پنج شنبه است و یاد درگذشتگان اَللّهُمَّ اغفِر لِلمُومِنینَ وَ المُومِنَاتِ

پنج شنبه است و یاد درگذشتگان اَللّهُمَّ اغفِر لِلمُومِنینَ وَ المُومِنَاتِ وَ المُسلِمینَ وَ المُسلِمَاتِ اَلاَحیَاءِ مِنهُم وَ الاَموَاتِ ، تَابِع ب

پنج شنبه است و یاد درگذشتگان اَللّهُمَّ اغفِر لِلمُومِنینَ وَ المُومِنَاتِ

پنج شنبه است و یاد درگذشتگان اَللّهُمَّ اغفِر لِلمُومِنینَ وَ المُومِنَاتِ وَ المُسلِمینَ وَ المُسلِمَاتِ اَلاَحیَاءِ مِنهُم وَ الاَموَاتِ ، تَابِع بَینَنَا وَ بَینَهُم بِالخَیراتِ اِنَّکَ مُجیبُ الدَعَوَاتِ اِنَّکَ غافِرَ الذَنبِ وَ الخَطیئَاتِ وَ اِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ بِحُرمَةِ الفَاتِحةِ مَعَ الصَّلَوَاتِ التماس دعا پنجشنبه هست شاخه گلی بفرستیم برای تموم آنهایی که در بین ما نیستند ولی دعاهاشون هنوز کارگشاست، یادشون همیشه با ماست و جاشون بین ما خالیه، دلمون خیلی وقتها هواشونو می کنه, امادیدارشون میفته به قیامت همچنین یادی کنیم از مادر استاد عزیزمان و پدر بزرگ و مادربزرگ بنده شاخه گلی به زیبایی یک فاتحه…

پنج شنبه است و یاد درگذشتگان  اَللّهُمَّ اغفِر لِلمُومِنینَ وَ المُومِنَاتِ
پنج شنبه است و یاد درگذشتگان اَللّهُمَّ اغفِر لِلمُومِنینَ وَ المُومِنَاتِ