بیش از 50 درصد کولبران دارای مدارک بالای لیسانس هستند/ ١٠ درصد زنان پاوه، ا

بیش از 50 درصد کولبران دارای مدارک بالای لیسانس هستند/ ١٠ درصد زنان پاوه، اورامان و مریوان کولبرند؛ بیشترشان نیز سرپرست خانوارند کرمپور، نماینده کرما

بیش از 50 درصد کولبران دارای مدارک بالای لیسانس هستند/ ١٠ درصد زنان پاوه، ا

بیش از 50 درصد کولبران دارای مدارک بالای لیسانس هستند/ ١٠ درصد زنان پاوه، اورامان و مریوان کولبرند؛ بیشترشان نیز سرپرست خانوارند کرمپور، نماینده کرمانشاه در شورایعالی استان‌ها: بیش از 50 درصد کولبران دارای مدارک لیسانس و فوق لیسانس هستند. کولبری که فوق لیسانس ریاضی بود به خاطر حمل تلویزیون ال.سی.دی در مرز کشته شد. آیا اگر این افراد مشکل معیشتی نداشته باشند حاضرند جان‌شان را به خطر بیندازند؟