درآمد 11 میلیاردی عراق از صادرات نفت عبدالناصر همتی، رییس پیشین بانک مرکزی

درآمد 11 میلیاردی عراق از صادرات نفت عبدالناصر همتی، رییس پیشین بانک مرکزی در توییتی نوشت: ماه گذشته عراق 11 میلیارد دلارصادرات نفت داشت، یعنی70 درص

درآمد 11 میلیاردی عراق از صادرات نفت عبدالناصر همتی، رییس پیشین بانک مرکزی

📌درآمد 11 میلیاردی عراق از صادرات نفت

عبدالناصر همتی، رییس پیشین بانک مرکزی در توییتی نوشت:

🔹️ماه گذشته عراق 11 میلیارد دلارصادرات نفت داشت، یعنی70 درصد کل ارز مورد نیاز ما برای واردات یکسال ‎کالاهای اساسی و دارو!

🔸️با داشتن رتبه اول مجموع ذخایر نفت وگاز دنیا، بر رفع موانع ‎تعامل خارجی برای تأمین ارز موردنیاز معاش وسرمایه گذاری برای رشد اقتصادی،که در یک دهه کلاً 5درصد بود، تمرکزکنید.

درآمد 11 میلیاردی عراق از صادرات نفت عبدالناصر همتی، رییس پیشین بانک مرکزی
درآمد 11 میلیاردی عراق از صادرات نفت عبدالناصر همتی، رییس پیشین بانک مرکزی