مصوبه مجلس برای واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد سخنگوی هیئت

مصوبه مجلس برای واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن قانون واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلح

مصوبه مجلس برای واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد سخنگوی هیئت

مصوبه مجلس برای واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن قانون واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: ساماندهی صنعت خودرو یکی از مصوبات مهم مجلس برای ارتقای کیفیت تولیدات داخلی است.