غناب توقف نماد (غناب1) اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد معامل

غناب توقف نماد (غناب1) اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد معامل

غناب توقف نماد (غناب1) اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد معامل

غناب، بورس، فرابورس

غناب توقف نماد (غناب1) – اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (غناب1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت روغن‌ نباتی‌ ناب متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارفرابورس ایران 01/3/17 08:00

وکار توقف نماد (وکار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرسان

وکار، بورس

وکار توقف نماد (وکار1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت بانک‌ کارآفرین‌ (وکار1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/3/17 08:00

شاروم توقف نماد (شاروم1) اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد معا

شاروم، بورس، فرابورس

شاروم توقف نماد (شاروم1) – اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (شاروم1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت پتروشیمی ارومیه متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی جاری به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/17 08:00

خزر توقف نماد (خزر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف به اطلاع میرسان

خزر، بورس

خزر توقف نماد (خزر1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت فنرسازی‌زر (خزر1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/3/17 08:00

ودانا توقف نماد (ودانا1) اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد معا

ودانا، بورس، فرابورس

ودانا توقف نماد (ودانا1) – اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (ودانا1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارفرابورس ایران 01/3/17 08:00

محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن به اطلاع می‌رساند

بورس، فرابورس، حق تقدم

محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن به اطلاع می‌رساند؛ پیرو مصوبات شورای محترم پول و اعتبار، موارد ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن اعلام می‌گردد: 1-محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن به مدت 4 ماه خواهد بود. 2-محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط 4 ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال خواهد شد لذا در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی تسه9904، تسه9905، تسه9906 و تسه9907 مشمول محدودیت مذکور نمی‌باشند. 3-در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر 560 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی می باشد. 4- متقاضیان خرید می‌بایست محدودیت‌های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت نمایند، تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش منجرسیدگی تخلفات می‌گردد.5-ضروریست متقاضیان محترم مفاد اطلاعیه شماره 3682/الف/01 مورخ 1401/02/10 این شرکت را در تصمیمات خود مد نظر قرار دهند. متقاضیان محترم جهت اطلاع از سایر جزئیات می‌توانند به اطلاعیه‌‌های این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه نمایند. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/17 08:02

محدودیت‌های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی به اطلاع می‌رساند؛

بورس، فرابورس، حق تقدم

محدودیت‌های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی به اطلاع می‌رساند؛ موارد ذیل در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی اعلام می‌گردد: 1)اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس ایران می‌باشد. 2)محدودیت حجمی هر سفارش خرید (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد 280 ورقه تعیین گردیده است. 3)محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی به مدت 4 ماه خواهد بود.متقاضیان محترم جهت اطلاع از سایر جزئیات می توانند به طلاعیه‌ شماره 10196/ن/96 مورخ 1396/11/16 و اطلاعیه شماره 2553/الف/99 مورخ 1399/12/10 این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس ایران مراجعه نمایند. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/17 08:02

نماد معاملاتی مشمول رفع گره معاملاتی به اطلاع می‌رساند، نماد معاملاتی (قاروم1) امروز سه‌شنبه مورخ 1401/03/17 مشمول رفع گره معاملاتی می‌باشد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/17 08:04

تعیین محدودیت حجمی در برخی از نمادهای معاملاتی به اطلاع می‌رساند؛ از امروز

بورس، حگهر، ولقمان، فرابورس

تعیین محدودیت حجمی در برخی از نمادهای معاملاتی به اطلاع می‌رساند؛ از امروز سه‌شنبه مورخ 1401/03/17، محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) در نمادهای معاملاتی (ولقمان1) به میزان 200،000 سهم، (وامیر1) به میزان 100،000 سهم و (حگهر1) به میزان 200،000 سهم تعیین می‌گردد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/17 08:05

تجلی توقف نماد (تجلی1) اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد معامل

تجلی، بورس، فرابورس

تجلی توقف نماد (تجلی1) – اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (تجلی1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی جاری به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/17 08:26

