حالا دوباره تتر میشیم و منتظر میشیم برا اصلاح و ورود در قیمتهای پایین تر! ا

حالا دوباره تتر میشیم و منتظر میشیم برا اصلاح و ورود در قیمتهای پایین تر! اگرم جو بازار صعودی موند و قیمت بالای 30 هزار تثبیت شد که مجدد ورود میکنیم!

✅ تارگت اسکالپ تاچ شد!

تارگت اسکالپ تاچ شد!
تارگت اسکالپ تاچ شد!

✅ اینم از ONE که بیش از 40% سود داد!

اینم از ONE که بیش از 40% سود داد!
اینم از ONE که بیش از 40% سود داد!

✅ حالا دوباره تتر میشیم و منتظر میشیم برا اصلاح و ورود در قیمتهای پایین تر! اگرم جو بازار صعودی موند و قیمت بالای 30 هزار تثبیت شد که مجدد ورود میکنیم!

ارادتمند شما رضا! 🌹