ایرانسل بالاخره شرکت ایرانسل درخواست پذیرش در بورس را به هیئت پذیرش ارسال

ایرانسل بالاخره شرکت ایرانسل درخواست پذیرش در بورس را به هیئت پذیرش ارسال کرد، مقایسه صورت مالی شرکت ایرانسل با همراه اول برای مشاهده تفاوت شرکت‌ها

ایرانسل بالاخره شرکت ایرانسل درخواست پذیرش در بورس را به هیئت پذیرش ارسال کرد، مقایسه صورت مالی شرکت ایرانسل با همراه اول برای مشاهده تفاوت شرکت‌های خصولتی و خصوصی می‌تواند جالب باشد. با اضافه شدن ایرانسل، 53 شرکت در صف پذیرش بورس قرار گرفتند.