معاملات بورس انرژی ایران بازار مصرف‌کنندگان بزرگ برق و عمده‌فروشی 1$$بدین‌و

بورس، بورس انرژی

معاملات بورس انرژی ایران – بازار مصرف‌کنندگان بزرگ برق و عمده‌فروشی 1$$بدین‌وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می‌رساند که در جلسه معاملاتی امروز نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 1401/03/21، نمادهای بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی 1401/03/21 در بازارهای مصرف‌کنندگان بزرگ برق (بازار خرده‌فروشی برق) و عمده‌فروشی متوقف شده و فرایند تحویل آن آغاز می‌گردد. ضمناً نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 1401/04/16در بازارهای مصرف‌کنندگان بزرگ برق (بازار خرده‌فروشی برق) و عمده‌فروشی گشایش می‌یابند. مدیریت عملیات بازار 01/3/17 08:34

شپلی توقف نماد (شپلی1) اطلاعات با اهمیت گروه الف به اطلاع میرساند: نماد معا

شپلی، بورس، فرابورس

شپلی توقف نماد (شپلی1) – اطلاعات با اهمیت گروه الف به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (شپلی1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت پلی اکریل ایران متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/17 08:38

ارمغان اطلاعیه مهم در خصوص پرداختهای دوره ای صندوق ارمغان ایرانیان (ارمغان)

ارمغان، بورس

ارمغان اطلاعیه مهم در خصوص پرداختهای دوره ای صندوق ارمغان ایرانیان (ارمغان) به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، پیرو اطلاعیه شماره 181/66267 مورخ 1398/07/16 مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارمغان ایرانیان(ارمغان)، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در پانزدهمین روز هر ماه است، درصورتی که خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری بیش از قیمت مبنای واحدها باشد، تفاوت مذکور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واریز می شود. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری کاهش یافته و معادل قیمت مبنای آن می گردد. میزان سود تعلق گرفته برای دوره منتهی به 1401/03/15 مبلغ 170 ریال بوده که به سرمایه گذاران پرداخت می شود. لازم به ذکر است جهت تسریع در پرداخت سود بایداطلاعات حساب بانکی هر سرمایه گذار نزد کارگزار مربوطه تکمیل و به شرکت سپرده گذالام گردد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/3/17 08:45

غپونه گشایش نماد معاملاتی (غپونه1) در بازار دوم فرابورس ایران به اطلاع می‌ر

غپونه، بورس، فرابورس

غپونه گشایش نماد معاملاتی (غپونه1) در بازار دوم فرابورس ایران به اطلاع می‌رساند؛ پیرو پذیرش شرکت نوش پونه مشهد (سهامی عام) در بازار دوم فرابورس ایران، نماد معاملاتی شرکت مذکور (غپونه1) روز چهارشنبه مورخ 1401/03/18 در بازار دوم فرابورس ایران گشایش می‌یابد. مقتضی است کارگزاران محترم نسبت به تعیین کارگزار ناظر حداکثر تا پایان روز سه‌شنبه مورخ 1401/03/17، برای مشتریان خود در سامانه معاملاتی، اقدام نمایند. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/17 08:46

قطران توقف نماد (قطران1) اطلاعات با اهمیت گروه الف به اطلاع میرساند: نماد م

قطران، بورس، پالایش، فرابورس

قطران توقف نماد (قطران1) – اطلاعات با اهمیت گروه الف به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (قطران1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت پالایش قطران ذغالسنگ متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور 60 دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/17 08:49

سپاس اطلاعیه مهم درخصوص تقسیم سود صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم(سپاس) به ا

سپاس، بورس

سپاس اطلاعیه مهم درخصوص تقسیم سود صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم(سپاس) به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، پیرو اطلاعیه شماره 181/25359 مورخ 1396/04/18 مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در پانزدهمین روز هر ماه می باشد، درصورتی که خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت پاداش سهامداری توسعه یکم(سپاس) بیش از قیمت مبنای واحدها باشد، تفاوت مذکور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واریز می شود. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری کاهش یافته و معادل ارزش اسمی آن می گردد. میزان سود تعلق گرفته برای دوره منتهی به 1401/03/15 مبلغ 172 ریال می باشد که به سرمایه گذاران پرداخت می شود. لازم به ذکر است جهت تسریع در پرداخت سود باید اطلاعات حساب بانکی هر سرمایه گذار نزد کارگزار مربوطه تکمیل و به شرکت سپرده گذاری مرکزی ودیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/3/17 08:53

