سودسازی کانال وی ای پی ( VIP ) : کساپا 43/80 درصد دروز 39 درصد غشوکو 31

سودسازی کانال وی ای پی ( VIP ) : کساپا 43/80 درصد دروز 39 درصد غشوکو 31

سودسازی کانال وی ای پی ( VIP ) : کساپا 43/80 درصد دروز 39 درصد غشوکو 31 درصد تپکو 23/15 درصد وتعاون 31/40 درصد ثنظام 47 درصد شگل 19/90 درصد برای دریافت شرایط VIP میتونید به آیدی زیر مراجعه کنید : @HM_399