نماینده مجلس خبر داد؛ واردات خودرو بدون سقف شد رئیس کمیسیون صنایع و معاد

نماینده مجلس خبر داد؛ واردات خودرو بدون سقف شد رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با بررسی کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد تا دولت خودر

نماینده مجلس خبر داد؛ واردات خودرو بدون سقف شد رئیس کمیسیون صنایع و معاد

نماینده مجلس خبر داد؛ واردات خودرو بدون سقف شد رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با بررسی کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد تا دولت خودرو‌هایی که کم مصرف و ایمن هستند را بدون سقف وارد کند. وی با اشاره به مصوبه قبلی مجلس در خصوص واردات 70 هزار خودرو گفت: اولا با فرمایشات رهبری کلا مصوبه اصلاح شد و این اختیار را به دولت دادیم تا برای عامه مردم هر قدر که بتواند بازار را تنظیم کند، واردات خودرو را انجام دهد