فولاد اطلاعیه درخصوص تسویه نقدی اختیار معاملات (فولاد) در سررسید خرداد 1401

فولاد، بورس، بازار سرمایه، فروش سهام، فرابورس، سازمان بورس و اوراق بهادار

فولاد اطلاعیه درخصوص تسویه نقدی اختیار معاملات (فولاد) در سررسید خرداد 1401 به اطلاع سرمایه گذاران محترم بازار سرمایه می رساند، با توجه به فرارسیدن زمان تسویه نقدی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان(فولاد) با سررسید خردادماه 1401، نکات مهم درخصوص اعمال قراردادهای مذکور مطابق دستورالعمل معاملات قرارداد اختیارمعامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب 1397/02/26 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است: 1- دارندگان موقعیت باز خرید و فروشی که مایل به تسویه نقدی قراردادهای خود می باشند، باید پس از دریافت پیغام از سامانه برخط مبنی بر امکان ارسال درخواستهای اعمال، نسبت به ارسال درخواستهای تسویه نقدی خود از طریق سامانه برخط اقدام کنند. از آنجایی که اعمال قراردادها به صورت غیرخودکار است، مسئولیت عدم اعلام درخواست اعمال، برعهده مشتری می باشد. 2- بر اساس تبصره 1 ماده 37 دستورالعمل مذکور، اعمال به روش تسویه نقدی تنها برای قراردادهای اختذیر میباشد. همچنین شایان ذکر است تسویه نقدی قراردادهای اختیار معامله بر اساس آخرین قیمت اعمال اعلامی توسط بورس و قیمت مبنای دارایی پایه در سررسید نقدی انجام می شود. 3- مطابق با مصوبه کمیته محترم فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام تسویه نقدی منوط بر موافقت طرفین قرارداد در سررسید بوده و لذا اعلام موافقت با تسویه نقدی، به معنای اجرای نهایی این نوع تسویه نخواهد بود. 4- آن دسته از دارندگان موقعیت باز خرید موافق با تسویه نقدی که امکان تسویه نقدی برای شان وجود نداشته است، در صورت تمایل می توانند مجدداً در سررسید فیزیکی و در زمان تعیین شده، درخواست تسویه فیزیکی خود را از طریق سامانه برخط ارسال نمایند. 5- در تسویه نقدی امکان انتخاب یکی از دو حالت تسویه با پاره سهم (به کسری از اندازه قرارداد) یا بدون پاره سهم (مضارب صحیحی از اندازه قرارداد) برای دارندگان موقعیت باز خرید وجود دارد. 6- به منظور سهولت در اجرای فرآیندکارگزار و مشتری، در تسویه نقدی، گزینه ای با عنوان «موافقت با اعمال حداکثری» تعبیه شده است. مشتری با انتخاب این گزینه اعلام می کند که در زمان تسویه نقدی، موافق اعمال همه موقعیت های باز خود می باشد. 7- بر اساس مواد 42 و 44 دستورالعمل مذکور، در صورتی که نماد معاملاتی قرارداد اختیار معامله در زمان تسویه نقدی متوقف باشد، در صورت اعلام طرفین، قرارداد اختیار معامله بر اساس آخرین قیمت مبنای دارایی پایه در بازار نقد، تسویه نقدی می شود. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/3/17 09:01

