زمانی که Terraform Labs Korea در 30 آوریل 2022 منحل شد، لونا در قیمت حدود 8

زمانی که Terraform Labs Korea در 30 آوریل 2022 منحل شد، لونا در قیمت حدود 80 دلار معامله می شد. در آن زمان لونا از بالاترین قیمت خود یعنی 116 دلار، پس

زمانی که Terraform Labs Korea در 30 آوریل 2022 منحل شد، لونا در قیمت حدود 80 دلار معامله می شد. در آن زمان لونا از بالاترین قیمت خود یعنی 116 دلار، پس‌ از گذشت 1 ماه، به 77 دلار رسیده بود، یعنی یک افت 34 درصدی داشته است.

زمانی که Terraform Labs Korea در 30 آوریل 2022 منحل شد، لونا در قیمت حدود 8
زمانی که Terraform Labs Korea در 30 آوریل 2022 منحل شد، لونا در قیمت حدود 8