این رو یادتونه؟ گفتم سرمایه عظیمی از بیت کوین در صرافی های اسپات به صرافی ه

این رو یادتونه؟ گفتم سرمایه عظیمی از بیت کوین در صرافی های اسپات به صرافی های مشتقات وارد شده⁉ خب این همون بیت کوین های لونا بود terra money و اثرش رو

این رو یادتونه؟ گفتم سرمایه عظیمی از بیت کوین در صرافی های اسپات به صرافی ه

این رو یادتونه؟

گفتم سرمایه عظیمی از بیت کوین در صرافی های اسپات به صرافی های مشتقات وارد شده⁉️

خب این همون بیت کوین های لونا بود terra money و اثرش رو دیدین چجوری منفجر شد بازار و خبر خوب اینکه کمی خنک شده اوضاع داغ مشتقات

برای دوستان خود هم بفرستید استفاده کنند

🆔️@irantrade24