وبملت اطلاعیه درخصوص تسویه نقدی اختیار معاملات (وبملت) در سررسید خرداد 1401

وبملت، بورس، بازار سرمایه، فروش سهام، فرابورس، سازمان بورس و اوراق بهادار

وبملت اطلاعیه درخصوص تسویه نقدی اختیار معاملات (وبملت) در سررسید خرداد 1401 به اطلاع سرمایه گذاران محترم بازار سرمایه می رساند، با توجه به فرارسیدن زمان تسویه نقدی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام بانک ملت(وبملت) با سررسید خردادماه 1401، نکات مهم درخصوص اعمال قراردادهای مذکور مطابق دستورالعمل معاملات قرارداد اختیارمعامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب 1397/02/26 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است: 1- دارندگان موقعیت باز خرید و فروشی که مایل به تسویه نقدی قراردادهای خود می باشند، باید پس از دریافت پیغام از سامانه برخط مبنی بر امکان ارسال درخواستهای اعمال، نسبت به ارسال درخواستهای تسویه نقدی خود از طریق سامانه برخط اقدام کنند. از آنجایی که اعمال قراردادها به صورت غیرخودکار است، مسئولیت عدم اعلام درخواست اعمال، برعهده مشتری می باشد. 2- بر اساس تبصره 1 ماده 37 دستورالعمل مذکور، اعمال به روش تسویه نقدی تنها برای قراردادهای اختیار معامله در سودن شایان ذکر است تسویه نقدی قراردادهای اختیار معامله بر اساس آخرین قیمت اعمال اعلامی توسط بورس و قیمت مبنای دارایی پایه در سررسید نقدی انجام می شود. 3- مطابق با مصوبه کمیته محترم فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام تسویه نقدی منوط بر موافقت طرفین قرارداد در سررسید بوده و لذا اعلام موافقت با تسویه نقدی، به معنای اجرای نهایی این نوع تسویه نخواهد بود. 4- آن دسته از دارندگان موقعیت باز خرید موافق با تسویه نقدی که امکان تسویه نقدی برای شان وجود نداشته است، در صورت تمایل می توانند مجدداً در سررسید فیزیکی و در زمان تعیین شده، درخواست تسویه فیزیکی خود را از طریق سامانه برخط ارسال نمایند. 5- در تسویه نقدی امکان انتخاب یکی از دو حالت تسویه با پاره سهم (به کسری از اندازه قرارداد) یا بدون پاره سهم (مضارب صحیحی از اندازه قرارداد) برای دارندگان موقعیت باز خرید وجود دارد. 6- به منظور سهولت در اجرای فرآیند ارسال درخواست اعمدر تسویه نقدی، گزینه ای با عنوان «موافقت با اعمال حداکثری» تعبیه شده است. مشتری با انتخاب این گزینه اعلام می کند که در زمان تسویه نقدی، موافق اعمال همه موقعیت های باز خود می باشد. 7- بر اساس مواد 42 و 44 دستورالعمل مذکور، در صورتی که نماد معاملاتی قرارداد اختیار معامله در زمان تسویه نقدی متوقف باشد، در صورت اعلام طرفین، قرارداد اختیار معامله بر اساس آخرین قیمت مبنای دارایی پایه در بازار نقد، تسویه نقدی می شود. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/3/17 09:02

افرا توقف نماد (افرا1) به دلیل کاهش قیمت بیش از 30 درصد نماد اصلی به اطلاع

افرا، بورس، فرابورس

افرا توقف نماد (افرا1) به دلیل کاهش قیمت بیش از 30 درصد نماد اصلی به اطلاع میرساند نماد معاملاتی (افرا1) به دلیل کاهش قیمت بیش از 30 درصد در نماد اصلی، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشر متوقف شد. لذا خواهشمند است اشخاص دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام، سوالات خود را طی روز جاری از طریق سامانه تدان، جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر، ثبت نمایند. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/17 09:03

مظنه‌گیری اوراق مرابحه عام دولت به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 3820

