صعود بنزین به بالاترین سطح تاریخ! افزایش کرک اسپرد. احتمال تصویب قانون تث

صعود بنزین به بالاترین سطح تاریخ! افزایش کرک اسپرد. احتمال تصویب قانون تثبیت قیمت انرژی در آمریکا و فاصله گیری این کشور از مکانیزم بازار قیمت بنزی

صعود بنزین به بالاترین سطح تاریخ! افزایش کرک اسپرد. احتمال تصویب قانون تثبیت قیمت انرژی در آمریکا و فاصله گیری این کشور از مکانیزم بازار قیمت بنزین در آمریکا صعودی است و متوسط آن به 4.4 دلار/گالن یا 1.17 دلار/لیتر رسیده است .

صعود بنزین به بالاترین سطح تاریخ! افزایش کرک اسپرد.   احتمال تصویب قانون تث
صعود بنزین به بالاترین سطح تاریخ! افزایش کرک اسپرد. احتمال تصویب قانون تث