کپشیر آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29

کپشیر آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانون

کپشیر آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29

کپشیر آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1401/02/26 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خیابان ولی عصر،بالاتر از خیابان جام جم،نرسیده به چهارراه پارک وی،مجموعه فرهنگی ، ورزشی تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند. کانال اخبار مجامع

کپشیر آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به  1401/12/29
کپشیر آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29