بورس، فرابورس، شرکت فرابورس ایران

مظنه‌گیری اوراق مرابحه عام دولت به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 3820/ن/00 مورخ 1401/03/16 این شرکت نمادهای معاملاتی مظنه‌ پذیره‌نویسی اوراق دولتی (مظنه1) با نمونیک QM2Q1، (مظنه31) با نمونیک QM3Q1 امروز سه شنبه مورخ 1401/03/17 تا ساعت 11:00 آماده مظنه‌گیری می‌باشد. لذا از کلیه نهادهای مالی واجد شرایط از جمله شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و همچنین شرکت‌های بیمه‌ای دعوت می‌شود، تقاضاهای خود شامل تعداد اوراق و مبلغ مورد درخواست را در نمادهای (مظنه1) و (مظنه31) ثبت نمایند. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: 1) نماد (مظنه1) مربوط به اوراق مرابحه عام دولت در نماد معاملاتی (اراد104)، نماد (مظنه31) مربوط به اوراق مرابحه عام دولت در نماد معاملاتی (اراد105) می‌باشد. 2) تاریخ سررسید اوراق مذکور(مظنه1) تاریخ 1402/03/03 و (مظنه31) تاریخ 1403/05/03 می‌باشد. 3) متقاضیان می‌بایست قیمت مدنظر خود را به صورت مع نمایند. 4) حداقل حجم سفارش در هریک از نمادهای مزبور 500 هزار ورقه می باشد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توانید به سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمائید. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/17 09:03

ثنام توقف نماد (ثنام1) اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد معامل

ثنام، بورس، فرابورس

ثنام توقف نماد (ثنام1) – اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (ثنام1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت س ساختمانی ب نام آوران مهندسی متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارفرابورس ایران 01/3/17 09:06

داسوه بکامح سپح حراج مجدد نمادهای معاملاتی(داسوه)،(بکامح)،(سپح) به اطلاع می

داسوه، بکامح، سپح، بورس، ترون، حق تقدم

داسوه بکامح سپح حراج مجدد نمادهای معاملاتی(داسوه)،(بکامح)،(سپح) به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت داروسازی اسوه(داسوه)، حق تقدم استفاده نشده شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی(بکامح)،حق تقدم استفاده نشده شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش(سپح) با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. هم چنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/3/17 09:06

تایرا دعبید شفن شفنح بازگشایی نمادهای معاملاتی(تایرا)،(دعبید)،(شفن)،(شفنح)

تایرا، دعبید، شفن، شفنح، بورس، حق تقدم، بازگشایی نماد

تایرا دعبید شفن شفنح بازگشایی نمادهای معاملاتی(تایرا)،(دعبید)،(شفن)،(شفنح) به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های تراکتورسازی ایران(تایرا)،داروسازی دکتر عبیدی(دعبید)، پتروشیمی فن آوران(شفن) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف ، حق تقدم استفاده نشده شرکت پتروشیمی فن آوران(شفنح) با توجه به بازگشایی نماد اصلی، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. هم چنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال (codal.ir) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/3/17 09:07

غدام توقف نماد (غدام1) به علت کاهش بیش از 30 درصدی قیمت به اطلاع فعالین محت

غدام، بورس

غدام توقف نماد (غدام1) به علت کاهش بیش از 30 درصدی قیمت به اطلاع فعالین محترم بازار میرساند نماد معاملاتی شرکت خوراک‌ دام‌ پارس‌ (غدام1) با توجه به کاهش بیش از 30 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد. لذا خواهشمندست فعالین محترم دارای دسترسی به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام و یا سوال، نفطه نظرات خود را حداکثر تا پایان روز جاری در تارنمای مذکور به نشانی tedan.ir جهت بررسی و پاسخگویی توسط ناشر ثبت نمایند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/3/17 09:12

وکار بازگشایی نماد معاملاتی(وکار) به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت بانک

وکار، بورس، بازگشایی نماد

وکار بازگشایی نماد معاملاتی(وکار) به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت بانک کارآفرین(وکار)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/3/17 09:12

رتکو تعلیق نماد معاملاتی (رتکو1) به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ طبق

رتکو، بورس

رتکو تعلیق نماد معاملاتی (رتکو1) به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو (رتکو1) حداکثر تا تاریخ 1401/03/30 تعلیق شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/3/17 09:27

تجلی بازگشایی و توقف نماد معاملاتی (تجلی1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی

