شکر هم گران شد / قیمت شکر از 13200 تومان به 18000 تومان افزایش یافت! قیمت

شکر هم گران شد / قیمت شکر از 13200 تومان به 18000 تومان افزایش یافت! قیمت شکر 18 هزار تومان تعیین شد دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر: با تعیین قیمت ش

شکر هم گران شد / قیمت شکر از 13200 تومان به 18000 تومان افزایش یافت! قیمت

شکر هم گران شد / قیمت شکر از 13200 تومان به 18000 تومان افزایش یافت!

🔺قیمت شکر 18 هزار تومان تعیین شد

دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر:
با تعیین قیمت شکر به قیمت هر کیلوگرم 18 هزار تومان درب کارخانه توزیع گسترده آن از شنبه آغاز می‌شود.

قیمت شکر پیش از این 13 هزار و 200 تومان بود.
تسنیم