سکه امامی هفتگی سکه حوالی 8.500.000 تومان حمایت معتبری دارد که اصلاح پیش

متاسفانه روغن طبق تحلیل قبلی 4 برابر شد قیمت جدید مرغ، تخم‌مرغ، روغن خوراکی و لبنیات /فارس راجع به سکه و طلا دوستان تحلیل خواستند یه زحمت سرچ بدید تحل

قیمت جدید مرغ، تخم‌مرغ، روغن خوراکی و لبنیات /فارس

قیمت جدید مرغ، تخم‌مرغ، روغن خوراکی و لبنیات /فارس
قیمت جدید مرغ، تخم‌مرغ، روغن خوراکی و لبنیات /فارس

راجع به سکه و طلا دوستان تحلیل خواستند یه زحمت سرچ بدید تحلیل ها درج شده قبلا تارگت ها هم مشخص است

سکه_امامی هفتگی سکه حوالی 8.500.000 تومان حمایت معتبری دارد که اصلاح پیش رو میتونه پولبک به سقف بلند مدت این کانال باشد. 1399/09/06

سکه امامی هفتگی   سکه حوالی 8.500.000 تومان حمایت معتبری دارد که اصلاح پیش
سکه امامی هفتگی سکه حوالی 8.500.000 تومان حمایت معتبری دارد که اصلاح پیش

سکه_امامی هفتگی پس از تکمیل پولبک به سقف کانال بلند مدتی ، میتونه در دید میان مدت مجدد تا سقف قبلی رشد داشته باشد. 1400/05/28

سکه امامی هفتگی  پس از تکمیل پولبک به سقف کانال بلند مدتی ، میتونه در دید م
سکه امامی هفتگی پس از تکمیل پولبک به سقف کانال بلند مدتی ، میتونه در دید م

متاسفانه روغن طبق تحلیل قبلی 4 برابر شد

باتوجه به گزارش ماهیانه غکورش و نرخ جدید اعلامی برای روغن قیمت روغن 4 برابر شد 1401/02/22

باتوجه به گزارش ماهیانه غکورش و نرخ جدید اعلامی برای روغن قیمت روغن 4 برابر
باتوجه به گزارش ماهیانه غکورش و نرخ جدید اعلامی برای روغن قیمت روغن 4 برابر