تجلی، بورس، برگزاری مجمع، مجمع، فرابورس

تجلی بازگشایی و توقف نماد معاملاتی (تجلی1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، با محدودیت دامنه نوسان قیمت امروز ‌سه شنبه مورخ 1401/03/17، آماده انجام معامله می‌باشد. همچنین نماد معاملاتی مذکور جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 21/03/1401 ، در پایان معاملات امروز سه شنبه مورخ 1401/03/17 متوقف میشود. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/17 09:36

بازگشایی برخی از نمادهای بازار پایه پس از تعلیق به اطلاع می‌رساند؛ نمادهای

بورس، کصدف، وسدید، وسنا، کقزوی، وحافظ، بازار پایه، حبندر، فرابورس

بازگشایی برخی از نمادهای بازار پایه پس از تعلیق به اطلاع می‌رساند؛ نمادهای معاملاتی (شسم1)، (وسدید1)، (کقزوی1)، (وحافظ1)، (فبستم1)، (وسنا1)، (نیرو1)، (کصدف1) و (حبندر1) پس از انجام بررسی های لازم در خصوص موارد منجر به تعلیق،‌ وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، با محدودیت دامنه نوسان قیمت امروز سه شنبه مورخ 1401/03/17، آماده انجام معامله می‌باشند. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/17 09:48

فلات توقف نماد (فلات1) اطلاعات با اهمیت گروه الف به اطلاع میرساند: نماد معا

فلات، بورس، فرابورس

فلات توقف نماد (فلات1) – اطلاعات با اهمیت گروه الف به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (فلات1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت گروه صنایع معادن فلات ایرانیان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/17 09:52

بازگشایی برخی نمادهای معاملاتی به اطلاع می‌رساند؛ نمادهای معاملاتی (ثعتما1)

بورس، ثعتما، فرابورس

بازگشایی برخی نمادهای معاملاتی به اطلاع می‌رساند؛ نمادهای معاملاتی (ثعتما1)، (غناب1)، (سمایه1)، (شپترو1)، (شپتروح1) و (ودانا1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، با محدودیت دامنه نوسان قیمت امروز سه‌شنبه مورخ 1401/03/17، آماده انجام معامله می‌باشد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/17 09:52

شاروم تداوم توقف نماد (شاروم1) جهت رفع ابهام یا اصلاح اطلاعات به اطلاع می‌ر

شاروم، بورس، فرابورس

شاروم تداوم توقف نماد (شاروم1) جهت رفع ابهام یا اصلاح اطلاعات به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال، به منظور رفع ابهام یا اصلاح اطلاعات منتشره شرکت پتروشیمی ارومیه ، توقف نماد معاملاتی (شاروم1) حداکثر برای 2 روز کاری تداوم می‌یابد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/17 10:03

وشمال توقف نماد (وشمال1) اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد معا

وشمال، بورس، فرابورس

وشمال توقف نماد (وشمال1) – اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (وشمال1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت س. چشم انداز توسعه شمال متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارفرابورس ایران 01/3/17 10:04

فافزا بازگشایی نماد معاملاتی (فافزا1) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت

فافزا، بورس، برگزاری مجمع، پیش گشایش، فولاد، مجمع، سپاها، فرابورس، بازگشایی نماد

فافزا بازگشایی نماد معاملاتی (فافزا1) به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت فولاد افزا سپاهان (فافزا1)، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه شنبه مورخ 1401/03/17 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/17 10:10

ثغرب بازگشایی نماد معاملاتی (ثغرب1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت س

ثغرب، بورس، فرابورس، بازگشایی نماد

ثغرب بازگشایی نماد معاملاتی (ثغرب1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب در نماد معاملاتی (ثغرب1) پس از عدم پاسخگویی ناشر در خصوص لزوم برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی، وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، با محدودیت دامنه نوسان قیمت امروز سه شنبه مورخ 1401/03/17، آماده انجام معامله می‌باشد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/17 10:14

تپکو بازگشایی نماد معاملاتی (تپکو1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت ت

