کاهش ارزش بازار توییتر به 9 میلیارد دلار زیر قیمت خرید ماسک سهام توییتر به

کاهش ارزش بازار توییتر به 9 میلیارد دلار زیر قیمت خرید ماسک سهام توییتر به حدود 46 دلار کاهش یافته است که بسیار کمتر از قیمت خرید 54.20 دلاری ایلان ما

کاهش ارزش بازار توییتر به 9 میلیارد دلار زیر قیمت خرید ماسک سهام توییتر به

کاهش ارزش بازار توییتر به 9 میلیارد دلار زیر قیمت خرید ماسک سهام توییتر به حدود 46 دلار کاهش یافته است که بسیار کمتر از قیمت خرید 54.20 دلاری ایلان ماسک است. جو منفی بازار سهام باعث ایجاد شکاف 9 میلیارد دلاری بین ارزش توییتر و میزان پرداخت ماسک شده است. تحلیلگران می گویند نگرانی های نظارتی از جمله مسائلی است که برخی از سرمایه گذاران را می ترساند. افتتاح حساب در بروکر FXChoice (به زبان فارسی):

کاهش ارزش بازار توییتر به 9 میلیارد دلار زیر قیمت خرید ماسک سهام توییتر به
کاهش ارزش بازار توییتر به 9 میلیارد دلار زیر قیمت خرید ماسک سهام توییتر به