*سرانجام با پیگیری مجلس و همکاری دولت و مجمع تشخیص، ‎واردات خودرو های ایمن

*سرانجام با پیگیری مجلس و همکاری دولت و مجمع تشخیص، ‎واردات خودرو های ایمن و با کیفیت به نتیجه رسید* عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و م

*سرانجام با پیگیری مجلس و همکاری دولت و مجمع تشخیص، ‎واردات خودرو های ایمن

*سرانجام با پیگیری مجلس و همکاری دولت و مجمع تشخیص، ‎واردات خودرو های ایمن و با کیفیت به نتیجه رسید* عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توئیتی نوشت: ‏ثمره سالها رانت برای دو خودروساز بزرگ، سوءاستفاده آنها از راهبرد حمایت از ‎ تولید ملی وبدل شدن به مرکز بدآموزی برای صنایع دیگر و ایراد خسارات فراوان به مردم بود. سرانجام با پیگیری مجلس و همکاری دولت و مجمع تشخیص، ‎واردات خودرو های ایمن و با کیفیت به نتیجه رسید.

*سرانجام با پیگیری مجلس و همکاری دولت و مجمع تشخیص، ‎واردات خودرو های ایمن
*سرانجام با پیگیری مجلس و همکاری دولت و مجمع تشخیص، ‎واردات خودرو های ایمن