#وجامی همین ( دیروز ) بود که کلی #تاکید کردیم زیر 500 هر چی دادن

وجامی طبق روزهای قبل فقط ( سهامداری ) میکنیم چون طبق استراتژیمون به

وجامی طبق روزهای قبل فقط ( سهامداری ) میکنیم چون طبق استراتژیمون به رسیدن سهم بر اهدافش کاملا پای بند هستیم … 17/2/1401

وجامی تازه از ( مقاومت ) اصلی خودش که 480 بوده عبور کرده ضمن این

وجامی تازه از ( مقاومت ) اصلی خودش که 480 بوده عبور کرده ضمن اینکه تثبیت هم شده و از امروز وارد کانال 500 تومان شد با قیمت 5100 ریال

وجامی … این هم از صف خرید میلیونی امروز اونم با قیمت 5,100 ر

وجامی … این هم از صف خرید میلیونی امروز اونم با قیمت 5,100 ریال ما فقط ( سهامداری ) خواهیم کرد 17_2_1401

قیمت سهم وثوق شد 7,600 ریال اونوقت یه عده فروشنده عجول و بعضا

قیمت سهم وثوق شد 7,600 ریال اونوقت یه عده فروشنده عجول و بعضا کم سواد سهم وجامی زیر 500 فروختن … !!!

وجامی امروز هم مقداری فرصت ورود میده و بعدش تو صف خرید ( قفل ) خ

وجامی امروز هم مقداری فرصت ورود میده و بعدش تو صف خرید ( قفل ) خواهد شد

وجامی کل فروشنده هاش فقط 1 میلیون 600 هزار تا بود که همش و بلع

وجامی کل فروشنده هاش فقط 1 میلیون 600 هزار تا بود که همش و بلعیدن

وجامی هدف ( اول ) 620 تومان هدف ( دوم ) 1,200 تومان 17_2_1401

وجامی هدف ( اول ) 620 تومان هدف ( دوم ) 1,200 تومان 17_2_1401

وجامی در حال ( قفل ) شدن هستش

وجامی در حال ( قفل ) شدن هستش

وجامی ماشاالله … حجم 4 میلیونی اون هم همش بالای 500 تا 510 ت

وجامی ماشاالله … حجم 4 میلیونی اون هم همش بالای 500 تا 510 تومان چه زیبا ( تثبیت ) کرد و چه زیبا بالا میره

وجامی چه زیبا فرصت ( ورود ) داد و حال میره برای صف خرید شدن

وجامی چه زیبا فرصت ( ورود ) داد و حال میره برای صف خرید شدن

وجامی تا 500 هر چی دادن میخریم و به تعداد قبلی ها ( اضافه ) میک

وجامی تا 500 هر چی دادن میخریم و به تعداد قبلی ها ( اضافه ) میکنیم

امروز هم هر چی فروشنده بود از سهم ( پیاده ) شدن به اهداف سهم پا

امروز هم هر چی فروشنده بود از سهم ( پیاده ) شدن به اهداف سهم پای بند هستیم و ما با اونها کاری نداریم

وجامی زیر 500 هر چی دادن خریداران با میل و رقبت خریدن 500 و

وجامی زیر 500 هر چی دادن خریداران با میل و رقبت خریدن 500 و رد کنه رفته برای صف خرید شدن و بعدشم قفل شدن

وجامی تا اینجای کار 7 میلیون و 455 هزار سهم حجم خورده و برگ

وجامی تا اینجای کار 7 میلیون و 455 هزار سهم حجم خورده و برگ سهم دست به دست شده در واقع نوید ( ورود ) سهامداران تازه نفس به سهم و میده

وجامی زیر 500 تموم شد هااآاااااا یه وقت جا نمونید …

وجامی زیر 500 تموم شد هااآاااااا یه وقت جا نمونید …

تموم شد …

تموم شد …

وجامی زیر 500 تمام شد و حالا قیمت سهم شد 5,047 ریال

وجامی زیر 500 تمام شد و حالا قیمت سهم شد 5,047 ریال

وجامی و حالا هم رفتیم برای صف خرید شدن …

وجامی و حالا هم رفتیم برای صف خرید شدن …

وجامی زیر 500 هر چی دادن مثل بنز خریدن … تمام شد حالا مونده ف

وجامی زیر 500 هر چی دادن مثل بنز خریدن … تمام شد حالا مونده فقط صف خریدش

وجامی اوردرای خرید بالای 500 تومان سنگین تر شدن …

وجامی اوردرای خرید بالای 500 تومان سنگین تر شدن …

بنام خدا و صبح زیباتون بخیر

بنام خدا و صبح زیباتون بخیر

وجامی … امروز هم هر چی دادن میخریم و ( اضافه ) میکنیم و تا ر

وجامی … امروز هم هر چی دادن میخریم و ( اضافه ) میکنیم و تا رسیدن سهم به اهدافش پایبند هستیم هدف اول سهم 620 تومان هدف دوم سهم 1200 تومان 17/2/1401

