مرور برنامه تحریم نفت ایران جهت درک بهتر چشم انداز برنامه تحریم نفت روسیه ت

مرور برنامه تحریم نفت ایران جهت درک بهتر چشم انداز برنامه تحریم نفت روسیه ت

مرور برنامه تحریم نفت ایران جهت درک بهتر چشم انداز برنامه تحریم نفت روسیه توسط اتحادیه اروپا در نوامبر 2011، اتحادیه اروپا بحث های جدی را در مورد تحریم نفتی ایران بر سر برنامه هسته ای تهران آغاز نمود. توافق دو ماه طول کشید. در بیش از شش ماه به مرحله اجرا درآمد و دارای معافیت های ویژه برای ایتالیا، یونان بود. در حال حاضر به وضوح مشخص است وضعیت اوکراین فوری تر است. اما وابستگی اروپا به نفت روسیه، پس از سال‌ها‌ عدم اقدام جهت کاهش این وابستگی، همچنان بالاست. اما تنها شش روز است که اتحادیه اروپا پیشنهاد خود را ارائه کرده است و به هر طریقی در این هفته، احتمالا این برنامه به تایید برسد./لارنس نورمن خبرنگار وال استریت ژورنال