تپکو، بورس، پیش گشایش، فرابورس، بازگشایی نماد

تپکو بازگشایی نماد معاملاتی (تپکو1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو (تپکو1) پس از افشای اطلاعات بااهمیت گروه الف، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه شنبه مورخ 1401/03/17 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/17 10:15

قتربتح گشایش مجدد حق تقدم خرید در نماد معاملاتی (قتربتح1) به اطلاع می‌رساند

قتربتح، بورس، پیش گشایش، فرابورس، سازمان بورس و اوراق بهادار، حق تقدم

قتربتح گشایش مجدد حق تقدم خرید در نماد معاملاتی (قتربتح1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت قند تربت حیدریه(سهامی عام) در نماد (قتربتح1) از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه شنبه مورخ 1401/03/17 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مجدد اطلاع‌رسانی می‌شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان‌پذیر است. محدودیت حجمی خرید در هر سفارش (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) در نماد معاملاتی (قتربتح1)، به تعداد 200,000 سهم تعیین می‌گردد. همچنین مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت قند تربت حیدریه(سهامی عام) در نماد (قتربتح1) تا تاریخ 1401/04/24 می‌باشد. لذا نماد معاملاتی مذکور (قتربتح1) در پایان معاملات روز یکشنبه مورخ 1401/04/26 متوقف می‌گردد. خریداران نهایی حق تقه8/05/1390 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادر و مفاد بخشنامه شماره 1101040 موضوع نامه شماره 150481/121 مورخ 30/05/1390 اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/17 10:15

شاروم توقف نماد (شاروم1) اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد معا

شاروم، بورس، فرابورس

شاروم توقف نماد (شاروم1) – اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (شاروم1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت پتروشیمی ارومیه متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور 60 دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/17 10:31

سرچشمه بازگشایی نماد معاملاتی (سرچشمه1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شر

سرچشمه، بورس، پیش گشایش، فرابورس، بازگشایی نماد

سرچشمه بازگشایی نماد معاملاتی (سرچشمه1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه (سرچشمه1) پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه‌شنبه مورخ 1401/03/17 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع‌رسانی می‌شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان‌پذیر است. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/17 10:31

قثابت توقف نماد (قثابت1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف به اطلاع می

قثابت، بورس

قثابت توقف نماد (قثابت1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/3/17 10:35

ثرود بازگشایی نماد معاملاتی (ثرود1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت س

ثرود، بورس، فرابورس، بازگشایی نماد

ثرود بازگشایی نماد معاملاتی (ثرود1) به اطلاع می‌رساند؛ نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در نماد معاملاتی (ثرود1) پس از برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی، وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، با محدودیت دامنه نوسان قیمت امروز سه شنبه مورخ 1401/03/17، آماده انجام معامله می‌باشد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/17 10:43

غگلستا نوین بازگشایی نمادهای معاملاتی (غگلستا1)، (نوین1) به اطلاع می‌رساند؛

غگلستا، نوین، بورس، پیش گشایش، غگل، مجامع، فرابورس، بازگشایی نماد

غگلستا نوین بازگشایی نمادهای معاملاتی (غگلستا1)، (نوین1) به اطلاع می‌رساند؛ نمادهای معاملاتی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان در نماد معاملاتی (غگلستا1) و شرکت بیمه نوین در نماد معاملاتی (نوین1) پس از برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز سه شنبه مورخ 1401/03/17 آماده انجام معامله می‌باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع‌رسانی می‌شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان‌پذیر است. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/17 10:43