وجامی همین ( دیروز ) بود که کلی تاکید کردیم زیر 500 هر چی دادن

وجامی همین ( دیروز ) بود که کلی تاکید کردیم زیر 500 هر چی دادن بخرید امروزم صف خرید شد اونم با قیمت 5,175 ریال

وجامی دیروز (حراجی ) راه انداخته بودن مفت … ارزانفروشی راه انداخت

وجامی دیروز (حراجی ) راه انداخته بودن مفت … ارزانفروشی راه انداخته بودن اون هم با قیمت زیر 500 … !!! امروز بیش از 7 میلیون حجم خورده اونم با قیمت 5,175 ریال

وجامی فرصت ( ورود ) داده در محدوده 500 تا 510 تومان …

وجامی فرصت ( ورود ) داده در محدوده 500 تا 510 تومان …

سهم و خشک کردن هاااااا

سهم و خشک کردن هاااااا

وجامی دیروز زیر 500 گفتیم هر کی خرید الان تو سود هستش امروزم

وجامی دیروز زیر 500 گفتیم هر کی خرید الان تو سود هستش امروزم 500 تا 510 فرصت ورود هستش …

وجامی رنج مثبت کشیدنها شروع شد هر لحظه ممکنه تو صف خرید قفل

وجامی رنج مثبت کشیدنها شروع شد هر لحظه ممکنه تو صف خرید قفل بشه

وجامی … رفت برای صف خرید شدن … چیزی به صف شدن نمونده هااااا

وجامی … رفت برای صف خرید شدن … چیزی به صف شدن نمونده هااااا

وجامی با نمودار آپدیت شده مقاومت سهم 6,000 ریال هدف سهم 7,168 ریال

وجامی با نمودار آپدیت شده مقاومت سهم 6,000 ریال هدف سهم 7,168 ریال 18_2_1401

وجامی با نمودار  آپدیت شده مقاومت  سهم  6,000  ریال هدف  سهم  7,168  ریال 18_2_1401
وجامی با نمودار آپدیت شده مقاومت سهم 6,000 ریال هدف سهم 7,168 ریال 18_2_1401

وجامی از 512 عبور کنه دیگه ( قفل ) میشه تو صف خرید … حواستون

وجامی از 512 عبور کنه دیگه ( قفل ) میشه تو صف خرید … حواستون باشه

وجامی رسید به قیمت 512 تومان هر چی فروختن بازار همش و خرید

وجامی رسید به قیمت 512 تومان هر چی فروختن بازار همش و خرید

و حالا فقط مونده صف خریدش با این حجم هایی که طی 2 روز گذشته ز

و حالا فقط مونده صف خریدش با این حجم هایی که طی 2 روز گذشته زده از فردا فروشنده ایی نخواهد داشت …

وجامی قیمت سهم شد 5،150 ریال چقدر گفتیم زیر 500 و حتی تا 510 (

وجامی قیمت سهم شد 5،150 ریال چقدر گفتیم زیر 500 و حتی تا 510 ( ورود ) کنید … ؟؟؟

وجامی از ( فردا ) قیمت سهم میره بالای 530 تومان … امروز هم یه ع

وجامی از ( فردا ) قیمت سهم میره بالای 530 تومان … امروز هم یه عده از فروشنده های عجول از سهم پیاده شدن …

وجامی اوردرهای خرید کاملا گویاست

وجامی اوردرهای خرید کاملا گویاست

وجامی اوردرهای  خرید  کاملا  گویاست
وجامی اوردرهای خرید کاملا گویاست

وجامی این هم از صف خریدش تمام شد

وجامی این هم از صف خریدش تمام شد

وجامی در صف خرید ( قفل ) شد همه فروشندهاش نقره داغ شدن تمام …

وجامی در صف خرید ( قفل ) شد همه فروشندهاش نقره داغ شدن تمام …

وجامی همیشه به ( تحلیل ) اعتماد کن تا وقتی به تحلیل و تکنیکال اعت

وجامی همیشه به ( تحلیل ) اعتماد کن تا وقتی به تحلیل و تکنیکال اعتماد نداشته باشی نتیجه اش میشه زود فروختن از سهم و باز موندن از سود بیشتر … !!! فروشنده های زیر 500 بشدت پشیمان خواهند شد … هدف اول سهم 800 تومان هدف دوم سهم 1200 تومان 18/2/1401

وجامی و سهامداراش فقط ( سهامداری ) میکنیم همراه با بزرگان بازار …

وجامی و سهامداراش فقط ( سهامداری ) میکنیم همراه با بزرگان بازار … 19/2/1401

گفتش فلانی نظرت در مورد قیمت سهمی که مقداری بالا رفته چیه … ؟؟؟ گف

گفتش فلانی نظرت در مورد قیمت سهمی که مقداری بالا رفته چیه … ؟؟؟ گفتم میخوای بخری یا بفروشی ؟؟؟ گفت میخوام بخرم گفتم : در وهله اول بستگی داره چه سهمی باشه دوم اینکه : اگر با این فرضییه و استدلال بخوایم پیش بریم اجالتآ نبایستی هیچ چیزی بخریم چرا که قیمت خیلی از اجناس بالا رفته و حتی چندین برابر هم شده در بحث بورس و خرید سهام اول میبایستی ( تکنیکال ) سهم و بررسی کرد ، خود سهم و بازیگرای سهم و حقوقی ها و درصدی ها رو باید در نظر داشت و به + نرخ تورم پس دلیلی نداره چون سهمی رشد داشته نخواسته باشیم سراغش بریم و از خریدنش هم بخوایم صرف نظر کنیم چرا که اینطوری به ضرر خودمون اضافه میشه چون اینطوری فرصتها رو از دست دادیم …

