نمای بازار کریپتو دوستان همینه وقتی مردم می یان دربازار بورس ایران که اصلا

نمای بازار کریپتو دوستان همینه وقتی مردم می یان دربازار بورس ایران که اصلا بنده بازار ایران بازاری ترس ناک نمی بینم می یام ضرر می کنند و بعد با همون

نمای بازار کریپتو دوستان همینه وقتی مردم می یان دربازار بورس ایران که اصلا

نمای بازار کریپتو دوستان همینه وقتی مردم می یان دربازار بورس ایران که اصلا بنده بازار ایران بازاری ترس ناک نمی بینم می یام ضرر می کنند و بعد با همون بدون علمی تجربه وارد بازار پر ریسک مثل کریپتو می شن نتیجه اینه یه ارز مثل ((Luna)) امروز 97%ریزش داشته درهر بازار علم تجربه و مدیریت سرمایه نداشته باشین فقط فقط ضرر خواهین داشت ‼ ‼ ‼ @Bourse_Iran400

نمای بازار کریپتو دوستان همینه وقتی مردم می یان دربازار بورس ایران که اصلا
نمای بازار کریپتو دوستان همینه وقتی مردم می یان دربازار بورس ایران که اصلا