیر صمت به رییس جمهور در خصوص واردات خودرو 1. خودروهای اقتصادی و ارزا

نامه وزیر صمت به رییس جمهور در خصوص واردات خودرو 1. خودروهای اقتصادی و ارزان قیمت وارد خواهد شد نه خودروی لوکس 2.واردات خودرو سهم اندکی در بازار ایران دارد و آسیبی به تولید داخل نخواهد زد 3.انتقال تکنولوژی به کشور صورت می پذیرد. 4. برآورد ارز مورد نیاز برای واردات خودرو 1/5میلیارد دلار است که با توجه حجم بالای صادرات غیر نفتی در سال گذشته و برنامه ریزهای صورت گرفته برای صادرات در سال جاری، تامین این مبلغ به هیچ عنوان محدودیتی برای تامین مخارج ارزی برای کشور نخواهد داشت. شایان ذکر است در سال گذشته بیش از 4 میلیارد دلار برای واردات گوشی تلفن همراه هزینه شده که یک میلیارد دلار آن را گوشی موبایل از شرکت اپل تشکیل می دهد ، درحالیکه واردات خودرو بسیار ضروری تر از واردات گوشی موبایل است.