هم‌وزن گشایش نمادهای معاملاتی قرارداد اختیار معامله در نماد (هم‌وزن1) به اط

هم، بورس، فرابورس

هم‌وزن گشایش نمادهای معاملاتی قرارداد اختیار معامله در نماد (هم‌وزن1) به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره 3810/م/01 مورخ 1401/03/10 این شرکت، امروز سه‌شنبه مورخ 1401/03/17 قراردادهای اختیار معامله با سررسید آذر ماه 1401 بر روی واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی کیان (هم‌وزن1) در نمادهای معاملاتی اختیار خرید (ضهم‌وزن9001)، (ضهم‌وزن9011)، (ضهم‌وزن9021)، (ضهم‌وزن9031) و نمادهای معاملاتی اختیار فروش (طهم‌وزن9001)، (طهم‌وزن9011)، (طهم‌وزن9021)، (طهم‌وزن9031) در بازار مشتقه فرابورس ایران عرضه می‌شود. در این خصوص توجه به موارد زیر ضروری است: 1)نحوه درج قراردادهای اختیار معاملات در نمادهای مذکور شامل حداقل سه قرارداد که مبتنی بر حداقل یک قرارداد در سود، یک قرارداد بی‌تفاوت و حداقل یک قرارداد در زیان می‌باشد. 2)نماد معاملاتی صندوق پایه: (هم وزن1) 3)اندازه قرارداد (واحد): 1،000 4)دوره معاملاتی : 1401/03/17 لغایت 1401/09/13 5)نوع تسویه: تسویه فیزیکی و تسویه نقدی (در صورت توافق طرفین) کهز سررسید و تاریخ تسویه نقدی یک روز کاری پیش از سررسید می‌باشد. 6)حداقل مقدار هر سفارش (قرارداد) 1 و حداکثر مقدار هر سفارش (قرارداد) 100 می باشد. 7)معاملات از طریق سامانه معاملات برخط (آنلاین) انجام می‌گیرد و کارگزاران می‌بایست دسترسی معامله‌گران برخط (آنلاین) جهت ورود سفارش و انجام معامله در گروه معاملاتی 20 را فعال نمایند. 8)جهت ارسال سفارش در نمادهای قرارداد اختیار معامله در بازار ابزارهای مشتقه فرابورس ایران بایستی از مقدارعددی 94 در فیلد کد شهر استفاده شود.همچنین کارگزاران می‌بایست قبل از فعالیت در بازار مذکور نسبت به اخذ تایید و امضای «بیانیه پذیرش ریسک» و «قرارداد فی مابین مشتری و کارگزار» از مشتریان خود مطابق با اطلاعیه شماره1052/الف/95 مورخ 1395/09/28 معاونت بورس ایران، اقدام نمایند. مسئولیت اخذ قرارداد و بیانیه امضا شده عضو فرابورس ایران و مسئولیت هرگونه اظهار خلاف واقع برعهده سرمایه‌گذار می‌باشد.ه اطلاعیه مذکور مراجعه فرمایید. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران 01/3/17 11:02

غچین توقف نماد (غچین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرسان

غچین، بورس

غچین توقف نماد (غچین1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین (غچین1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/3/17 11:02

زمگسا بازگشایی نماد معاملاتی(زمگسا) به اطلاع می‌رساند،نماد معاملاتی شرکت کش

زمگسا، بورس، برگزاری مجمع، مجمع، بازگشایی نماد

زمگسا بازگشایی نماد معاملاتی(زمگسا) به اطلاع می‌رساند،نماد معاملاتی شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال(زمگسا)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می‌باشد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/3/17 11:05

خوساز کماسه ختوقا ولیز دسبحا توقف نمادهای معاملاتی(خوساز)،(کماسه)،(ختوقا)،(

خوساز، کماسه، ختوقا، ولیز، دسبحا، بورس، برگزاری مجمع، خودرو، دارویی، مجمع، مجامع

خوساز کماسه ختوقا ولیز دسبحا توقف نمادهای معاملاتی(خوساز)،(کماسه)،(ختوقا)،(ولیز)،(دسبحا) به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های صنعتی محورسازان ایران خودرو(خوساز) جهت برگزاری مجامع عادی سالیانه بمنظور تصویب صورت های مالی و عمومی فوق العاده، تامین ماسه ریخته گری(کماسه)، گروه صنعتی قطعات اتوموبیل ایران(ختوقا)، لیزینگ ایران(ولیز)، گروه دارویی سبحان(دسبحا) جهت برگزاری مجمع عادی سالیانه بمنظور تصویب صورت های مالی، متوقف خواهند شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران 01/3/17 11:10

قابل توجه سهامداران سهم شپلی

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید