BtcUsdt.D Tahlino TechnicalAnalysis بیت کوین،با توجه به اصلاح اخیر که از مح

BtcUsdt.D Tahlino TechnicalAnalysis بیت کوین،با توجه به اصلاح اخیر که از محدوده قیمت 36000 دلار آغاز کرد، همین امر موجب شد تا حمایت های خود را یکی پس

BtcUsdt.D Tahlino TechnicalAnalysis بیت کوین،با توجه به اصلاح اخیر که از مح

BtcUsdt.D
Tahlino
TechnicalAnalysis

بیت کوین،با توجه به اصلاح اخیر که از محدوده قیمت 36000 دلار آغاز کرد، همین امر موجب شد تا حمایت های خود را یکی پس از دیگری از دست بدهد و بازار تا 25400 دلار اصلاح 28 % درصدی داشته باشد سپس در محدوده اعلام شده مجدد با فشار تقاضا مواجه شد و بازار تا کانال قیمتی 29700تا 33300 دلار بازکشت داده شد.

🟢 با فشار خرید و افزایش تقاضا انتظار داریم بازار تا محدوده قیمت 36250 دلار رشد داشته باشد.

🔴 در صورت تداوم فشار فروش و افزایش عرضه بازار می تواند تا هدف 27300 دلار در دسترس باشد.

قیمت

30300

حمایت

30000-29300
27600-26950
25400-24800

مقاومت

32900-33600
35840-36560
39200-40000

BtcUsdt.D Tahlino TechnicalAnalysis بیت کوین،با توجه به اصلاح اخیر که از مح
BtcUsdt.D Tahlino TechnicalAnalysis بیت کوین،با توجه به اصلاح اخیر که از مح