وجامی اونهایی که این سهم تا به امروز به هر دلیلی نداشتند و نخری

وجامی اونهایی که این سهم تا به امروز به هر دلیلی نداشتند و نخریدن و احیانا قصد ( ورود ) دارن سعی کنن بصورت پله ایی اقدام به خرید کنن 19/2/1401

وجامی … صف خرید سهم در دقایق ابتدایی بازار … اون هم با قیمت

وجامی … صف خرید سهم در دقایق ابتدایی بازار … اون هم با قیمت 5,295 ریال

وجامی بدون فروشنده …

وجامی بدون فروشنده …

وجامی محدوده 500 تا 510 در کمین هستیم و منتظر … بمحض اینکه راه

وجامی محدوده 500 تا 510 در کمین هستیم و منتظر … بمحض اینکه راه داد بدون معطلی ( اضافه ) خواهیم کرد …

وجامی تا صف خرید شدن کمتر از 400 هزار سهم رو تابلو هستش

وجامی تا صف خرید شدن کمتر از 400 هزار سهم رو تابلو هستش

وجامی رفت برای صف خرید شدن

وجامی رفت برای صف خرید شدن

وجامی در حال پر کردن پایانی است

وجامی در حال پر کردن پایانی است

وجامی کمتر از 200 هزار تا سهم مونده تا صف خرید بشه

وجامی کمتر از 200 هزار تا سهم مونده تا صف خرید بشه

وجامی … اونهاییکه این سهم و ندارن محدوده 510 بصورت پله ایی (

وجامی … اونهاییکه این سهم و ندارن محدوده 510 بصورت پله ایی ( ورود ) کنن 19/2/1401

تو این محدوده چه فرصت خوبی داده خیلی زود برگشت بسمت بالا

تو این محدوده چه فرصت خوبی داده خیلی زود برگشت بسمت بالا

وجامی زیر 520 فقط 82 هزار تا برای فروش هست

وجامی زیر 520 فقط 82 هزار تا برای فروش هست

تموم شد … بهترین و ناب ترین محدوده ( ورود ) بود …

تموم شد … بهترین و ناب ترین محدوده ( ورود ) بود …

وجامی چه خشگل همه رو خالی کردن زیر سهم و رها کردن یه عده رو زی

وجامی چه خشگل همه رو خالی کردن زیر سهم و رها کردن یه عده رو زیر 520 ( پیاده ) کردن

وجامی حقوقی 160 هزار تا فروخت از اونطرف با کدهای_حقیقی اش میخر

وجامی حقوقی 160 هزار تا فروخت از اونطرف با کدهای_حقیقی اش میخره … حواستون باشه رکب اینکارش و نخورین

وجامی حقوقی اگه میخواست خیلی راحت میتونست صف فروش کنه و نمودار

وجامی حقوقی اگه میخواست خیلی راحت میتونست صف فروش کنه و نمودار سهم و بهم بریزه ولی یه مقدار میفروشه تا یه عده بترسن از سهم پیاده بشن از اون طرف با کدهای حقیقی اش سهم جمع میکنه

وجامی کلا زیر 520 تموم شد قیمت سهم شد 523

وجامی کلا زیر 520 تموم شد قیمت سهم شد 523

وجامی چه رنج مثبتی کشیدن تا 523 ماشاالله به بازیگراش

وجامی چه رنج مثبتی کشیدن تا 523 ماشاالله به بازیگراش

وجامی رفت برای صف خرید شدن جا نمونی …

وجامی رفت برای صف خرید شدن جا نمونی …

وجامی اوردرای خرید سنگین تر شدن چیزی به صف شدن نمونده هااااا

وجامی اوردرای خرید سنگین تر شدن چیزی به صف شدن نمونده هااااا

وجامی تا لحظاتی دیگر شاهد قفل شدن سهم در صف خرید خواهیم بود بق

وجامی تا لحظاتی دیگر شاهد قفل شدن سهم در صف خرید خواهیم بود بقدر کافی فرصت ( ورود ) داد

شاخص__کل … 11 هزار و 642 واحد منفی اما سهم وجامی همچنان مثبت

شاخص__کل … 11 هزار و 642 واحد منفی اما سهم وجامی همچنان مثبت

دقایق پایانی بازار هستش و زیر 520 هر چی دادن خریدیم

دقایق پایانی بازار هستش و زیر 520 هر چی دادن خریدیم