جزئیات سامانه یکپارچه فروش خودرو/ آغاز به‌کار سامانه از هفته‌آینده مدیرکل

جزئیات سامانه یکپارچه فروش خودرو/ آغاز به‌کار سامانه از هفته‌آینده مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن تشریح جزئیات فروش خودرو در س

جزئیات سامانه یکپارچه فروش خودرو/ آغاز به‌کار سامانه از هفته‌آینده مدیرکل

جزئیات سامانه یکپارچه فروش خودرو/ آغاز به‌کار سامانه از هفته‌آینده مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن تشریح جزئیات فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش، زمان آغاز به کار این سامانه را هفته آینده اعلام و تاکید کرد که این سامانه با هدف ایجاد شفافیت در همه جنبه‌ها، افزایش میزان عرضه و توقف تولید خودروهای ناقص فعال خواهد شد.