مورا و باقری منبع دیپلماتیک فرانسوی: مذاکرات احیای برجام در وضعیت بن‌بست

مورا و باقری منبع دیپلماتیک فرانسوی: مذاکرات احیای برجام در وضعیت بن‌بست قرار دارد. نمی‌توان نسبت به دستیابی به توافق خوش‌بین بود. پ ن: ظاهراً انر

مورا و باقری منبع دیپلماتیک فرانسوی: مذاکرات احیای برجام در وضعیت بن‌بست قرار دارد. نمی‌توان نسبت به دستیابی به توافق خوش‌بین بود. پ ن: ظاهراً انریکه مورا تهران رو ترک کرده! صبر

مورا و باقری   منبع دیپلماتیک فرانسوی:  مذاکرات احیای برجام در وضعیت بن‌بست
مورا و باقری منبع دیپلماتیک فرانسوی: مذاکرات احیای برجام در وضعیت بن‌بست