نماد معاملاتی (شپلی1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای

نماد معاملاتی (شپلی1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای

نماد معاملاتی (شپلی1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای

نبض بازار، شپلی

نماد معاملاتی (شپلی1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت پلی اکریل ایران متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. نبض بازار

نماد معاملاتی (تجلی1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای ش

نبض بازار، تجلی

نماد معاملاتی (تجلی1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی جاری به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. نبض بازار

پخش تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه پخش البرز دوره 12 ماهه منتهی به 1400 12

پخش، مجمع، دوره 12 ماهه، برگزاری مجمع، البرز

پخش تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه پخش البرز دوره 12 ماهه منتهی به 1400 12 29 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرک
پخش تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه پخش البرز دوره 12 ماهه منتهی به 1400 12 29 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرک

پخش تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه پخش البرز دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/02/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/03/04 درمحل خیابان جمهوری اسلامی-تقاطع پل حافظ-بازار چارسو-طبقه 7سالن شماره 1 اجتماعات برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود سرمایه ثبت شده: 1,400,000 میلیون ریال سود خالص هر سهم: 3018 سود نقدی هر سهم: 2040 سود انباشته پایان دوره: 4,745,053 میلیون ریال

معاملات روان خساپا در مدار 1.6 درصد مثبت/ نوسانات در محدوده قیمتی 1849 ریال در حال انجام #⃣ نبض بازار

معاملات روان شستا در مدار 0.7 درصد مثبت/ نوسانات در محدوده قیمتی 962 ریال در حال انجام #⃣ نبض بازار

خاور با صف خرید 44 میلیونی در مرکز توجه خریداران/ حمایت 98 درصدی حقیقی ها از معاملات این نماد #⃣ نبض بازار

معامله وساپا در نزدیکی سقف قیمتی مجاز روزانه/ حمایت 95 درصدی حقیقی ها از معاملات این نماد #⃣ نبض بازار

قاسم تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401 12 29 شرکت قا

قاسم، دوره 12 ماهه، برگزاری مجمع، مجمع، مجمع عمومی فوق العاده

قاسم تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401 12 29 شرکت قاسم ایران زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام
قاسم تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401 12 29 شرکت قاسم ایران زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام

قاسم تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 شرکت قاسم ایران زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/02/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:40 روز چهار شنبه مورخ 1401/03/04 درمحل آدرس کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج . سالن ورزشی شرکت پارس مینو برگزار گردید

وهامون تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سرمایه گذاری هامون صبا دوره 12 ماهه

وهامون، مجمع، دوره 12 ماهه، برگزاری مجمع، صبا

وهامون تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سرمایه گذاری هامون صبا دوره 12 ماهه منتهی به 1400 12 29 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومی عادی سالیانه
وهامون تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سرمایه گذاری هامون صبا دوره 12 ماهه منتهی به 1400 12 29 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومی عادی سالیانه

وهامون تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سرمایه گذاری هامون صبا دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/02/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1401/02/31 درمحل خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان جام جم،نرسیده به چهارراه پارک وی، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود سرمایه ثبت شده: 3,000,000 میلیون ریال سود خالص هر سهم: 998 سود نقدی هر سهم: 980 سود انباشته پایان دوره: 3,267,105 میلیون ریال

استقلال تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 140

استقلال، دوره 12 ماهه، برگزاری مجمع، مجمع

استقلال تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401 04 31 شرکت باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران زمان و محل برگزاری مجمع عموم
استقلال تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401 04 31 شرکت باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران زمان و محل برگزاری مجمع عموم

استقلال تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/04/31 شرکت باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/12/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 18:00 روز دوشنبه مورخ 1400/11/11 درمحل خ سئول جنب باشگاه انقلاب،وزارت ورزش و جوانان برگزار گردید

قاب پایانی بازار امروز
قاب پایانی بازار امروز

قاب پایانی بازار امروز

سبهان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سیمان بهبهان دوره 12 ماهه منتهی به 14

سبهان، مجمع، دوره 12 ماهه، برگزاری مجمع

سبهان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سیمان بهبهان دوره 12 ماهه منتهی به 1400 12 29 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها
سبهان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سیمان بهبهان دوره 12 ماهه منتهی به 1400 12 29 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سها

سبهان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سیمان بهبهان دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/02/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/02/28 درمحل خیابان ولیعصر ،نرسیده به چهار راه پارک وی جنب سوپر استار ، پلاک 117 – مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود سرمایه ثبت شده: 200,000 میلیون ریال سود خالص هر سهم: 5677 سود نقدی هر سهم: 5614 سود انباشته پایان دوره: 1,224,561 میلیون ریال

ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت واردات مشروط خودرو قانونی شد رئیس م

وزارت صمت، واردات خودرو، خودرو، صمت

ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت/ واردات مشروط خودرو قانونی شد رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور قانون ساماندهی صنعت خودرو را به دولت ابلاغ کرد. بر اساس این قانون واردات خودرو برای 5 سال مجوز می گیرد. این قانون وزارت صمت را موظف می‌کند تا آیین نامه واردات خودرو را تدوین و تصویب کند. پیشتر، هیئت عالی نظارت به این مصوبه مجلس ایراد وارد کرده بود.

دنده عقب سریع وزارت صمت در دو شرط واردات خودرو ادامه گزارش را در لینک زیر ب
دنده عقب سریع وزارت صمت در دو شرط واردات خودرو ادامه گزارش را در لینک زیر بخوانید
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید